Lah­ja­kirja

Ihminen ja lahjapaketti
Avio­puo­li­soi­den lah­ja­veroAvio­puo­li­soi­den vä­li­sistä lah­joista voi joutua mak­sa­maan lah­ja­ve­roa.
Säästöpossu
Kuinka vält­tää lah­ja­vero?Näin vältät yli­suu­ret lah­ja­ve­rot.
Kultainen Rolex
En­nak­ko­pe­rintö: lahja, pe­rintö ja ve­ro­tusTie­dätkö, mitä en­nak­ko­pe­rintö tar­koit­taa?
Kiinteistö lahjana
Kiin­teis­tön lah­ja­kirja pohjaLah­jaksi an­net­tuun kiin­teis­töön pätee kiin­teis­tö­kau­pan vaa­ti­muk­set.
Muki höyryävää teetä
Lah­ja­ve­roil­moi­tus – ohjeet ja vinkitMil­loin lah­ja­ve­roil­moi­tus täytyy tehdä?
Lahjapaketti
Lah­ja­kir­ja - il­mai­nen mal­liNäin teet pä­te­vän lah­ja­kir­jan ja al­le­kir­joi­tat sen säh­köi­sesti mak­sutta.
onnellinen pariskunta
Kiin­teis­tön lah­joi­tus lap­selleMitä tulee huo­mioida, kun lah­joit­taa kiin­teis­tön lap­selle?
Osakkeiden kaupankäyntigrafiikkaa
Osak­kei­den lah­ja­kirjaOsak­kei­den lah­joit­ta­mi­nen käy­tän­nössä.