Skul­debrev

Broar som går åt olika riktning
Vad händer om man inte be­ta­lar till­ba­ka skul­der?Hur du kan kräva in skul­der som inte åter­be­ta­las, lag­li­gt och ef­fek­tivt.
Räknar pengar
Ränta - en enkel in­tro­duk­tionSkill­na­den mellan olika typer av ränta.
Kvinna skriver och man stannar med kaffe
Skul­debrev - gratis mallGratis mall och ex­em­pel och vad du ska tänka på när du skri­ver ett.
Kvinna som funderar
Lån utan skul­debrevBra att tänka på för avtal om lån mellan pri­vat­per­so­ner och inom fa­mil­jen.
effektiv ränta.jpg
Ef­fek­tiv räntaVad är ef­fek­tive ränta och hur räknar du ut den.
Person som sitter vid en dator och antecknar
In­ne­ha­varskul­debrevIn­ne­ha­varskul­debrev skil­jer sig från andra skul­debrev.
Familj som umgås
Skul­debrev inom fa­mil­jenDet är vik­ti­gt med kon­trakt på lån även mellan fa­mil­je­med­lem­mar.
Vita vårblommor på gren
Skul­der vid döds­fallVid döds­fall är det van­li­gt att det finns skul­der åt båda hållen.
Skakar hand på överenskomelse
Enkelt skul­debrevEnkelt skul­debrev är för van­li­ga lån mellan pri­vat­per­so­ner.
Cykel på gata
Lö­pan­de skul­debrev: Enkel över­lå­tel­seVad som gäller för lö­pan­de skul­debrev.
Kvinnan skriver
Betala skul­der – en guideSkul­dav­be­tal­ning – tips och råd för att bli skuld­fri.
Skuldebrev för bolån
Skul­debrev för bolånVad skul­debrev är och hur det ska an­vän­das i sam­band med bolån.
Person som skriver under papper.
Allt om skul­debrevAllt du måste veta om skul­debrev.
Denuntiation.jpg
Denun­ti­a­tionDenun­ti­a­tion, att över­lå­ta skul­debrev till någon annan.
Papper på ett bord med penna och gem.
Vad är en re­vers?Hur en revers fun­ge­rar och vad revers ska in­ne­hål­la.
Smidigare juridik, online och enkelt!