Mil­loin lah­ja­ve­ro tu­lee mak­saa? Ju­ris­tin il­mai­set vin­kit

Säästöpossu
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
27.5.2022 ● 4 minuuttia
Lahjoituksen saajan pitää usein maksaa saamastaan lahjastaan lahjaveroa. Voit kuitenkin joissakin tapauksissa välttyä lahjaveron maksamiselta.

Lahjoituksen saajan pitää usein maksaa saamastaan lahjastaan lahjaveroa. Voit kuitenkin joissakin tapauksissa välttyä lahjaveron maksamiselta.

Lahjalla tarkoitetaan ilman vastiketta toiselle siirrettyä omaisuutta. Kun saat toiselta henkilöltä vastikkeetta omaisuutta, on kyse lahjasta.

Lahjavero tarkoittaa veroa, joka maksetaan saadusta lahjasta, mikäli lahjojen arvo on kolmen vuoden aikana 5 000 euroa tai enemmän. Lahjoista säännellään muun muassa lahjanlupauslaissa (1947/625) ja perintö- ja lahjaverolaissa (1940/378).

Tietyissä tilanteissa lahjan saajan ei tarvitse maksaa lahjastaan lainkaan veroa.

Lahjaveroa ei tarvitse maksaa, jos vanhempi rahoittaa lapsen elämää

Jos vanhempi rahoittaa lapsensa koulutuksen, ei lahjaveroa tule maksettavaksi.

Lahjaveroa ei makseta myöskään siitä osuudesta, mitä henkilö käyttää toisen henkilön kasvatukseen tai elatukseen.

Lahjaveron määrä riippuu lahjan arvosta

Samalta henkilöltä saadut lahjat kolmen vuoden ajalta lasketaan yhteen. Jos lahjan arvo ylittää 5 000 euroa, tulee lahjansaajan maksaa lahjaveroa.

Verotus riippuu veroluokasta eli käytännössä lahjan arvosta ja sukulaissuhteesta.

Näin lasket lahjaveron määrän

Lahjan arvo euroissaVeron määrä alarajan kohdallaVeroprosentti ylimenevästä osasta
5 000–25 0001008 %
25 000–55 0001 70010 %
55 000–200 0004 70012 %
200 000–1 000 00022 10015 %
1 000 000-142 10017 %

Löydät vero.fi:stä ilmaisen laskurin, jonka avulla voit laskea lahjaveron suuruuden.

Lahjavero ja käypä arvo

Käypä arvo tarkoittaa todennäköistä tai todellista hintaa lahjoituspäivänä. Jos saat lahjaksi muuta kuin rahaa, niin sinun tulee selvittää lahjan käypä arvo.

Käypä arvo määritellään eri tavoin erilaisille omistusosuuksille.

  • Arvopaperit ja rahasto-osuudet
  • Kiinteistöt, asuinhuoneistot ja mökit

Arvopaperiyhtiöt tai pankit kertovat arvopapereiden, kuten osakkeiden ja rahasto-osuuksien, arvon lahjoituspäivänä. Jos lahjoituspäivää ei ole määritelty, voit käyttää lähimmän päivän mukaista arvoa.

Kiinteistön arvon määrittäminen tapahtuu esimerkiksi kiinteistönvälittäjän tai vertailukaupan avulla.

Hallintaoikeus pienentää lahjaveroa

Hallintaoikeus tarkoittaa sitä, että esimerkiksi lahjanantaja saa käyttää lahjana antamaansa omaisuutta edelleen lahjan antamisen jälkeen.

Mikäli kyse on kiinteistöstä, vastaa lahjanantaja usein lisäksi edelleen kiinteistöstä aiheutuvista kustannuksista, kuten kiinteistöverosta tai hoitovastikkeesta. Lahjanantaja ei voi kuitenkaan myydä tai luovuttaa hallintaoikeutta ilman lahjansaajan suostumista.

Verohallinto laskee hallintaoikeuden arvon ja tekee vähennyksen lahjansaajan puolesta. Hallintaoikeus voi olla pidätetty eliniäksi tai määräajaksi.

Löydät erillisen laskentataulukon esimerkiksi Veronmaksajain Keskusliiton sivuilta.

Lahjavero ja alaikäinen henkilö

On hyvä ottaa huomioon, että verottaja voi lukea annetun lahjan myös ennakkoperinnöksi, jos annat lahjan rintaperillisillesi eli esimerkiksi lapsellesi tai lapsenlapsellesi.

Alaikäiselle henkilölle lahjaa annettavassa voi lahjakirjassa määrätä, että saajalle tuleva omaisuus tulee muun henkilön kuin varsinaisen edunvalvojan hoidettavaksi.

Lahjakirja tarkoittaa kirjallista asiakirjaa, jonka avulla kiinteän omaisuuden omistajuuden voi siirtää varsinaiselta omistajalta toiselle henkilölle eli tässä tapauksessa lahjansaajalle.

Näin vältät lahjaveron kokonaan

Sinun ei tarvitse maksaa ollenkaan lahjaveroa, jos vastaanotat 4 999 € rahaa lahjaksi kolmen vuoden välein samalta henkilöltä. Tätä suuremmat lahjat pitää ilmoittaa verottajalle.

Ota kuitenkin huomioon, että raja koskee vain saman lahjansaajan ja lahjan antajan välillä annettuja lahjoja. Esimerkiksi molemmat vanhemmat voivat kumpikin antaa 4 999 euron arvosta lahjoja kolmen vuoden ajanjaksolla ilman, että lahjaveroa pitää maksaa.

Havainnollistamme lahjaveroa kahden esimerkin avulla. Ensimmäisessä esimerkissä tytär Liisa joutuu maksamaan lahjaveroa ja toisessa esimerkissä hän välttää veron maksamisen kokonaan.

Esimerkki 1: Liisa joutuu maksamaan lahjaveroa

Matti antaa tyttärelleen Liisalle jokaisena syntymäpäivänä 2 000 euroa lahjaksi.

VuosiRahalahja
12 000 €
22 000 €
32 000 €
Yhteensä6 000 €

Kolmantena vuonna Liisan tulee maksaa 5 000 euron ylittävältä osalta lahjaveroa.

Liisan lahjan arvo on 6 000 euroa, joten hän joutuu maksamaan lahjaveroa 1 000 eurosta Verohallinnon taulukon mukaan 8 prosenttia. Liisa maksaa siis lahjaveroa 180 euroa.

Esimerkki 2: Liisan ei tarvitse maksaa lahjaveroa

Matti antaakin tyttärelleen Liisalle jokaisena syntymäpäivänä 1 666 euroa lahjaksi.

VuosiRahalahja
11 666 €
21 666 €
31 666 €
Yhteensä4 998 €

Liisa on saanut lahjaksi 4 998 euroa kolmen vuoden aikana samalta henkilöltä. Lahjana annetun rahan arvo on alle 5 000 euroa, joten Liisan ei tarvitse maksaa lahjaveroa.

Lahjavero ja lahjanluonteinen kauppa

Verohallinto voi katsoa lahjanluonteisen kaupan myös lahjaksi. Lahjanluonteinen kauppa tarkoittaa sitä, että omaisuuden kauppahinta on pienempi kuin omaisuuden käypä arvo eli todellinen arvo.

Jos maksat enintään 3/4 omaisuuden arvosta, niin kauppahinnan ja omaisuuden oikean arvon erotus on lahjaa. Joudut maksamaan erotuksena jäävästä osuudesta lahjaveroa.

Lahjansaaja maksaa lahjaveron

Lahjansaajan tulee ilmoittaa lahjasta silloin, kun hän on vastaanottanut sen. Lahjansaaja maksaa lahjaveron verohallinnon ohjeen mukaan.

Jos lahjanantaja maksaa kuitenkin lahjaveron, huomio Verohallinto maksun rahalahjana. Tässä tapauksessa lahjavero lasketaan yhteen aiempien kolmen vuoden aikana saatujen lahjojen kanssa ja näin ollen se on myös osa verotettavaa lahjaa.

Lahjavero täytyy maksaa 3 kuukauden kuluessa

Perintö- ja lahjaverolain (1940/378) mukaan lahjaveron maksamista koskee kaksi kriteeriä.

  1. Lahjanantaja tai lahjansaaja asuu lahjoitushetkellä Suomessa.
  2. Suomessa olevasta kiinteästä omaisuudesta sekä sellaisen yhteisön osakkeista tai osuuksista, jonka varoista enemmän kuin 50 % muodostuu Suomessa olevasta kiinteästä omaisuudesta.

Lahjansaajan tulee tehdä saamastaan lahjasta lahjaveroilmoitus Verohallinnon OmaVerossa, mikäli lahjan arvo ylittää 5 000 euroa 3 vuoden aikana.

Lahjaveroilmoitus tulee tehdä kolmen kuukauden kuluessa lahjan saamisesta. Ilmoitusta varten tulee selvittää lahjan arvo, esimerkiksi määrittämällä käypä arvo.

Ilmoitusta varten sinun tulee myös tietää lahjanantajan henkilötunnus ja lahjoituspäivä.

Lahjaveron maksun eräpäivä on kolmen kuukauden kuluttua verotuspäätöksestä. Valmis verotuspäätös näkyy OmaVerossa, mutta päätös lähetetään myös joko Suomi.fi-palveluun tai postitse kotiin.

Lahjaveron maksuohjeet

Saatuasi lahjan, josta täytyy maksaa lahjaveroa, pitää lahjasta tehdä lahjaveroilmoitus. Jos saat lahjaksi muuta kuin rahaa, niin lahjan käypä arvo pitää selvittää.

Näin maksat lahjaveron

  1. Määritä lahjasi arvo.
  2. Käytä Verohallinnon lahjaverolaskuria, jotta tiedät maksettavan veron määrän.
  3. Tee lahjaveroilmoitus 3 kk sisällä lahjoituspäivästä.
  4. Saat verotuspäätöksen noin 6 kk kuluessa OmaVeroon.
  5. Verotuspäätöksen liitteenä on ohjeet veronmaksua varten.
  6. Maksa vero OmaVeron kautta.

Lahjaveron ilmoittamatta jättäminen

Jos jätät lahjaveron ilmoittamatta, Verohallinto määrää sinulle veronkorotuksen. Veronkorotuksen määrä on vähintään 75 euroa yksityishenkilöltä.

Jos annat lahjaveroilmoituksen myöhässä tai antamasi tiedot ovat puutteellisia, voit saada myöhästymismaksun. Myöhästymismaksu on yksityishenkilöille 50 euroa.

Lähteet

Vero ja Veronmaksajien Keskusliitto