Vad är kvar­lå­ten­skap?

testamente barn.jpeg
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-30 ● 6 minuter
Enkelt förklarat vad kvarlåtenskap är och vad du måste veta om din egendom när du går bort.

Kvarlåtenskap är den egendom du lämna efter dig när du gått bort och är den egendom som dina arvingarna ärver. Kvarlåtenskap är exempelvis din bil, bostad, soffa,TV och smycken.

I ett testamente väljer du vem som ärver din kvarlåtenskap. Du kan välja vem som får vilken egendom, ange att en organisation eller vän ska ärva dig.

Vad innefattar kvarlåtenskap?

Vad kvarlåtenskapen innefattar beror på om du är gift eller inte när du gå bort.

Om du inte är gift är alla din egendom din kvarlåtenskap och allt går till dina arvingar.

Om du är gift vid din bortgång är din kvarlåtenskap hälften av giftorättsgodet och din enskilda egendom. Det betyder att giftorättsgodset räknas ihop och delas på hälften så att båda får lika mycket.

Värdet av giftorättsgodset delas på hälften oavsett om den ena av er äger mer egendom än den andra. Det som inte är din kvarlåtenskap behåller den efterlevande maken som sin egendom.

Efterlevande maken måste inte ge bort egendom till sin makes arvingar

Om den efterlevande maken är mer förmögen kan hen begära att behålla allt giftorättsgods utan likadelning. På så sätt behöver den efterlevande maken inte avstå egendom till den avlidnes arvingar.

Exempel: Maken och arvingar

Alice har 800 000 kronor och hennes maka Sally har 200 000 kronor när Alice går bort.

Enligt huvudregeln ska deras egendom räknas ihop och sedan delas på hälft så att Alices arvingar får hälften och Sally får hälften. Sally kan dock begära att behålla hela sin egendom utan likadelning.

Läs mer om giftorättsgods och enskild egendom vid dödsfall.

Testamente, äktenskapsförord och kvarlåtenskap

Om du är sambo måste du skriva ett testamente om du vill att sin sambo ärver dig.

Om du är gift påverkar ett testamente inte vilken kvarlåtenskap som är din.

Först görs en bodelning mellan dig och din make. Värdet av er egendom räknas samman och delas sedan på hälft.

Du (alltså dina arvingar) får hälften och dina make får hälften. Det betyder att din make kan få mer egendom än vad hen egentligen ägde och dina barn går miste om arv. Om du inte vill att en likadelning av din och din makes egendom görs, skriv ett äktenskapsförord.

Exempel: Barn, make och äktenskapsförord

Calle och Per är gifta. Calle har två barn från tidigare. Calles egendom är värd 1 miljon kronor och Pers egendom är värd 400 000 kronor.

När Calle går bort räknas Calle och Pers egendom samman och sedan delas det på hälften så att båda får lika mycket, det betyder att båda får 700 000 kronor. Calles barn ärver 700 000 kronor och Per får 700 000 kronor.

När Per går bort ärver hans arvingar även det som varit Calles egendom. Genom att skriva ett äktenskapsförord hade Calle kunnat se till att hand barn ärvt allt det som varit hans egendom.

Om du vill att det som är din egendom ska gå till dina barn och att din make inte ska ha rätt till hälften måste du skriva ett äktenskapsförord där alla egendom är enskild egendom. Utan ett äktenskapsförord kan din make få hälften av din egendom och när din make dör går egendomen till dennes barn och inte till dina barn.

Läs mer

testamente barn.jpeg

Gåva genom testamente

Gåva och testamente är två olika begrepp, men som båda betyder att du ger egendom till någon annan.

En gåva ger du när du fortfarande lever och om du testamenterar egendom får personen egendomen först när du gått bort. Om du väljer att ge egendom i gåva eller testamente är upp till dig, vill du att personen ska få egendomen nu eller senare?

Det finns varken gåvoskatt eller arvsskatt i Sverige och därför har det inte en ekonomisk betydelse om du ger egendom i gåva eller genom testamente.

Visste du att du kan göra ett eget eller inbördes testamente fullständigt online till ett fast pris hos Aatos?

Testamente och enskild egendom

Vangliga frågor och svar om testamente och enskild egendom.

Vad är enskild egendom vid dödsfall?

Enskild egendom vid dödsfall är egendom som du och din make i ett äktenskapsförord angett att ska vara enskild.

Enskild egendom kan också vara egendom du fått i gåva, arv och testamente om den som gett egendomen angett att egendomen ska vara din enskilda egendom.

På så sätt kan givaren vara säker på att din make inte får rätt till egendomen.

Kan enskild egendom ärvas?

Dina arvingar och den efterlevande maken kan ärva din enskild egendom. Den efterlevande maken ärver egendomen före gemensamma barn och dina föräldrar och syskon.

När den efterlevande maken gått bort ärver dina barn egendomen och om du inte har barn ärver dina föräldrar och syskon egendomen.

Om du har särkullbarn ärver de sin andel av kvarlåtenskapen direkt när du gått bort.

Hur gör man arv till enskild egendom?

Egendom kan göras till enskild egendom i ett testamente och i ett äktenskapsförord. Det har dock olika verkan beroende på om det är fråga om testamente eller äktenskapsförord.

Enskild egendom i äktenskapsförord

Du kan ange att all egendom ska vara enskild eller att endast arv ska vara enskild.

Om arv är enskild egendom ingår det inte i en bodelning och din make har inte rätt till egendomen vid en skilsmässa. Din make kan dock ärva din enskilda egendom om du inte anger annat i ett testamente.

Enskild egendom i testamente

Om du i ett testamente anger att egendomen dina arvingar ärver ska vara enskild egendom har dina arvingars make eller framtida make inte rätt till egendomen vid en skilsmässa.

Det har alltså samma inverkan som om din arvinge hade skrivit ett äktenskapsförord. Det lönar sig att skriva ett testamente där egendomen är enskild egendom eftersom du på så sätt kan trygga dina barn och arvingar situation och säkerställa att din egendom behålls inom familjen.

Exempel: Skilsmässa och testamente

Sebastian har i sitt testamente angett att arvet hans barn Kim får ska vara Kims enskild egendom.

Vid en skilsmässa har Kims make inte rätt till hälften av värdet av arvet. Kim och hens make delar lika på allt annat, men arvet lämnar utanför och Kim behåller allt.

Hur skriver man testamente om enskild egendom?

Om du vill att den egendom som tillfaller arvinge eller testamentstagare ska vara dennes enskilda egendom måste du skriva det i ditt testamente.

Då är egendomen arvtagarens enskilda egendom och arvtagarens make får inte rätt till egendomen vid en skilsmässa.

Skapar korrekt testamente på 10 minuter hos Aatos

Att skriva ett testamente eller inbördes testamente behöver varken vara svårt eller krångligt. Hos Aatos kan du skapa ett juridiskt korrekt testamente, anpassat efter dig och din situation.

Testamentet upprättas online och du kan direkt ladda ner det när det är klart.

Testamente online hos Aatos är:

  • enkelt
  • smidigt
  • prisvärt
  • juridiskt korrekt

I priset ingår även juridisk rådgivning och du kan prova tjänsten gratis.

Gör ett testamente online idag