Vad är full ägan­de­rätt och fri för­fo­gan­de­rätt?

testamentti.jpg
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-30 ● 6 minuter
Enkelt förklarat skilnaden på förfoganderätt och äganderätt och när man ärver med äganderätt och när med förfoganderätt.

Kvarlåtenskap är den egendom du lämna efter dig när du gått bort. Det är den egendomen som dina arvingarna ärver. Man kan ärva på två olika sätt: full äganderätt eller fri förfoganderätt.

Genom att ni skriver ett testamente kan ni påverka arvsordningen.

Vi ska berätta vad är det för skillnad mellan fri förfoganderätt och full äganderätt.

Vad menas med full äganderätt?

Full äganderätt innebär att du ärver utan några begränsningar. Detta innebär att du ensam bestämmer över arvet.

Du får testamentera bort eller ge bort egendomen till vem som helst. När du går bort går arvet till dina arvingar.

Arvgivaren, den avlidne, kan inte bestämma vem som ärver egendomen när du gått bort.

Vad menas med fri förfoganderätt?

Fri förfoganderätt innebär att du får ett arv, men med två stycken begränsningar.

Du får inte testamentera egendomen bort.

Du får inte ge bort hela arvet du ärvt som en gåva till någon annan.

Du får bestämma över arvet och till exempel sälja den. Men du får inte skriva ett testamentet där du ger bort arvet. Du får inte heller ge bort arvet som en gåva.

Efter den som ärvt med fri förfoganderätt gått bort fördelas arvet mellan den första avlidnes arvingar.

Exempel: Sommarstuga som en arv

Tom har ärvt Fridas sommarstuga med fri förfoganderätt. Frida har två barn. Efter att Tom har dött kommer Fridas två barn ärva sommarstugan.

När får man full äganderätt?

En efterlevande make ärver med full äganderätt om det inte finns arvingar i den första eller andra arvsklassen.

Det betyder att om den avlidne var gift och inte har barn, eller föräldrar, syskon eller syskonbarn ärver den efterlevande maken med full äganderätt.  

Exempel: Vem ärver?

Calle och Frej är gifta. De har inga barn. Då Calle dör kommer Frej ärva hela Calles arv om Calles föräldrar, syskon eller syskonbarn inte lever.

Man kan genom testamente ändra vad som står i lagen och förordna att en annan person än sin make skall ärva med full äganderätt. Till exempel kan man bestämma att sin bror skall ärva en sommarstuga med full äganderätt.

När får man fri förfoganderätt?

Man kan får fri förfoganderätt på två olika sätt. Genom lag eller genom testamente.

Enligt lagen ifall man var gift och har gemensamma barn kommer den efterlevande maken ärva egendomen med fri förfoganderätt. Då den efterlevande maken avlider kommer makarnas gemensamma barn ärva den första avlides makes arv.

Exempel: Testamente och fri förfoganderätt

Agda och Lisa är gifta. De har tillsammans tre gemensamma barn. Lisa dör och hennes kvarlåtenskap är värd 2 miljoner kr.

Då Agda dör ärver Lisa Agdas förmögenhet med fri förfoganderätt. När Lisa går bort ärver barnen Lisa och Agdas egendom.

Lisa kan skriva ett testamente som berör hennes egendom, men kan inte testamentera bort det hon ärvt av Agda. Ni kan också i ett testamente skriva att ni ger bort arvet med fri förfoganderätt.

Exempel: Sommarstugan och fri förfogandefätt

Mika skriver testamentet att hens bror Lukas ärver sommarstugan med fri förfoganderätt. När Lukas går bort ärver Mikas barn.

Exempel på förfoganderätt och äganderätt

Här finns fem olika exemplar på förfoganderätt och äganderätt.

Exempel 1

Lars har två barn tillsammans med sin man Klas. När Lars går bort ärver Klas Lars egendom med fri förfoganderätt och när Klas går bort ärver de gemensamma barnen.

Klas kan inte testamentera bort eller ge bort egendomen, men kan sälja egendomen.

Exempel 2

Anna är gift med Örjan. De har inte barn men Annas mamma lever när Anna går bort.

Örjan ärver Annas egendom med fri förfoganderätt och när Örjan går bort ärver Annas mamma egendomen med full ä

Exempel 3

Carolina och Sofia är sambor och har två gemensamma barn. När Carolina går bort ärver barnen all egendom direkt med full äganderätt.

Sambor ärver endast om de skrivit testamente.

Exempel 4

Freja och Mats är gifta och har inte gemensamma barn. När Freja går bort har hon en moster och en farbror som lever.

Eftersom de hör till den tredje arvsklassen ärver Mats all egendom med full äganderätt och Mats får både testamentera bort och skänka bort egendom.

Exempel 5

Klaus och Jane är gifta. De har inte gemensamma barn, men båda har varsitt barn från tidigare förhållande. Eftersom de under många år hjälpt Janes barn ekonomiskt, har Jane valt att skriva ett testamente där Klaus ärver hälften av hennes egendom med full äganderätt.

När Klaus går bort kommer Klaus barn att ärva egendomen. Janes barn får endast sin laglott och inget arv när Klaus går bort.

Om Jane hade angett att Klaus skulle ärva med fri förfoganderätt hade Janes barn ärvt egendomen när Klaus gått bort.

Vad är Sekundosuccession?

Sekundosuccession är en uppskjuten arvsrätt. Detta betyder att man ärver med fri förfoganderätt.

Ofta uppstår sekundosuccesion då ena maken dör.

Exempel: Hur sekundosuccession funkar?

Cajsa och Per är gifta. De har gemensamma barn. Cajsa dör och det görs en bodelning. Caisa och Pers egendom delas på hälften, Per får hälften och Cajsa får hälften.

Det som är Cajsas egendom ärver Per med fri förfoganderätt och sedan ärver de gemensamma barnen när Cajsas egendom när Per går bort.

Ni kan också skriva i ett testamente att ni ger bort arvet med sekundosuccession.

Då kan ni bestämma vad som ska ske med arvet då den ges med fri förfoganderätt till någon. Ni kan ange att först ärver Anna och när Anna går bort ärver Samira.

Kan barn ärva med fri förfoganderätt?

Enligt lagen ärver barnen med full äganderätt. Men ni kan i ett testamente välja att barnen skall ärva viss egendom som en sommarstuga med fri förfoganderätt.

Då kan ni till exempel försäkra er om att sommarstugan hålls inom familjen. Kom ihåg att barn inte kan göras arvslösa.

Gemensamma barn måste alltid vänta på att båda föräldrarna gått bort medan särkullbarn får sitt arv direkt. Det här gäller även i familjer som har både gemensamma och särkullbarn.

Detta betyder att den efterlevande maken ärver de gemensamma barnens arvslott med fri förfoganderätt innan de gemensamma barnen ärver den.

Vad händer om ena maken har särkullbarn?

Om makarna endast har särkullbarn har den efterlevande maken inte rätt att ärva. Utan arvet går direkt till särkullbarnen.

Genom testamente kan ni bestämma att den efterlevande maken kommer ärva den avlidne makens kvarlåtenskap med full äganderätt eller fri förfoganderätt.

Exempel: full äganderätt eller fri förfoganderätt –bestämma genom testamente

Kajsa och Patrik är gifta. Patrik har ett barn från ett tidigare äktenskap. Då Patrik dör kommer hela hans arv ges till hans barn.

Kajsa har endast rätt att ärva av Patrik ifall hans barn avstår från sitt arv eller om Patrik skrivit ett testamente.

Om Patrik vill att hans barn ärver all hans egendom måste han ange att Kajsa ska ärva egendomen med fri förfoganderätt. Då ärver hans barn det Kajsa fått när Kajsa går bort.

Om Patrik vill att hans barn ska ärva så lite som möjligt kan han ange att Kajsa ska ärva med äganderätt. Då ärver Kajsa 50 % av egendomen och när Kajsa går bort får Patriks barn inte rätt till egendomen.

Genom testamente kan ni bestämma att den efterlevande maken kommer ärva den avlidne makens egendom med full äganderätt eller fri förfoganderätt.

Aatos är den lättaste tjänsten att göra ett testamente online

När du gör ett testamente hos Aatos behöver du inte känna till hur ett testamente upprättas.

Du behöver inte träffa en jurist och kan upprätta ditt testamente var och när det passar dig bäst. Tjänsten kartlägger din situation och sedan upprättas ett juridiskt korrekt testamente på några minuter.

Om någonting är oklart eller om du känner att du behöver juridisk hjälp finns våra jurister och kundtjänst alltid nära till hands, de hjälper via chatt och e-post utan extra kostnad.

Ansluta sig med över 50 000 användare – gör ett testamente idag