Tes­ta­men­te gratis mall

testament makar online.png
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-30 ● 7 minuter
Gratis exempel och mall på enskilt och gemensamt testamente. Se hur testamentet skrivs, formuleras och vilka misstag ni ska undvika.

Ett testamente är viktigare än många tror. Visste du att makar inte alltid ärver och att sambor aldrig ärver?

Du kan förbättra den efterlevande partners ställning och ta hand om det som är betydelsefullt för dig. Dessutom kan du säkerställa att dina barns (framtida) make inte får rätt till det som varit din egendom vid en skilsmässa.

Testamente hos en jurist?

Kostar: 1 900–5 000 kr

Du kan skapa ett testamente hos en jurist, genom att använda en gratis mall eller genom en juridisk onlinetjänst.

Traditionellt har du varit tvungen att besöka en jurist och ett kontor och där på plats skapa ett testamente. Det kan vara tidskrävande och väldigt dyrt.

Är gratis testamente mall ett bra juridiskt dokument?

Kostar: 0 kr

En gratis mall om testamente är ett allternativ, men en mall är aldrig anpassad för just din situation.

Dessutom kräver det att du har viss juridisk kunskap så att du med säkerhet vet att det blir rätt.

...eller skriv testamente online.

Kostar: 850 kr (hos Aatos)

Ett tredje allternativ är att skriva ett testamente online. Du kan använda dig av en juridisk onlinetjänst, till exempel Aatos.

Genom att svara på enkla frågor kartlägger tjänsten din situation och dina önskemål. Du kan vara säker på att det är anpassat för just dig och är juridiskt bindande.

Hos Aatos kostar det 850 kronor att skapa ett testamente. Du kan direkt ladda ner det som en PDF och du får gratis juridisk hjälp.

Eftersom du betalar först i sista steget kan du gratis prova på tjänsten.

Risker med att använda en mall

Att skriva ett testamente med hjälp av en mall är gratis och du kan göra det själv. Men är det för bra för att vara sant?

Här är vad du måste komma ihåg om du använder dig av en mall:

När ditt testamente behövs finns du inte här för att förklara vad du egentligen menade. Var noggrann och skriv allt klart och tydligt så att det inte finns oklarheter.

Säkerställ att lagens formkrav är uppfyllda och att testamentet är korrekt enligt lagen. Om det inte är korrekt beaktas inte ditt testamente.

Ta reda på hur mycket du kan testamentera bort om du har barn. Särkullbarn och gemensamma barn ärver utgående från olika regler.

Det finns olika sätt att säkerställa att exempelvis din sambo eller make ärver så mycket eller så lite som möjligt.

Fundera på om det lönar sig att betala för ett testamente som du vet att är juridiskt korrekt och anpassad för just dig. Ett testamente hos Aatos är endast 850 kronor och juridiskt korrekt. Du får även klara instruktioner för vem som kan vara vittne.

Kom ihåg att ett juridiskt korrekt testamente inte alltid är ett bra testamente. Ett bra testamente är alltid ett korrekt testamente.

Gratis exempel och mall

Nedan kan ni se två exempel på hur ett testamente kan se ut.

Det första testamentet är testamente för en person som testamenterar till en organisation eller person.

Det andra exemplet är ett inbördes testamente för sambor eller makar som testamenterar till varandra.

Inbördes testamente är speciellt nödvändigt för makar med särkullbarn eftersom makar inte ärver om de endast har särkullbarn.

Vi rekommenderar starkt att ni inte använder testamentena som mall, utan istället använder de som exempel. Kom ihåg att noggrant specificera vilken egendom som var person får och följa lagens formkrav så att det säkert är bindande.

För att testamentet ska vara juridiskt korrekt i enlighet med ärvdabalkens regler (1958:637) ska det vara:

  • skriftligt
  • undertecknat av den eller de som skrivit testamentet, och
  • bevittnas av två samtidig närvarande personer

Testamentet ska inte registreras, men ska förvaras på en säker plats så att det hittas vid din bortgång! Det kan förvaras i ett bankfack eller där du förvarar andra viktiga papper.

Läs mer om allt om bevittning av testamente.

Testamente gratis mall

Testamente mall: testamente för en person

TESTAMENTE

Testator:
Hans Svensson (841212-1234)

Förordnande:

Jag förordnar härmed att samtliga tidigare testamenten upphävs och att min yttersta vilja är att vid min bortgång ska min kvarlåtenskap fördelas enligt följande.

Stiftelsen Min Stora Dag (organisationsnummer: 802409-8264) ska ärva all min egendom med full äganderätt.

Ort och datum

Kiruna 02.12.2021

[Namnteckning]
Hans Svensson

Vittnesförklaring

Härmed intygar vi att testatorn vid fullt och sunt förstånd och av fri vilja upprättat detta testamente. Vid tillfället för underskriften var två samtidigt närvarande vittnen.

Kiruna 02.12.2021

[Namnteckning]
Göran Andersson (751211-1234)
Yrke: Lärare
Hemvist: Lund

[Namnteckning]
Siv Lindström (930404-1234)
Yrke: Fiskare
Hemvist: Linköping

Gemensamt testamente för makar med särkullbarn eller mall för sambor med barn

TESTAMENTE

Testatorer:
Hans Svensson (841212-1234)
Ludvig Jansson (791212-1234)

Förordnande:

Vi undertecknande förordnar härmed att samtliga tidigare testamenten upphävs och att detta är vår yttersta vilja. När någon av oss avlider ska kvarlåtenskapen efter den avlidne tillfalla den efterlevande parten med fri förfoganderätt.

Efter den efterlevande partens bortgång ska kvarlåtenskap fördelas enligt följande: Hälften av vår sammanlagda egendom (50%) ska tillfalla Stiftelsen Min Stora Dag (802409-8264). Våra barn ska dela på den återstående egendomen, vilket innebär att Johanna Jansson (041101-1234) får 25% och Anna Jansson (060111-1234) får 25% av vår sammanlagda egendom.

Vi önskar att våra barn begär sitt arv först när den efterlevande gått bort. Om den avlidnes barn vill ha sin laglott direkt får hen endast laglotten och ingen annan egendom.

Ort och datum

Kiruna 02.11.2021

[Namnteckning]
Hans Svensson

[Namnteckning]
Ludvig Jansson

Vittnesförklaring

Härmed intygar vi att testatorerna vid fullt och sunt förstånd och av fri vilja upprättat detta testamente. Vid tillfället för underskriften var två samtidigt närvarande vittnen.

Kiruna 02.11.2021

[Namnteckning]
Göran Andersson (751211-1234)
Yrke: Lärare
Hemvist: Kiruna

[Namnteckning]
Siv Lindström (930404-1234)
Yrke: Fiskare
Hemvist: Linköping

Vill ni vara säkra på att det är juridiskt korrekt?

Vad ska finnas i ett testamente?

Testatorn (den som skriver testamentet) väljer själv vad som finns med i testamentet så länge lagens formkrav är uppfyllda.

Du kan välja om du vill ange hur viss specifik egendom ska fördelas exempelvis vem som ska få värdepapper, bostadsrätt eller ditt företag. Eller så kan du ange att din legala arvinge endast ska få 1/2 och resten går till en organisation.

Du kan även välja att först ange vem som ska ärva viss specifik egendom och sedan hur den återstående egendomen ska fördelas. Till exempel så att ditt äldsta barn ska få sommarhuset och din sambo din bostad och att dina fyra övriga barn ska få 1/4 var av det som återstår av egendomen.

Läs mer om

Skillnad på testamente och äktenskapsförord

Särkullbarn rätt till arv – allt du måste veta

Tänk på detta när du skriver ditt testamente

Ska en arvinges (framtida) make ha rätt till hälften av arvet vid en eventuell skilsmässa? Om du inte vill att en make ska ha rätt till hälften, ange i testamentet att egendomen är enskild egendom.

Bestäm om testamentstagare får arv med full äganderätt eller fri förfoganderätt.

Notera att bröstarvingar alltid har rätt till sin laglott. Du kan inte göra barn arvslösa, men du kan alltid testamentera bort 50%.

Följ lagens formkrav.

Du kan också skriva något kul som en sista hälsning till alla.

Var tydlig så att det inte finns utrymme för tolkning.

Läs mer om 5 vanliga saker som skrivs i testamenten

Låter det jobbigt att skriva testamente?

Varför få gråa hår när du kan gör ett skräddarsytt, juridiskt giltigt testamente enkelt online hos Aatos.