Så här för­va­rar du ditt tes­ta­men­te tryggt och sä­kert

Man springer
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 3 minuter
Läs om hur du kan förvara testamentet så att det hittas när du gått bort. Vilka alternativ finns det och vad kostar det?

Det är viktigt att du förvarar testamentet på en säker plats. För att din egendom ska fördelas enligt testamentet och inte enligt lagen (ärvdabalken) måste pappret du skrivit under uppvisas. Det räcker inte med en pappers- eller digitalkopia.

Det betyder att det är lika viktigt att testamentet förvaras tryggt som att du skapar testamentet i första hand.

Var ska man förvara sitt testamente?

Svensk lag kräver inte att testamente registreras eller förvaras på en specifik plats. Du ska därför själv se till att ditt testamente hittas när du gått bort.

Tidigare lagrades testamentet vanligtvis i ett bankfack. Idag då bankfacken försvinner från bankerna finns det få lika bra och trygga alternativ.

1. Förvara testamentet hemma

Ett alternativ är att förvara testamentet hemma där du har andra viktiga papper. Även om det är enkelt att förvara testamentet hemma kan du inte vara säker på att det hittas. Det kan komma bort i en flytt, förstöras i misstag eller med avsikt.

Även om det är gratis kan priset bli högt för testamentstagarna om testamentet inte hittas.

2. Förvara testamentet hos Sveriges Begravningsbyråers Förbund

Genom att lagra testamentet hos Sveriges Begravningsbyråers Förbund förvaras testamentet tryggt under hela din livstid och dina anhöriga får med säkerhet veta att du skrivit ett testamente. De förvara ditt testamente under hela din livstid och kontrollerar varje vecka vem som gått bort. När du gått bort kontaktar de ditt dödsbo.

När du skapar testamente hos Aatos kan du enkelt lägga till förvaring och bevakning av testamentet hos Sveriges Begravningsbyråers Förbund vid betalningen. Sedan får du testamentet och klara instruktioner för hur testamentet förvaras.

forvaring-av-testamente.jpg

Vad kostar det att förvara ett testamente?

Om du förvarar testamentet hemma kostar det 0 kr. Det kan dock bli väldigt dyrt för dina anhöriga om testamentet förstörs eller kommer bort. Arvet fördelas då i enlighet med lagen.

Om du väljer att förvara testamentet hos Sveriges Begravningsbyråers Förbund kostar det 1 995 kr.

Det är en engångssumma som du betalar samtidigt som du köper testamentet. Testamentet förvaras hos Förbundet under hela din livstid och de meddelar dina anhöriga att du förvarat testamente hos Förbundet.  

Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?

För att ett testamente ska vara giltigt och korrekt ska det vara:

  1. skriftligt
  2. daterat
  3. undertecknat av den/de som skapat testamentet
  4. undertecknat av två utomstående vittnen.

Dessutom ska testamentet uppvisas i original när du gått bort.

Om det inte skrivits i enlighet med lagen kommer arvet att fördelas enligt lagen istället för i enlighet med testamentet.

romain-dancre-doplsdelx7e-unsplash (1).jpg

Kan man registrera ett testamente?

Ett testamente ska inte och kan inte registreras. Det är därför viktigt att det sparas och lagras på en säker och trygg plats.

Hur vet man om det finns ett testamente?

När en person nära dig går bort måste du ta reda på om det finns ett testamente. Eftersom testamenten inte registreras i Sverige kan du inte kontrollera om det finns ett testamente eller inte.

Prata med personer som stod den avlidne nära och se om de känner till ett testamente och kontrollera:

  • skrivbordslådor
  • mappar
  • bankfack
  • den avlidnes arbetsplats

Om du inte kan hitta ett testamente när alla papper gåtts igenom betyder det antagligen att det inte finns ett testamente.

Om testamentet förvarats hos Sveriges Begravningsbyråers Förbund kontaktar Förbundet automatiskt dödsboet.  

Var kan jag skriva testamente?

Du kan skriva testamente med hjälp av en gratis mall eller online hos Aatos.

Om du skriver det med hjälp av en gratis mall, kontrollera att du skrivit det i enlighet med lagens regler (ärvdabalken 10 kap).

Kontrollera även att du skapat ett testamente som är tillräckligt tydligt. När testamentet behövs finns du inte här för att förklara vad du menade.

Ett smidigare och tryggare alternativ är att skapa testamentet online hos Aatos. Du kan skapa testamentet när och där det passar dig och du får ett juridiskt korrekt testamente.

Genom att svara på enkla frågor skapas ett testamente som är anpassat för just dig.

Om du har frågor hjälper våra jurister gratis!

screenshot-2022-04-14-at-18-22-01.png

Läs mer

Vill du veta mer om testamenten? Vi har samlat viktiga artiklar för dig att läsa.