Tes­ta­ment­ti ja ve­ro­tus

Aatos-media-testamentti.jpg
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
27.5.2022 ● 3 minuuttia
Testamentin avulla on mahdollista optimoida perintöverotusta. Lue juristin vinkit, miten voit pienentää perillisten perintöveron määrää testamenttia tehdessä.

Perintönä tai testamentilla saadusta omaisuudesta tulee maksaa perintöveroa. Huolellisesti laaditulla testamentilla voit kuitenkin vaikuttaa perintöveron määrään huomattavasti.

Omistus- ja hallintaoikeuden testamenttaus

Kiinteän omaisuuden, kuten asuntojen tai kesäasuntojen kohdalla kannattaa harkita omaisuuden omistusoikeuden ja hallintaoikeuden jakamista eri tahoille.

Hallintaoikeuden saaja ei maksa hallintaoikeudesta lainkaan perintöveroa.

Omistusoikeuden saaja taas voi tehdä hallintaoikeuden arvoa vastaavan vähennyksen omaisuuden arvosta, jolloin perintöveron määrä laskee.

Erikseen määritellyn hallintaoikeuden lakatessa, hallintaoikeus palautuu omistusoikeuden saaneelle ilman veroseuraamuksia.

Päätösvallan antaminen testamentinsaajalle

Lain ja oikeuskäytännön sallimissa rajoissa testamentilla voidaan jättää päätösvaltaa testamentinsaajalle. Näin voidaan varautua muuttuviin olosuhteisiin, esimerkiksi verotuksessa tapahtuvien muutoksien varalta.

Testamentilla voidaan antaa testamentinsaajalle mahdollisuus valita hänelle tulevan etuuden määrä ja laatu. Tätä kutsutaan testamentinsaajan optiovallaksi.

Huolellisesti tehdyllä testamentilla on mahdollista esimerkiksi antaa testamentin saajalle oikeus ottaa omaisuutta sen verran vastaan, että loppuomaisuus jakautuu hänen alaikäisille lapsilleen veron alarajaan asti.

Omaisuuden antaminen sukupolven yli vähentää perintöveroa

Omaisuutta kannattaa usein myös antaa sukupolven yli suoraan, esimerkiksi lapsenlapsille.

Näin vältytään siltä, että omaisuudesta maksetaan perintöveroa kaksi kertaa, eli myös lasten jälkeen.

Esimerkki: testamentin tärkeys perintöveron kannalta

Testamentin tekijä A haluaa, että hänen omistamansa 300 000 euron arvoinen suvun kesäasunto menee hänen lastensa perheille.

Ilman testamenttia perillisten tulee maksaai perintöveroa 26 100 euroa. Huolellisesti tehdyn testamentin avulla perintöveroilla voidaan välttyä kokonaan.

Esimerkki 1: Verot ilman testamenttia

A ei ole tehnyt testamenttia, ja 300 000 euron arvoinen kesäasunto menee tasan kolmelle lapselleen.

Lapset maksavat kukin perintöveroa 100 000 eurosta Verohallinnon I veroluokan taulukon mukaan, eli 8 700 euroa. Yhteensä perintöveroa tulee maksettavaksi 26 100 euroa.

Esimerkki 2: Verot testamentin kanssa

A on tehnyt testamentin, jonka perusteella hänen lapsensa saavat päättää, missä määrin he ottavat testamentin vastaan omistusoikeuksin, ja missä määrin hallintaoikeuksin.

A:n lapset ottavat vastaan vain hallintaoikeudet sekä perintöveron alarajaan 20 000 euroon asti omistusoikeutta. Kunkin lapsen hallintaoikeuden arvo on 33 000 euroa, jotka vähennetään kesäasunnon 300 000 euron arvosta.

Perittävän omaisuuden arvosta jää jäljelle näin 141 000 euroa.

Jokaisella A:n lapsella on yksi lapsi eli lapsenlapsia on kolme. Alaikäinen voi tehdä perintöverosta 60 000 euron arvoisen vähennyksen. Näin ollen kun jokainen lapsenlapsi perii 47 000 euron arvosta omaisuutta ei perintöveroa tarvitse tässä tapauksessa maksaa ollenkaan.

Yhteensä perintöveroa tulee maksettavaksi 0 euroa.

Alaikäinen perinnönsaaja hyötyy alaikäisvähennyksestä

Jos perinnönsaaja on alle 18-vuotias ja suoraan alenevassa polvessa perillinen, voi hän käyttää alaikäisvähennyksen. Alaikäisvähennys on 60 000 euroa, ja se vähennetään veronalaisesta perintöosuudesta.

Jos perintöosuus jää vähennyksen tekemisen jälkeen vielä alle 20 000 euroa, ei perintöveroa tarvitse maksaa lainkaan. Alaikäisen ei tarvitse vaatia vähennystä, vaan se tehdään automaattisesti.

Alaikäisyysvähennys on aina perinnönsaajalle henkilökohtainen.

Aatos auttaa optimoimaan perintöveroja testamenttia laatiessa

Aatoksen verkkopalvelu ottaa huomioon perintöverotuksen testamenttia tehdessä. Laadit testamentin itsellesi helposti Aatoksen avulla edulliseen 89 euron hintaa ilman lakitoimistossa vierailua.

Palvelumme auttaa kartoittamaan toiveesi ja vaatimuksesi, joiden perusteella luot juridisesti pätevän testamentin helposti netissä. Teet testamentin noin 10 minuutissa ja saat asiakirjan ladattua heti itsellesi.

Palvelu kartoittaa tilanteesi, jonka jälkeen voit muokata valintoja toiveidesi mukaan. Voit lisätä perillisiä tai hyväntekeväisyysjärjestön testamentin saajaksi, tai vaihtoehtoisesti lisätä yksittäisiä omaisuuslajeja, kuten taide-esineen tai mökin.

Voit myös jakaa omaisuuteesi prosentuaalisten osuuksien mukaan perillisten kesken. Aatoksen testamenttipalvelu ottaa huomioon viimeisimmät säädökset ja optimoi perintöverojen määrän. Saat annettua kätevästi päätösvallan testimentinsaajalle Aatoksen palvelussa.

Tee testamentti valmiiksi jo tänään.