Gælds­brev

To personer.
Mindste­ren­ten i et gælds­brevHvad er mindste­ren­ten i et gælds­brev?
Beregninger og bærbar
Gratis ska­be­lon gælds­brevDet er ofte en god ide at lavet et skrift­ligt gælds­brev.
Person, der betaler online med et kort
Hvad sker der, hvis jeg ikke kan betale mit lån til­bage?Hvad sker der egent­lig, hvis du ikke kan betale dit lån til­bage?
En gruppe venner, der hygger sig sammen
Hvad er et an­for­drings­gælds­brev?Et an­for­drings­gælds­brev er et skrift­ligt lå­nedo­ku­ment.
Venner griner
Gælds­brev mellem venner Et gælds­brev er en skrift­lig aftale mellem en lån­gi­ver og en lån­ta­ger.
Dankort
Gælds­brevs­lo­ven – hvad bør du vide?Et gælds­brev de­fi­ne­res som en skrift­lig er­klæ­ring, om at skylde et beløb.
Huse i København
Ind­fri­else af lånHvad be­ty­der ind­fri­else af lån?
Eksisterende gæld ved dødsfald.jpg
Ek­si­ste­rende gæld ved døds­faldSom ud­gangs­punkt arver man ikke gæld.
Computer på bordet.
Renter – hvad er værd at vide?Ren­ter­ne af­hæn­ger af typen på det op­ret­tede lån.  
To personer sidder på en sofa.
Ren­te­frit lån mellem pri­vate Opret et gælds­brev, hvis du yder et ren­te­frit lån.
Lommeregner
Gælds­brev og skatFor­skel­len på et gælds­brev og en gave.
Mand er glad og hopper på en gade
Ind­fri­else af lån - gælds­brev, renter og andre be­tin­gel­serInd­fri­else af lån be­ty­der at du til­ba­ge­be­ta­ler det beløb.
Familie middag
Alt om fa­mi­li­elånHerved kan du undgå, at lånet anses som en gave.
Huse i Århus
Privat gælds­brev uden renterI gælds­bre­vet kan af­ta­les, om der skal til­skri­ves renter eller ej.
Alle juridiske forhold fra start til slut online.