Un­der­håll vid skils­mäs­sa

Barn spelar
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 5 minuter
En skilsmässa påverkar också ekonomin, inte minst om ni har barn. Vanligtvis är den förälder som barnet inte bor tillsammans med tvungen att betala underhållsbidrag till den andra föräldern.

Underhållet betalas eftersom båda föräldrarna ska stå för barnets försäljning. Er ekonomiska situation påverkar också, och ibland måste underhåll betalas även om barnet bor lika mycket hos er båda.

Här kan ni läsa om hur mycket underhåll som ska betalas, hur länge det ska betalas och om ni kan komma överens om beloppet själv.  

Vad är underhåll?

Vanligtvis ska den förälder som barnet inte bor hos som ska betala underhåll efter skilsmässa.

Underhåll ska betalas av en förälder som

  1. Inte har vårdnaden om ett barn och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet, eller
  2. Har gemensam vårdnaden om barnet tillsammans med den andra föräldern men barnet endast bor varaktigt med den andra föräldern

Föräldrar ska betala, i förhållandet till sin ekonomiska situation, för barnets boende, mat och intressen.

Båda föräldrar är försörjningsskyldiga och därför ska föräldrar endera betala underhåll eller bo med barnet och på så sätt stå för barnets kostnader.

Exempelvis om barnet bor med förälder A, betalar förälder B underhåll.

Även en förälder som inte är vårdnadshavare ska betala underhåll.

Om barnet bor ungefär lika mycket hos er båda ska ingen av er betala underhåll. Att barnet bor lika mycket hos er båda betyder inte att barnet spenderar exakt lika mycket tid hos er båda utan att det ungefär är lika mycket.

Hur mycket var förälder betalar beror på deras ekonomiska situation. Den förälder som har en bättre ekonomisk situation betalar mer än den andra föräldern.

Det här gäller oberoende om barnet bor med den med bättre eller sämre ekonomi. Om barnet bor med den med bättre ekonomi betalar den andra föräldern mindre och om barnet bor med den med sämre ekonomi betalar den andra föräldern ett större belopp.  

Skapa ansökningarna och bodelningsavtal i en enda tjänst via Aatos. Det kostar endast 1 690 kronor + ansökningsavgift.

Hur mycket ska man betala i underhåll?

Hur mycket underhållet är varierar. Det räknas ut utgående från barnets behov och er ekonomiska situation.

Försäkringskassan har ett verktyg för att räkna ut underhållet. Ni kan också själv komma överens om en summa som ni tycker att täcker barnets behov.

När barnet blir äldre kan det vara bra att ändra summan så att det bättre stämmer överens med barnets behov. Äldre barn har ofta dyrare fritidsintressen och behöver kanske en telefon och dator.

Ni kan tillsammans bestämma om underhåll i ett avtal eller så kan ni begära att tingsrätten avgöra det i en dom.

Om ni inte är överens kan ni kontakta familjerätten i er kommun före ni kontaktar tingsrätten. Hos familjerätten kan ni diskutera saken och hitta en lösning som passar båda. Det är oftast bättre för både er och barnet att inte direkt kontakta domstolen.

Om ni är överens kan ni skriva ett eget skriftligt avtal eller så kan ni muntligen bestämma beloppet.

Säästöpossu

Vem får underhåll?

Barn som inte bor tillsammans med båda föräldrarna har rätt till underhåll, eftersom båda föräldrarna ska stå för barnets ekonomiska behov.

  • Om barnet är under 18 år är det föräldern som barnet bor med som får underhåll.
  • Om barnet är över 18 år får barnet underhållet.

Underhåll ska betalas tills att barnet fyller 18 år, men om barnet går i grundskola eller i gymnasium ska underhåll betalas tills barnet fyller 21 år.

Underhåll betalas vanligen den sista dagen i månaden och betalas för den kommande månaden, exempelvis så betalas underhållsbidraget för september den 31 augusti.  

Underhållsbidrag och underhållsstöd

Underhållsbidrag är det belopp som den föräldern barnet inte bor med betalar till den föräldern barnet bor med. Ni kan välja vilken summa som helst.

Ni kan använda er av försäkringskassans verktyg för att räkna ut beloppet, eller så kan ni tillsammans avgöra vad som är passligt i ert fall.

Om den underhållsskyldige föräldern i framtiden inte längre vill eller kan betala kan föräldern barnet bor tillsammans med kontakta försäkringskassan. Försäkringskassan gör en utredning och sedan betalar försäkringskassan underhållsstöd till barnet.

Föräldern barnet inte bor med är sedan tvungen att betala till försäkringskassan. Underhållsstöd betalas alltså av försäkringskassan när föräldrar inte kan komma överens.

Det är bättre för barnet att ni tillsammans kommer överens om vilken summa underhållsbidraget ska vara. Det är vanligtvis en större belopp än underhållsstödet och underhållsstödet täcker inte alltid barnets behov. För underhållsstödet finns det ett maximalt belopp, men det finns det inte för underhållsbidraget.  

Vad händer om jag inte kan betala underhåll?

Om du inte kan betala underhåll betalar försäkringskassan underhållsstöd (Föräldabalk 1949:381).

Du blir då ersättningsskyldig. Du kan alltså inte välja att inte betala underhållet.  

Måste man betala underhåll vid växelvis boende?

Huvudregeln vid växelvis boende är att ingen betalar underhållsbidrag eftersom ni delar på barnets kostnader. Det kräver dock att barnet bor ungefär lika mycket hos er båda.

“Ungefär lika mycket” betyder inte att ni exakt bor lika mycket med barnet men på ett ungefär bor lika mycket med barnen.

Om en av er har en bättre ekonomisk ställning kan den föräldern vara tvungen att betala underhåll eftersom barnet har rätt att ha en lika bra levnadsstandard hos er båda.  

Måste man betala underhåll om man har delad vårdnad?

Underhåll ska betala också vid delad vårdnad om:

  1. barnet bor mer hos en av er eller om
  2. barnet bor ungefär lika mycket hos båda men ena föräldern har en bättre ekonomisk situation.

Underhåll ska betalas så att båda föräldrarna har ett lika ansvar för barnets försörjning. Det har ingen betydelse om ni har delad vårdnad eller ensam vårdnad.

re barn som sitter på en gräsmatta

Skilsmässa online via Aatos

Skapa ansökningarna och bodelningsavtal i en enda tjänst hos Aatos. Vi ser till att allt blir gjort och inget glöms bort.

Inga möten med jurister, du sköter skilsmässan när och där det passar dig. Tjänsten beräknar hur er egendom ska fördelas och föreslår sedan en lösning.

Du kan prova tjänsten anonymt och gratis. Våra jurister hjälper gratis via chatt och e-post.

Dags att skiljas? Sköt hela processen hos Aatos endast 1 690 kronor + ansökningsavgift.