Vir­ka­to­dis­tuk­set

Addressi, kukkia ja taskukello
Vir­ka­to­dis­tus­ten hinta ja määrä se­li­tet­tynäVir­ka­to­dis­tus­ten määrää on vaikea tietää en­nalta. Ker­romme syitä, miksi.
Virkatodistus viranomaisilta
Mikä on vir­ka­to­dis­tus?Vir­ka­to­dis­tus on olen­nai­nen osa pe­run­kir­joi­tuk­sen te­ke­mistä.
Mies allekirjoittaa asiakirjoja
Vir­ka­to­dis­tus­ti­laus Aa­tok­sen kaut­taVir­ka­to­dis­tus tar­vi­taan pe­run­kir­joi­tuk­seen - näin se on­nis­tuu Aa­tok­sesta.
Kannettavan tietokoneen avaaminen
Vir­ka­to­dis­tuk­sen ti­laa­mi­nen säh­köi­sesti Katso, miten säh­köi­nen asiointi ta­pah­tuu.
Kaksi auringonkukkaa kedolla.
Elos­sao­lo­to­dis­tus osa pe­run­kir­joi­tuk­sen vir­ka­to­dis­tuk­siaPe­run­kir­joi­tusta varten tulee hank­kia eri­lai­sia to­dis­tuk­sia.
Nainen unelmoi silmät kiinni
Ote väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mästäKer­romme, mitä ote väes­tö­tie­to­jär­jes­tel­mästä tar­koit­taa.
Nainen tilaa elaa-todistuksen
Mikä on elää-to­dis­tus?Elää-to­dis­tus ti­la­taan Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­tosta tai seu­ra­kun­nalta.
Nuoret juovat kahvia laiturilla
Vir­ka­to­dis­tuk­sen voi­mas­sao­loaika Vir­ka­to­dis­tuk­sil­la­kin on voi­mas­sao­loaika.