Mikä on asu­muse­ro?

Living room
Logo_blue.png
Aatos
27.5.2022 ● 4 min
Asumuserossa aviopuolisot ovat muuttaneet erilleen yhteisestä kodista ja asuvat eri osoitteissa. Asumusero on monille puolisoille tapa ottaa etäisyyttä toisiinsa ja harkita lopullisen avioeron mahdollisuutta.

Puolisoilla on edelleen samat taloudelliset velvoitteet toisiaan kohtaan asumuserossa kuin yhdessä asuessaankin. Asumusero ei myöskään vaikuta puolisoiden avio-oikeuteen, joka heillä on toistensa omaisuuteen.

Toisin kuin avioerolla, asumuserolla ei enää nykyään ole oikeudellisia vaikutuksia puolisoihin. He ovat edelleen virallisesti naimisissa, vaikka asuvatkin erillään.

Asumusero ja laki

Asumuserolle ei ole laissa tarkemmin määriteltyjä säännöksiä. Puolisoiden kannattaa siis sopia yhteiset säännöt ja keskustella siitä, mitä kumpikin asumuserolta haluaa.

Suomessa asumuserolla on nykyään juridisesti merkitystä ainoastaan silloin, jos avioliitossa on jokin kansainvälinen yhteys.

Kansainväliseksi yhteydeksi katsotaan tilanne, joissa toinen puolisoista ei ole Suomen kansalainen. Euroopan unionin sivuilta voit lukea lisää asumuseron toteuttamisesta EU-maiden rajat ylittävissä tapauksissa.

Mitä tarkoittaa keskinäinen elatusvelvollisuus?

Keskinäinen elatusvelvollisuus tarkoittaa sitä, että molemmat puolisoista osallistuvat omien mahdollisuuksiensa mukaan yhteisen talouden hoitamiseen sekä toistensa elättämiseen.

Puolisoilla on avioliitossa ollessaan elatusvelvollisuus toisiaan kohtaan. Elatusvelvollisuus alkaa avioliiton solmimisesta ja päättyy joko eroon tai kun toinen puolisoista kuolee.

Puolisoilla on sopimusvapaus eli he voivat keskenään sopia, miten he toteuttavat keskinäisen elatusvelvollisuutensa käytännössä. Tämä on hyvin tapauskohtaista ja riippuu molempien elämäntilanteesta.

Keskinäinen elatusvelvollisuus ei lakkaa asumuseroon. Asumuserossa elävät puolisot ovat edelleen avioliitossa.

Elatusmaksu asumuserossa

Asumuserossa voi syntyä tarve erillisen elatusavun maksamiselle.

Jos esimerkiksi toinen puolisoista ei ole ollut töissä, voi hänen olla vaikea aloittaa toisesta riippumaton elämä asumuserossa. Tällöin voidaan sopia, että varakkaampi puoliso maksaa elatusapua toiselle puolisolle, joko sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä.

Myös kulujen tasaaminen on mahdollista silloin, kun molemmat ovat olleet töissä, mutta toinen puolisoista on varakkaampi.

Jos puolisoilla on lapsia, sovitaan lasten huollosta ja elatusavusta erikseen.

Onko puolisoiden omaisuus yhteistä?

Puolisoilla on oma omaisuutensa avioliiton aikana. Se omaisuus, joka puolisoilla on avioliittoa solmittaessa, ja jonka he hankkivat avioliiton aikana, kuuluu heille itselleen.

Puolisot voivat kuitenkin hankkia omaisuutta myös täysin yhteiseen omistukseen.

Avioerossa tai kun toinen puolisoista kuolee, on toisella avio-oikeus hänen omaisuuteensa. Kummassakin tapauksessa suoritetaan ositus, jolloin molempien puolisoiden omaisuus lasketaan yhteen ja jaetaan tasan puolisoiden kesken.

Jos puolisot ovat kirjoittaneet avioehdon, vaikuttaa se avio-oikeuteen. Toisella puolisolla ei ole avio-oikeutta avioehdon määrittelemään omaisuuteen.

Puolisoilla on siis avio-oikeus myös siihen omaisuuteen, jonka toinen puolisoista ansaitsee asumuseron aikana. Omaisuuteen, joka ansaitaan sen jälkeen kun avioeroasia laitetaan vireille, ei puolisoilla yleensä enää ole avio-oikeutta.

On hyvä huomioida, että asumuserossa elävillä pareilla ei ole oikeutta periä kumppaniaan, ellei mahdollinen testamentti toisin määrää.

Asumusero ja Kela

Jos puolisot saavat Kelalta tukia, voi asumusero vaikuttaa tukien maksamiseen. Kela tulkitsee puolisot, jotka elävät välien rikkoutumisen takia asumuserossa, erillisiksi talouksiksi.

Lue lisää, kuinka asumusero vaikuttaa erilaisiin tukiin Kelan sivuilta.

Mitä tapahtuu asumuseron jälkeen?

Asumuserossa asuvat puolisot voivat päättää asumuseron koska tahansa.

Asumusero voidaan päättää:

  1. muutto takaisin yhteen
  2. avioeron hakeminen

Jos puolisot päättävät jatkaa yhteistä elämää avioliitossa, voivat he päättää asumuseron yksinkertaisesti muuttamalla yhteiseen kotiin.

Jos asumusero halutaan päättää avioeroon, on se tehtävä virallista tietä. Silloin parin on haettava avioeroa.

Avioeron hakeminen

Avioeroprosessi alkaa avioerohakemuksella, joka toimitetaan käräjäoikeudelle.

Hakemuksen voi viedä itse tai sen voi toimittaa sähköisesti. Molempien puolisoiden ei tarvitse tehdä hakemusta – riittää, että toinen puolisoista hakee avioeroa.

Hoidat avioeron virallisesti ja helposti Aatoksen avioeropalvelun avulla. Palvelun avulla hoidatte avioerohakemuksen, osituksen ja avioeron vahvistamisen kätevästi yhdessä paikassa. Saatte asiakirjat allekirjoitettavaksi sähköisesti ja voitte hoitaa koko prosessin verkkopalvelussamme.

Avioeroon kuuluu yleensä 6 kuukauden harkinta-aika. Sen tarkoituksena on antaa puolisoille tarpeeksi aikaa harkita avioeroa.

Harkinta-ajan jälkeen on käräjäoikeudelle toimitettava toisen vaiheen hakemus, jotta avioliitto voidaan lopullisesti purkaa. Jos toista hakemusta ei tehdä yhden vuoden kuluessa harkinta-ajan alkamisesta, jää avioliitto voimaan.

Avioeron saa ilman harkinta-aikaa, jos puolisot ovat asuneet erillään yhtäjaksoisesti vähintään viimeiset kaksi vuotta ennen ensimmäistä avioerohakemusta. Näin ollen asumusero voi mahdollistaa avioeron saamisen heti ensimmäisen hakemuksen jälkeen.

Näin avioeroprosessi etenee

  1. Toinen tai molemmat puolisoista täyttävät avioerohakemuksen, joka toimitetaan allekirjoitettuna käräjäoikeuteen.
  2. 6 kuukauden harkinta-aika.
  3. Toisen vaiheen hakemus toimitetaan harkinta-ajan jälkeen käräjäoikeudelle, mutta viimeistään 1 vuoden sisällä.
  4. Avioero astuu pian voimaan.

Aloita avioeroprosessi jo tänään Aatoksen verkkopalvelussa.

Usein kysyttyjä kysymyksiä asumuserosta

Olemme keränneet alle usein kysyttyjä kysymyksiä asumuseroon ja avioeroon liittyen.

Mitä asumusero tarkoittaa?

Asumuserossa aviopuolisot ovat muuttaneet erilleen yhteisestä kodista ja asuvat eri osoitteissa.

Onko asumusero sama asia kuin avioero?

Ei. Puolisot ovat edelleen virallisesti naimisissa, vaikka asuvatkin erillään.

Onko avioero mahdollista saada nopeammin asumuserossa?

Kyllä. Asumusero voi mahdollistaa avioeron saamisen heti ensimmäisen hakemuksen jälkeen.

Onko asumuserossa edelleen elatusvelvollisuus?

Kyllä. Keskinäinen elatusvelvollisuus ei lakkaa asumuseroon.

Miksi elatusmaksua maksetaan?

Asumuserossa voi syntyä tarve erillisen elatusavun maksamiselle. Tällöin voidaan sopia, että varakkaampi puoliso maksaa elatusapua toiselle puolisolle, joko sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä. Jos puolisoilla on lapsia, sovitaan lasten huollosta ja elatusavusta erikseen.