Avio­eron ha­ke­mi­nen: ha­ke­mus, har­kin­ta-aika ja pää­tös

Mies pohtii avioeroa
Logo_blue.png
Aatos
27.5.2022 ● 4 min
Avioeroa haetaan tuomioistuimelta lähettämällä avioerohakemus yhdessä tai yksin. Jos parilla ei ole avioehtoa, tehdään myös avio-oikeuteen liittyvä omaisuuden ositus.

Avioero on yksi elämän käännekohta, ja se voi olla tunnetasolla raskas.

Avioeroprosessi on itsessään selkeä, mutta vie kestoltaan vähintään 6 kuukautta.

Näin avioeroprosessi etenee

  1. Toinen tai molemmat puolisoista täyttävät avioerohakemuksen, joka toimitetaan allekirjoitettuna käräjäoikeuteen.
  2. 6 kuukauden harkinta-aika.
  3. Toisen vaiheen hakemus toimitetaan harkinta-ajan jälkeen käräjäoikeudelle, mutta viimeistään 1 vuoden sisällä.
  4. Avioero astuu pian voimaan.

Aloita avioeroprosessi jo tänään Aatoksen verkkopalvelussa.

Avioerohakemus toimitetaan käräjäoikeudelle

Avioerohakemus on lomake, joka toimitetaan tuomioistuimelle. Hakemus toimitetaan sen paikkakunnan käräjäoikeudelle, jossa toisella puolisolla on kotipaikka.

Tuomioistuin käsittelee hakemuksen ja tuomitsee avioeroon. Eli avioero on siis oikeusasia ja prosessi etenee tuomioistuimessa.

Kun tuomioistuin käsittelee avioerohakemusta, eivät avioeron syyt ole tutkinnan kohteena.

6 kuukauden harkinta-aika ennen avioeroa

Kuuden kuukauden harkinta-ajan kuluminen lasketaan eri tavoin riippuen siitä, että hakevatko puolisot yhdessä vai erikseen avioeroa.

  • Jos avioeroa haetaan yhdessä, harkinta-aika alkaa, kun hakemus jätetään tai saapuu käräjäoikeudelle.
  • Jos toinen puolisoista hakee yksin avioeroa, harkinta-aika alkaa, kun toinen osapuoli saa ilmoituksen hakemuksesta.

Käräjäoikeus myös ilmoittaa puolisoille, kun harkinta-aika alkaa sekä miten avioeroprosessi etenee, mikäli he haluavat yhtä erota harkinta-ajan päätyttyä.

Avioero ilman harkinta-aikaa

Avioeron voi saada myös ilman harkinta-aikaa. Tässä tapauksessa puolisoiden on täytynyt asua vähintään 2 vuotta eri osoitteissa.

Puolisot voivat osoittaa erillään asumisen toteen esimerkiksi väestörekisteriotteella, joka on hyvä liittää osaksi avioerohakemusta.

Avioeron toinen vaihe

Kun kuuden kuukauden harkinta-aika on kulunut, alkaa avioerohakemuksen toinen vaihe, mikäli puolisot yhä haluavat erota.

Toisen vaiheen hakemus on sama hakemus kuin ensimmäisellä kerralla, mutta täytät vain toista vaihetta koskevat tiedot. Toinen hakemus täytyy tehdä viimeistään 1 vuosi harkinta-ajan alkamisesta.

Jos puolisot eivät enää halua erota, ei heidän tarvitse tehdä mitään.

Milloin avioero astuu voimaan?

Jos toinen tai molemmat puolisot yhä haluavat avioeron kuuden kuukauden harkinta-ajan jälkeen, astuu avioero tällöin voimaan.

Kun avioero on astunut voimaan, alkaa avioeron oikeusvaikutukset. Näihin kuuluvat esimerkiksi, lasten huoltatuus ja elastu, yhteisen omaisuuden jako sekä mahdollisesti varallisuuden ositus.

Aatoksen avioeropalvelun näkymä

Avioehto auttaa erotilanteessa

Avioero johtaa aina joko ositussopimukseen tai erottelusopimukseen, riippuen siitä onko puolisoilla avioehtoa.

  • Ositussopimus tarkoittaa sitä, että osapuolet sopivat, miten ositukseen kuuluva omaisuus jaetaan puolisoiden kesken.
  • Erottelusopimus tehdään puolestaan silloin, kun puolisot ovat tehneet avioehdon poissulkevan avioehtosopimuksen.

Jos puolisoilla on avioehto, tulee se olla rekisteröitynä Digi- ja väestötietovirastolle ennen avioeron vireille tuloa. Katso ohjeet avioehdon rekisteröintiin.

Elämän arvaamattomuuden vuoksi on hyvä sopia etukäteen, miten mahdollisessa erotilanteessa puolisoiden varat jaetaan. Tällöin puolisoiden on mahdollista välttyä turhilta kiistoilta ja kuluilta.

Voiko puoliso kieltäytyä avioerosta?

Toinen puoliso ei voi kieltäytyä avioerosta.

Avioero tulee vireille myös tapauksessa, jossa vain toinen puoliso on hakenut avioeroa. Puolisot tuomitaan avioeroon joko molempien tai vain yhden puolison hakemuksen perusteella.

Avioeron hakeminen etenee eri tavalla riippuen siitä, että hakeeko toinen puoliso yksin vai molemmat puolisot yhdessä avioeroa.

Avioero ja lasten huoltajuus

Vanhempien erotessa ovat he velvollisia sopimaan muun muassa alaikäisen lapsen huoltajuudesta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta. Sosiaalitoimisto voi vahvistaa sopimuksen.

Viranomaiset ovat pyrkineet helpottamaan perheiden, joissa on alaikäisiä lapsia, avioerotilanteita tarjoamalla apua ja tuki toimintaa. Tällaista apua tarjoaa erilaiset järjestöt.

Avioeroprosessissa oleellista on mahdollisten lasten aseman turvaaminen. Lasten käytännön järjestelyistä tulee muistaa huolehtia, ja sopimusta toisen vanhemman tapaamisoikeudesta tulee noudattaa.

Huomioi avioeron vaikutukset tukiin ja tuloihin

Kela saa tiedon avioerosta väestötietojärjestelmästä, joten sinun ei tarvitse ilmoittaa avioerosta heille. Huomioi kuitenkin, että avioero vaikuttaa esimerkiksi lapsilisään, yleiseen asumistukeen ja kansaneläkkeeseen.

Avioero vaikuttaa usein myös henkilön taloudelliseen tilanteeseen. Ero vaikuttaa esimerkiksi yhteiseen asuntolainaan sekä säästöihin.

Riitatilanteiden ratkaiseminen sovittelulla

Riitoihin, esimerkiksi kiistoihin lasten huoltajuudesta, voidaan käyttää perheasioiden sovittelua.

Perheessä esiintyvät riidat selvitetään ensisijassa asianosaisten välisillä neuvotteluilla ja ratkaistaan sopimuksella. Myös kiista osituksesta voidaan ratkaista sovittelulla. Sovittelusta ja sen prosessista säätää laki riita-asioiden sovittelusta (394/2011).

Katso lisää vinkkejä riitaisen osituksen hoitamiseen.

Avioeron hinta on yhteensä yli 300 euroa

Avioeron kustannukset ovat ensimmäisessä vaiheessa noin 200 € ja toisessa vaiheessa 100 €.

Käräjäoikeus perii kulut hakijalta. Jos molemmat puolisot yhdessä hakevat eroa kulut voidaan maksaa puoliksi puolisoiden kesken.

Avioeron hinta koostuu useista eri osista ja voivat tilanteesta riippuen nousta yllättävän korkeiksi. Siksi kuluihin on hyvä kiinnittää huomiota jo etukäteen, ettei kuluerä tule yllätyksenä.

Esimerkiksi sukunimen muutos maksaa 55 € Digi- ja väestötietovirastossa, jos haet sinulla aiemmin käytössä ollutta sukunimeä, luovut sukunimiyhdistelmän yhdestä nimestä tai haet sukunimiyhdistelmän yhdysmerkistä luopumista. Muissa tapauksissa DVV laskuttaa 110 €.

Riitaisa ero voi tulla maksamaan hyvin paljon enemmän. Tällöin saatetaan tarvita esimerkki pesänjakajaa ja asianajajaa, jotka veloittavat työstään usein satojen eurojen tuntihintaa.

Kansainvälinen avioero

Yhden EU-maan tuomioistuimen antamat avioero tuomiot tunnustetaan kaikissa EU-maissa.

Muissa kuin EU-maissa annetuista avioeroista tulee esittää virallinen todistus Digi- ja väestötietovirastolle. Todistus tulee olla käännetty suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Avioliiton purkamisesta ulkomailla tulee myös antaa tieto.

Kansainvälisen avioliiton purkamisessa saatetaan soveltaa vieraan valtion lakia. Tämä riippuu puolisoiden kotipaikasta avioliiton solmimisen jälkeen.

Kansainvälisessä avioliitossa olevat voivat hakea avioeroa Suomessa, jos toisella puolisoista on kotipaikka Suomessa. Kansainvälisen avioliiton purkautuminen voi vaikuttaa esimerkiksi oleskelulupaan.

Hoida avioero Aatoksen verkkopalvelussa

Tiesitkö, että voit hoitaa myös avioeron Aatoksen verkkopalvelussa?

Avioeropalvelu kartoittaa tilannettasi ja pystyt sen avulla hoitamaan koko avioeroprosessin kätevästi alusta loppuun asti.

Palvelun hinta on 199 euroa sekä viranomaismaksut. Palveluun kuuluu avioerohakemuksen täyttö ja lähetys sekä omaisuuden ositus.

Anna meidän hoitaa avioerosi, jotta sinä voit keskittyä omaan elämääsi.