Il­mai­nen tes­ta­ment­ti malli

Kansalliskirjaston hyllyt ja miespatsaita
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
30.5.2022 ● 7 minuuttia
Testamentin voi luoda ilmaisen testamenttipohjan avulla. Säästö itse kirjoittamalla ei lakiasioissa välttämättä kannata, jos haluat varmistua tahtosi toteutumisesta.

Testamentilla voit itse määrittää miten omaisuutesi jaetaan kuolemasi jälkeen. Ilman testamenttia perintösi jakautuu perintökaaren (40/1965) mukaan.

Lisäksi testamentilla voidaan vaikuttaa esimerkiksi perintöverojen määrään. Jokaisen kannattaa tehdä testamentti, sillä sen hyödyt ovat paljon suurempia kuin tekemisen vaiva.

Testamentin ilmainen pohja antaa suuntaa siitä, mitä kaikkea asiakirjaan voi sisällyttää. Jokaisen henkilön viimeinen tahto on kuitenkin erilainen ja omaisuuslajit eroavat toisistaan. Laadukas testamentti on juridisesti pätevä ja ottaa yksilölliset toiveesi varmasti huomioon.

Onko ilmainen testamenttipohja juridisesti pätevä?

Pätevän testamentin tekeminen ei vaadi juristia tai asianajajaa. Itse tehty testamentti on täysin yhtä pätevä kuin asiantuntijalla laadittu – niin kauan kuin testamentin muotovaatimukset täyttyvät.

Valmis testamenttipohja voi auttaa ainakin pääsemään alkuun testamentin tekemisessä. Mikään testamentti pdf, word pohja, lomake tai asiakirjamalli ei kuitenkaan ole tae testamentin pätevyydestä.

Valmis testamenttimalli tarjoaa kuitenkin rajalliset vaihtoehdot yksilölliseen räätälöintiin ja omaisuuksien listaamiseen.

Lisäksi testamentin tekijän kannattaa tarkastella kriittisesti, kuka ilmaisen testamenttipohjan on laatinut. Esimerkiksi Ylen MOT-ohjelma paljasti huhtikuussa 2022 hyvien tapojen vastaista toimintaa hyväntekeväisyysjärjestöjen laatimissa testamenttimalleissa.

Testamentin muotovaatimukset lyhyesti

Testamentin muotovaatimuksiin kuuluu, että se on tehty kirjallisesti, allekirjoitettu ja kahden esteettömän todistajan allekirjoittama.

Pätevän testamentin tulee olla:

kirjallinen

testamentin tekijän allekirjoittama

kahden esteettömän todistajan oikeaksi todistama

Suullinen testamentti on pätevä vain poikkeuksellisissa tilanteissa. Testamenttiasiakirjaa ei tarvitse otsikoida testamentiksi vaan asiakirjan sisältö ratkaisee. Otsikointi tietysti kannattaa epäselvyyksien välttämiseksi.

Poikkeustilanteessa testamentin voi allekirjoittaa toisen puolesta joku muu. Testamentin todistaminen on muotovaatimuksista se, jonka täyttämisessä voi helposti erehtyä.

Ilmainen testamenttipohja – kaksi mallia

Alla on esitetty kaksi tyypillisintä testamenttimallia. Ennen kuin käytät valmista pohjaa testamenttiisi, suosittelemme perehtymään, mitä kaikkea testamenttiin olisi hyvä sisällyttää.

Esimerkki 1: Testamenttimalli - lahjoitus hyväntekeväisyyteen

Alla oleva testamenttimalli on suunnattu sellaiseen tilanteeseen, jossa perittävä haluaa antaa kaiken omaisuutensa yhdelle hyväntekeväisyysjärjestölle.

TESTAMENTTI

Testamentin tekijä

Asko Askonen

121212-121X

Testamentti

Määrään kaikki aiemmat testamenttimääräykseni peruuttaen viimeisenä tahtonani olevan, että kuoltuani omaisuus jaetaan seuraavalla tavalla. Vakuutan, että testamenttini on tehty loppuun saakka ja kypsästi ilman vierasta vaikutusta.

Pelastakaa Lapset ry saa kaiken omaisuuteni.

Paikka ja aika

Paikka:

Aika:

Asko Askonen

Todistajien allekirjoitukset

Varta vasten kutsuttuina ja yhtä aikaa läsnä olevina esteettöminä todistajina vakuutamme, että Asko Askonen, jonka henkilökohtaisesti tunnemme, on tänään terveellä ja täydellä ymmärryksellä sekä vapaasta tahdostaan ilmoittanut edellä olevan sisältävän hänen viimeisen tahtonsa ja testamenttinsa ja että hän on tämän testamentin omakätisesti allekirjoittanut.

Todistaja 1

Nimi:

Ammatti:

Asuinpaikka:

Todistaja 2

Nimi:

Ammatti:

Asuinpaikka:

Esimerkki 2: Testamenttimalli - keskinäinen hallintaoikeustestamentti

Alla on esimerkki testamenttimallista, joka on laadittu puolisoiden kesken.

TESTAMENTTI

Testamentin tekijät

Asko Askonen

121212-121X

Bertta Berttanen

060606-060Y

Testamentti

Me allekirjoittaneet määräämme kaikki aiemmat testamenttimääräyksemme peruuttaen viimeisenä tahtonamme oleva, että toisen meistä kuoltua jälkeenelävä saa hallintaoikeudella kaiken pesämme omaisuuden, olkoonpa se minkä nimistä tai laatuista tahansa, ilman tilintekovelvollisuutta perillisillemme. Molempien meistä kuoltua jaetaan jäljellä oleva omaisuus siten kuin laki perimysjärjestyksestä säätää.

Paikka ja aika

Paikka:

Aika:

Asko Askonen

Bertta Berttanen

Todistajien allekirjoitukset

Varta vasten kutsuttuina ja yhtä aikaa läsnä olevina esteettöminä todistajina vakuutamme, että Asko Askonen ja Bertta Berttanen, jotka henkilökohtaisesti tunnemme, ovat tänään terveellä ja täydellä ymmärryksellä sekä vapaasta tahdostaan ilmoittaneet edellä olevan sisältävän heidän viimeisen tahtonsa ja testamenttinsa ja että he ovat tämän testamentin omakätisesti allekirjoittaneet.

Todistaja 1

Nimi:

Ammatti:

Asuinpaikka:

Todistaja 2

Nimi:

Ammatti:

Asuinpaikka:

Päällisin puolin nämä testamenttimallit näyttävät hyviltä. Ne ovat muodollisesti päteviä, mutta ovatko ne tilanteeseesi nähden laadukkaita? Tekeekö testamentin muodollinen pätevyys testamentista myös laadukkaan?

Ilmainen testamenttimalli ei ota huomioon yksilöityjä toiveita

Testamentin tulee aina täyttää lain edellyttämät muotovaatimukset ollakseen pätevä testamentti.

On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että muodollisesti pätevä testamentti ei ole aina laadukas testamentti. Pelkkien muotovaatimusten täyttyminen ei näin ollen olekaan laadukkaan testamentin tärkein kriteeri.

Laadukkaan testamentin ensisijainen ja olennaisin tehtävä on toteuttaa tehokkaasti ja järkevästi testamentin tekijän toiveet hänen menehtyessään.

Tämä tekee testamentin tekemisestä pelkän mallin tai lomakkeen avulla hankalaa. Jokaisen tilanne on yksilöllinen ja testamentti pitää räätälöidä kaikille erikseen.

Perintölakiin perustuvien teosten lukeminen voi olla maallikolle hankalaa, ja väärinymmärryksen riski on suuri.

Laadukkaan testamentin tekeminen itse

Laadukkaan testamentin voi laatia monella eri lähestymistavalla.

Suosittu vaihtoehto on testamentin tekeminen juristien luomassa Aatoksen verkkopalvelussa. Palvelun räätälöity testamentti vastaa laadultaan juristin tai lakimiehen tekemää, ja kustannukset ovat noin neljäsosa asianajajan kirjoittaman testamentin hinnasta.

Voit tehdä testamentin milloin ja missä haluat, esimerkiksi suoraan kotisohvallasi. Saat valmiin asiakirjan heti ladattua.

Testamentin tekeminen Aatoksen palvelussa maksaa 89 euroa ja vie aikaa noin 10 minuuttia. Palvelua voi kokeilla maksutta ja valmiin asiakirjan saa ladattua maksua vastaan kassalla.

Testamentilla kevyempi perintöverotus

Tietyt vaikutukset, kuten kiinteistön siirtyminen lapsille, voidaan toteuttaa monella tavalla. Usein vain yksi näistä tavoista on verotuksellisesti järkevin: testamentti.

Perilliset voivat pahimmassa tapauksessa maksaa kymmeniä tuhansia euroa liikaa perintöveroa, joka olisi voitu estää laadukkaalla testamentilla.

Turvaa lesken asemaa testamentilla

Testamentilla voi verotuksen lisäksi vaikuttaa myös moneen muuhun asiaan. Lesken aseman turvaaminen, lesken oikeus vaihtaa asuntoa, perillisten puolisoiden avio-oikeuden poissulkeminen ja muut vaikutukset voidaan saavuttaa vain, jos testamentti on tehty.

Testamentti kannattaa tehdä, vaikka haluaisi omaisuuden jakautuvan niin kuin laki perimysjärjestyksestä säätää.

Testamentilla voidaan tässä tilanteessa antaa lapsille ja leskelle päätösvaltaa testamentin vastaanottamisen suhteen. Tämän avulla perintöä voi antaa ilman raskaita veroseuraamuksia eteenpäin lapsenlapsille.

Testamentti vain 89 euroa

Aatoksessa voit tehdä laajan ja yksilöllisen testamentin – voit räätälöidä toiveesi tarkasti. Verkkopalvelumme mahdollistaa laadukkaan testamentin edulliseen 89 euron hintaan.

Aatoksen testamentti on lakimiehen suunnittelema ja se noudattaa lain tekstiä ja määritteitä.

Testamentti helposti jo tänään

Mieti, minkälaisia asioita haluat sisällyttää testamenttiin ja ketkä haluat nimetä perillisiksesi.

Mene Aatoksen verkkopalveluun ja vastaa testamenttia koskeviin kysymyksiin.

Voit lisätä perillisiä tai yksittäisiä omaisuuslajeja, kuten mökin tai asunnon. Voit myös jakaa omaisuutesi prosenttiosuuksien mukaan.

Hyväksy asiakirja ja maksa 89 euroa. Voit myös ostaa muita dokumentteja tarjoushintaan, esimerkiksi edunvalvontavaluutuksen tai hoitotahdon.

Allekirjoita testamentti käsin tai sähköisesti todistajien läsnäollessa.

Testamentista kannattaa teettää oikeaksi todistettuja kopioita Digi- ja väestötietovirastossa, ja antaa esimerkiksi testamentinsaajille omat kopionsa.

Vaikuta siihen, että kuka perii omaisuutesi – tee testamentti.