Avio­ero ja alai­käi­set lap­set

Isä ja lapset avioeron jälkeen
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
27.5.2022 ● 5 min
Avioerossa tärkeintä on alaikäisten lasten aseman turvaaminen. Lasten käytännön järjestelyistä tulee muistaa huolehtia, ja sopimusta toisen vanhemman tapaamisoikeudesta tulee noudattaa.

Avioero on henkilökohtainen kriisi, mutta vaikuttaa myös perheenjäseniin. Erityisesti alaikäiset lapset tarvitsevat aikaa sopeutua uuteen tilanteeseen sekä rutiineja auttamaan päivittäisessä arjessa.

Jokainen avioero on erilainen, mutta tärkeintä on saada lasten asiat sovittua yhdessä lasten oman edun mukaisesti.

Avioeron jälkeen lasten asiat tulee ratkaista

Vanhempien erotessa ovat he velvollisia sopimaan monista alaikäistä lasta koskevista asioista. Sosiaalitoimisto voi vahvistaa sopimuksen.

Sopikaa nämä alaikäistä lasta koskevat asiat

  • Huoltajuus
  • Asuminen
  • Tapaamisoikeus
  • Elastusapu

Päätökset tulisi tehdä alaikäisen lapsen edun mukaan. Missä hänellä on paras asua? Kuka on lapsen huoltaja? Kuinka tapaamisoikeus toisen vanhemman kanssa järjestetään? Kuinka lapsen elatus järjestetään?

Viranomaiset ovat pyrkineet helpottamaan perheiden, joissa on alaikäisiä lapsia, avioerotilanteita tarjoamalla apua ja tuki toimintaa. Tällaista apua tarjoaa esimerkiksi erilaiset järjestöt, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Mielenterveystalo ja Apua Eroon.

Lapsen huoltajuus avioerossa

Lapsen huoltajuus on molemmilla vanhemmilla, jos muuta ei ole sovittu. Vanhemmat voivat kuitenkin myös valita, että he solmivat huoltosopimuksen.

Huoltosopimus tarkoittaa sitä, että vanhemmat sopivat lapsen hoitoon liittyvistä asioista. Huoltosopimus voi vähentää riitelyä vanhempien välillä, mutta noudattamatta jäänyttä sopimusta ei voi laittaa oikeusteitse täytäntöön.

Vanhemmat voivat esimerkiksi sopia, että lapsen huolto uskotaan molemmille vanhemmille yhteisesti tai yksin toiselle vanhemmalle. Lapsella on joka tapauksessa oikeus tavata molempia vanhempia. Kummallakin vanhemmalla on myös oikeus tavata oma lapsensa.

Yhteishuolto vai yksinhuolto?

Eron jälkeen vanhempien täytyy miettiä, kuinka he hoitavat lasten huollon – yksin vai yhteisesti.

Yleisin huoltajuuden muoto on yhteishuoltajuus, jolloin vanhempia koskee yhteistoimintavelvollisuus.

Yhteistoimintavelvollisuus tarkoittaa sitä, että kaikista lapsen huoltoon koskevista asioista päätetään yhteisesti. Lisäksi molemmilla huoltajilla on oikeus saada lasta koskevia tietoja viranomaisilta.

Yksinhuolto tarkoittaa sitä, että vain toinen vanhemmista hoitaa lasta. Näin hän voi tehdä yksin kaikki lasta koskevat päätökset. Silloin toisella vanhemmalla on kuitenkin oikeus tavata lastaan.

Lapsen elatus avioeron jälkeen

Lähtökohtaisesti molemmat lapsen vanhemmat vastaavat elatuksesta avioeron jälkeen.

Jos lapsen elatusta ei ole mahdollista sopia keskenään vanhempien kesken, voit elatusapua vaatia viranomaiselta. Elatussopimus tehdään silloin kirjallisesti ja lasta edustaa huoltaja, jonka luona lapsi asuu vakituisesti.

Jos toinen puolisoista laiminlyö elatuksen maksamisen, voi vanhempi siinä tapauksessa hakea Kelasta elatusapua. Jotta Kelasta olisi mahdollista saada elatusapua, täytyy elatussopimus olla tehtynä.

Vuoroasuminen vanhempien luona

Lapsi voi asua vuoroviikoin eri vanhempien luona. Vuoroasuminen tarkoittaa sitä, että lapsi asuu yhtä paljon tai lähes yhtä paljon kummankin vanhemman luona.

Vuoroasuminen mahdollistaa elatusvastuun jakamisen tasapuolisesti vanhempien välillä. Haasteena on kuitenkin se, että lapsi joutuu vaihtamaan kotiaan säännöllisesti.

Ota huomioon vuoroasumisessa

  • Lapsen ikä
  • Etäisyys kotien välillä
  • Lapsen oma halu
  • Lapsen elatus ja kulujen jako
  • Vanhempien halu
  • Mahdollisuus keskustella kumppanin kanssa

Vanhempien täytyy kuitenkin päättää, että missä on lapsen vakituinen osoite. Tämä vaikuttaa esimerkiksi päivähoitopaikan ja koulun sijaintiin. Lisäksi osoite voi vaikuttaa esimerkiksi Kelan maksamiin tukiin.

Lasten sopeutuminen avioeroon

Avioero voi olla stressaava tilanne lapselle. Voi kestää kauan ennen kuin lapsi sopeutuu uuteen elämäntilanteeseen. Sopeutumisaika on kuitenkin jokaisen lapsen kohdalla yksilöllinen.

Lapsi saattaa myös pelätä, että eron takia hän menettää toisen tai molemmat vanhempansa tai tulee muuten hylätyksi.

Lapsi saattaa syyttää itseään erosta, erityisesti jos lapsi on nuori. Tästä syystä on tärkeää, että vanhemmat kertovat erouutisen yhteydessä, että ero ei johdu lapsesta.

Lapsi haluaa usein tietää, miksi vanhempien välinen suhde on päättynyt. Vanhempien ei kuitenkaan tarvitse kertoa kaikkia yksityiskohtia.

Lapsi tuntee usein epävarmuutta ja pelkoa eron yhteydessä. Lapsi haluaa kuulla, että vanhemmat rakastavat häntä erosta huolimatta.

Arjen jatkuminen eron jälkeen

Erorauhan rakentaminen on tärkeää. Tämä tarkoittaa, että vanhemmat kunnioittavat toisiaan eikä vanhempien välinen riitely tapahdu lapsen edessä. Riitely lapsen edessä voi pahentaa jo valmiiksi kuormittuneen lapsen tilannetta.

Lapsen arjen tulisi jatkua kuten ennen. Näin lapsi tottuu nopeammin erotilanteeseen. Kavereiden tapaaminen ja harrastusten jatkaminen vähentää lapsen yksinäisyyden tunnetta.

Lapsen ja vanhempien on mahdollista käydä perheneuvolassa. Perheneuvolassa vanhemmat ja lapset voivat yhdessä ammattihenkilökunnan kanssa käsitellä erotilanteen herättämiä reaktiot ja tunteita.

Lue lisää aiheesta

Löydät avioeroon liittyviä artikkeleja tietopankistamme.

Usein kysyttyjä kysymyksiä – avioero ja lapset

Alla yleisimpiä kysymyksiä liittyen avioeroon ja lapsiin.

Miten lasten huoltajuus määräytyy eron yhteydessä?

Vanhemmat itse päättävät miten lasten huolto määräytyy. Lähtökohtaisesti huoltajuus pysyy molemmilla vanhemmalla. Lapsen asumiseen, elatukseen tai tapaamiseen liittyvät asiat täytyy kuitenkin sopiva erikseen.

Miten ero vaikuttaa lapseen?

Ero voi vaikuttaa eri tavoin lapsiin, ja jokainen tilanne on yksilöllinen. Lapset tarvitset aikaa ja tukea sopeutuakseen uuteen tilanteeseen.

Miten lapset selviävät erosta?

Lapsen arjen tulisi jatkua kuten ennenkin, jolloin sopeutuminen uuteen tilanteeseen on helpompaa. Esimerkiksi kavereiden tapaaminen ja harrastusten jatkaminen vähentävät usein lapsen yksinäisyyden tunnetta.

Miten yhteishuoltajuus järjestetään?

Vanhemmat päättävät lapsen huoltoon koskevista asioista yhteisesti. Lisäksi molemmilla huoltajilla on oikeus saada lasta koskevia tietoja viranomaisilta.

Miten elatus järjestetään?

Molemmat lapsen vanhemmat vastaavat elatuksesta avioeron jälkeen yhdessä. Jos elatuksesta ei päästä yksimielisyyteen, voi elatusapua vaatia viranomaisen kautta.

Kuinka vuoroviikkoasuminen ja elatus kannattaa hoitaa?

Vuoroasuminen mahdollistaa elatusvastuun jakamisen tasapuolisesti vanhempien välillä. Molemmat vanhemmat huolehtivat puoliksi lapsensa elatuksesta.