Ho­lo­gra­fiskt tes­ta­men­te

Personer som skriver under papper på bordet
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 2 minuter 40 sekunder
Enkelt förklarat exakt vad ett holografiskt testamente är och när du kan behöva ett.

Var och en av oss kan eventuellt hamna i en nödsituation före vi har hunnit upprätta ett testamente. I fall något skulle gå på tok och du inte har ett testamente, kommer din egendom att fördelas enligt den legala arvsordningen.

Det betyder att din sambo inte ärver och att din make bli utan arv om ni endast har barn från tidigare förhållande.

Vid nödfall har du ännu en sista möjlighet att förordna om din kvarlåtenskap. Detta kan du göra genom ett nödtestamente.

Nödtestamentet kan antingen vara ett muntligt eller ett holografiskt testamente. Oftast har man inte så mycket tid att tänka vid en nödsituation och därför är det bäst att skriva ett testamente redan idag.

Vad är ett holografiskt testamente?

Ett holografiskt testamente är ett testamente som testatorn själv skriver förhand och undertecknar. Det är en form av nödtestamente där inga vittnen behövs.

En annan form av nödtestamente är ett muntligt testamentet. Det muntliga nödtestamentet kan göras om man har två vittnen närvarande.

Exemplevis kan en döende person säga sin sista önskan till två närvarande läkare eller sjukskötare.

När man kan göra holografiskt testamente?

Det holografiska testamentet görs däremot när man inte har några vittnen, utan bara papper och penna.

Bestämmelsen om nödtestamente hittas i Ärvdabalkens 10 kap. 3 §. Enligt bestämmelsen är det möjligt att skapa ett testamente utan vittnen om du befinner dig i en nödsituation, t.ex. på grund av sjukdom.

Det krävs alltså att du är förhindrad att upprätta ett vanligt testamente på grund av nödsituationen. Vanligtvis ska testamenten upprättas skriftligen och bevittnas av två vittnen.

Testatorn måste skriva holografiskt testamente för hand

Det holografiska testamentet är ett undantag till reglerna om testamentets formkrav. Det är viktigt att ett holografiskt testamente i sin helhet är skriven av testatorn för hand.

Holografiskt testamenten som skrivits på maskin eller dator godkänns därmed inte. Tanken är att detta krav ska öka testamentets autenticitet. Till slut ska handlingen vara undertecknad av testatorn.

Kom ihåg att endast ett testamente som skapats i enlighet med lagens formkrav och därför är undertecknat av två vittnen med säkerhet är gällande.

Om du på grund av en nödsituation skapar ett nödtestamente vet du inte om det kommer att gälla. Skapa därför testamentet före du befinner dig i en nödsituation.

Hur länge gäller ett nödtestamente?

Efter att nödsituationen upphört är nödtestamentet gällande tre månader framåt. Ifall du vill att testamentet ska bli giltigt på nytt, bör du upprätta ett nytt testamente.

Det nya testamentet ska uppfylla formkraven för vanliga testamentet.

Vi rekommenderar dock starkt att du direkt när du kan skapar ett korrekt testamente som uppfyller lagens formkrav och är bevittnat. Du kan inte vara säker på att testamentet godkänt om det inte är korrekt skrivet, oavsett om det är ett nödtestamente.

Vad händer om testator testamenterat egendom till ett av testamentsvittnena?

Ett vanligt testamente är ogiltigt om testatorn testamenterar något åt ett vittne. Samma gäller även muntliga nödtestamenten.

Däremot krävs inga vittnen för det holografiska testamentet.

Exempel: Muntligt testamente

Sven har blivit intagen på sjukhus och nu vill han göra ett muntligt testamente.

Han vill testamentera en del av hans egendom till hans sambo Lina som för stunden är på besök. Lina kan inte vara ett vittne, eftersom Sven har tänkt testamentera en del till henne. Lina måste därför be att två sjukskötare eller läkare bevittnar testamentet.