Skul­debrev gra­tis mall

Kvinna skriver och man stannar med kaffe
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 5 minuter
Gratis mall och exempel och vad ni ska tänka på när ni skriver skuldbrevet. Utan ett skuldebrev kan låntagaren senare hävda att det inte alls var ett lån utan att hen fick pengarna i gåva.

Skuldebrev är ett juridiskt dokument där den som fått låna pengar lovar att betala tillbaka. Skuldebrev behövs alltså när någon lånar pengar och vill ha bevis på att låntagaren erkänt skulden och lovat betala tillbaka.

För låntagaren är skuldebrev en trygghet eftersom ni där tydligt skrivit upp när och hur skulden ska betalas. Långivaren kan inte mitt i allt ändra sig och kräva betalning direkt utan förvarning om ni kommit överens om annat.

Speciellt för makar, sambor, vänner och i familjesituationer är det bra att skriva ett skuldebrev så att ni enkelt kan komma överens om betalningen när ni är vänner.

Kan man skriva eget skuldebrev?

Det är möjligt att skriva ett eget skuldebrev och lagen kräver inte att skuldebrevet skrivs hos en jurist.

Ni hittar många gratis mallar på internet som ni kan använda, men det är viktigt att ni inte endast kopierar texten i en mall utan att ni funderar på vad som är bäst för er. Det är trots allt fråga om en skuld och det är viktigt att villkoren i skuldebrevet passar er.

Enkelt eller löpande skuldebrev

Det finns två typer av skuldebrev:

  1. enkla skuldevrev
  2. löpande skuldebrev

Enkelt skuldebrev

Enkelt skuldebrev används vanligen när låntagaren och långivaren känner varandra. I skuldbrevet står det vem som är långivare och låntagare och skulden ska betalas till långivaren. Det är väldigt säkert och tryggt för båda personerna.

Enkla skuldebrev är egentligen inte gjorda för att överlåtas, till skillnad från löpande skuldebrev. Om långivaren ger skuldebrevet till någon annan måste låntagaren få ett meddelande om situationen och låntagarens situation kan aldrig försämras.

Löpande skuldebrev

Löpande skuldebrev kan antingen vara innehavarskuldebrev och orderskuldebrev.

  • Innehavarskuldebrev betyder att den som kan visa upp skuldebrevet får betalt för skulden. Långivarens man står vanligen inte på skuldebrevet. Skuldebrevet kan överlåtas till vem som helst och låntagaren betalar till den som har skuldebrevet.
  • På ett orderskuldbrev står det att skulden ska betalas till namnet på långivaren eller till order. Till order betyder att om skuldebrevet överlåts måste den nya personens namn skrivas på skuldebrevet. Skuldbrevet måste också kunna visas upp.

Löpande skuldebrev är det bästa alternativet om ni vill ha ett skuldebrev som enkelt kan ges till någon annan.

Exempel: Man säljer en båt

Exempelvis, Gunilla köper en båt av Kaj för 50 000 kronor. Gunilla kan inte betala summan direkt så de skriver ett skuldebrev.

De har ett innehavarskuldebrev så när Kaj behöver pengar säljer han skuldebrevet till Marie för 50 000 kronor. Gunilla ska betala till Marie om Marie kan visa upp skuldebrevet.

Låntagarens situation kan försämras om det överlåts.

Hur skriver man skuldebrev och revers?

Revers och skuldebrev betyder samma sak, revers är endast ett äldre begrepp. Idag används skuldebrev och även lagen talar om skuldebrev.

Ett enkelt skuldebrev ska innehålla lånesumman, vem som är låntagare och lånegivare, när skulden ska betalas, om ränta ska utgå och om det finns andra villkor för betalningen av skulden.

I ett orderskuldebrev ska långivarens nam och till order stå i skuldebrevet. I ett innehavarskuldebrev står långivarens namn inte alls, eller så står långivarens namn och dessutom att det är fråga om ett innehavare skuldebrev.

Gratis mall och exempel skuldebrev

Nedan finns tre gratis mallar som ni kan använda som mall och exempel när ni skriver skuldebrevet. Kom ihåg att inte kopiera texten rakt av utan fundera först på vad de olika villkoren etyder och om ni vill ta med det eller inte.

Den första mallen är ett enkelt skuldebrev för sambor eller makar. Kom ihåg att även skriva samboavtal eller äktenskapsförord om ni skriver ett skuldebrev, utan samboavtal eller äktenskapsförord är skuldebrevet utan betydelse.

Den andra mallen är ett innehavarskuldebrev och den tredje mallen är ett orderskuldebrev.

Mall: Enkelt skuldebrev för sambor och makar

Långivare
Petra Lindgren (123456-12345)
Malmögatan 3, 103 16 Uppsala
+46401234578

Låntagare
Simone Kvist (987654-1234)
Malmögatan 3, 103 16 Uppsala
+46803218756

Till låntagaren lånar långivaren 500 0000 kronor den 14.9.2021 enligt bestämmelserna i detta skuldebrev. Lånets löptid är 3 år och löper från 15.9.2021 till 15.9.2024. betalningen ska ske 15 var månad. Första betalningen ska ske 15.10.2021 och sista betalningen ska ske 15.9.2024. Låntagaren har dock rätt att betala hela lånet i förtid.

Amortering ska ske var månad och låntagaren ska amortera 13 888,89 kronor. Ränta ska betalas i samband med amorteringen. Räntan är 2%-enheter.

Detta skuldebrev har upprättats i två exemplar och låntagaren och långivaren har tagit varsitt exemplar.

Underskrifter

Trosa 14.09.2021

[Namnteckning]
Petra Lindgren

[Namnteckning]
Simone Kvist

Mall: Innehavarskuldebrev

Skuldebrev

Låntagare
Ulla Lind (560402-1234)
Gårdsgatan 27, 111 16 Malmö
Ullas@epost.se

Långivare
Linus Ek (560402-1234)
Gårdsgatan 27, 111 16 Malmö
Linus@epost.se

Till låntagaren lånar långivaren 600 0000 kronor den 8.12.2021. Lånets löptid är 1 år och löper från 8.12.2021 till 8.12.2022. Lånet ska betalas per sista arbetsdag i varje månad under lånets löptid, vilket är 50 000 kronor per månad.

Detta är ett innehavarskuldebrev och skuldbrevet får fritt överlåtas till någon annan och skulden ska betalas till den som innehar och kan presentera skuldebrevet.

Underskrifter

Halmstad 8.12.2021

[Namnteckning]
Linus Ek

[Namnteckning]
Ulla Lind

Mall: orderskuldebrev

Skuldebrev

Låntagare
Ulla Lind (560402-1234)
Gårdsgatan 27, 111 16 Malmö
Ullas@epost.se

Långivare
Linus Ek (560402-1234)
Gårdsgatan 27, 111 16 Malmö
Linus@epost.se

Till låntagaren lånar långivaren 600 0000 kronor den 8.12.2021. Lånets löptid är 1 år och löper från 8.12.2021 till 8.12.2022. Lånet ska betalas per sista arbetsdag i varje månad under lånets löptid, vilket är 50 000 kronor per månad. Lånet ska betalas till Linus Ek eller till order.

Underskrifter

Halmstad 8.12.2021

[Namnteckning]
Långivare
Linus Ek

[Namnteckning]
Låntagare
Ulla Lind

Vanliga frågor och svar

Får man låna ut pengar utan ränta?

Ni väljer själv om ni vill skriva ett skuldebrev med eller utan ränta. Om ni väljer att skriva utan ränta behöver ni inte ta med det i avtalet.

Det är också möjligt att avtala om dröjsmålsränta även om ni väljer att i övrigt låna ut pengar utan ränta.

Är skuldebrev bindande?

Skuldebrev är bindande och låntagaren ska betala tillbaka skulden i enlighet med skuldebrevet.

Vem får låna ut pengar?

Du väljer själv om du vill låna ut pengar eller inte, men du måste såklart beakta din ekonomiska situation och om du har andra lån som du borde betala av.

Hur skriver man ett privat låneavtal?

Ett privat låneavtal skrivs som ett enkelt eller löpande skulderen beroende på vad som passar er situation bäst. Ett privat låneavtal är ett skuldebrev mellan två privat personer, om ni känner varandra väl är ett enkelt skuldebrev att föredra.

Ovanför kan du se vad avtalet ska innehålla och vad skillnaden på enkelt och löpande skuldebrev är.