Vad är en re­vers?

Papper på ett bord med penna och gem.
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 2 minuter
Hur en revers fungerar, vad revers ska innehålla och vad ni ska tänka på om ni skriver revers?

Revers, vanligen kallad skuldebrev, är ett avtal mellan en person som lånar pengar till en annan person. Genom att skriva en revers har långivaren (borgenären) bevis för att låntagaren (gäldenären) lovat betala tillbaka skulden.

För låntagaren är revers en trygghet eftersom ni där kommer överens om lånevillkoren och låntagaren kan fundera på om det är värt att låna pengar med de villkoren.  

Är revers och skuldebrev samma sak?

Ja, revers och skuldebrev är exakt samma sak. Båda begreppen avser ett avtal mellan två personer där det står vem som är skyldig vem pengar och när skulden ska betalas.

Idag används vanligen endast begreppet skuldebrev och skuldebrevslagen talar också endast om skuldebrev.  

Hur fungerar en revers?

Genom att skriva en revers kan den som lånat pengar försäkra sig om att den som tagit lånet betalar tillbaka skulden. Ur reversen framgår det att låntagaren erkänt skulden.

Skulden betalas sedan tillbaka i enlighet med reversen och de villkor som står där. Ni kan själv komma överens om skulden ska betala i sin helhet på förfallodagen eller om skulden ska betalas i delar, exemplevis varje månad.

Vad ska en revers innehålla?

Det finns olika typer av revers. I enkla skuldebrev, enkel revers, ska skulden betala till långivaren och den som står på skuldebrevet och i löpande skuldebrev, eller löpande revers, ska skulden betalas till den som kan visa upp dokumentet.

Typen av reversen påverkar innehållet, men alla reverser ska vara skriftliga och det ska framgå följande saker.

  1. Vem som är låntagare
  2. Vem som är långivare (inte nödvändigt om det är innehavarskuldebrev)
  3. Lånesumman
  4. Förfallodag
  5. Villkor för betalning (t.ex. betalning varje månad, på förfallodagen, när långivaren begär)
  6. Ränta
  7. Dröjsmålsränta
  8. Underskrivet av låntagare och långivare

Ni bestämmer själv om ni vill avtala om ränta och dröjsmålsränta. Det enda som måste framgå är låntagare och i vissa fall långivare, lånesumman, förfallodag och andra villkor.  

Hur skrivs en revers?

Ni kan själv skriva en revers och måste inte göra det tillsammans med en jurist.

Ni kan använda en mall, men var noggrann med att det blir korrekt och att ni inte rakt skriver av modellen.

Här kan ni se en gratis mall och exempel på skuldebrev

Vad är ett reverslån?

Ett reverslån är ett lån som någon tagit och sedan i ett avtal (revers) intygat att hen kommer betala tillbaka skulden i enlighet med villkoren i reversen.

Ett lån utan revers innebär att långivaren inte har ett bevis på att låntagaren erkänt skulden. Även om ni kommer överens om villkoren för skulden muntligen finns det inte tydligt bevis på vad ni kommit överens om.