Trygga den ef­ter­le­van­de makens ställ­ning vid döds­fall

allekirjoitus.jpeg
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-30 ● 5 minuter
Många makar vill trygga framtiden för den efterlevande maken. Hur makar kan utnyttja bl.a. testamente och äktenskapsförord för att trygga den efterlevande makens situation efter den första makens bortgång?

Livet kan inte planeras i förväg men du kan förbereda dig för framtiden. Rättsliga dokument som testamente och äktenskapsförord skyddar parter om den andra plötsligt går bort.

Observera att följande saker gäller för makar och personer i registrerat partnerskap och inte för sambor.

Läs mer om testamente för sambo.

1. Upprätta ett inbördes testamente

Makar med gemensamma barn ärver varandra. Den efterlevande maken ärver före barnen och barnen får rätt till arvet när båda föräldrarna avlidit.

Särkullbarn (barn från tidigare förhållanden) har alltid rätt att få sin del av arvet genast när den egna föräldern avlidit. Om makarna endast har särkullbarn ärver den efterlevande maken ingenting eftersom arvet går direkt till särkullbarnen.

I ett testamente är det möjligt att bestämma att efterlevande maken ärver.

Det är vanligt att makar med särkullbarn skriver ett inbördes testamente där den efterlevande maken ärver den avlidne maken. När den efterlevande maken går bort ärver den första avlidnes barn det som varit den först avlidnes egendom.

Den här typen av testamente heter testamente med fri förfoganderätt. Först ärver maken och sedan går arvet till först avlidnes arvingar.

2. Skriv ett testamente med full äganderätt

I testamentet kan en make även ange att den andra maken ärver med full äganderätt istället för med fri förfoganderätt. Det innebär att maken äger egendomen och får skänka bort och testamentera bort all egendom.

När den efterlevande maken dör ärver dennes arvingar och den först avlidne makens arvingar blir utan arv. Barn har dock alltid rätt till arv.

Den här typen av testamente kan vara bra om den först avlidne inte har egna barn och den efterlevande har barn från ett tidigare förhållande. Då ärver den efterlevande egendomen och sedan går bådas egendom till den efterlevandes arvingar.

man-sitting-bench.jpeg

3. Om ni har särkullbarn, ange i testamentet att särkullbarnen ska vänta med att ta ut sitt arv tills båda makarna gått bort

Eftersom särkullbarn har rätt till sin laglott (hälften av all egendom) direkt när den egna föräldern avlidit är det möjligt att i testamentet ta med ett förordnande som stadgar att om särkullbarnet kräver sin laglott direkt har denne inte rätt till efterarv. Det innebär att det särkullbarnet som kräver sin laglott endast får hälften av vad den annars hade fått.

Exempel 1: Fördelning av egendom utan testamente

Niklas och Johanna är gifta och båda har två barn från tidigare äktenskap men har inte gemensamma barn. När Niklas dör är hans kvarlåtenskap värd 100 000 kronor.

Hans två barn, Arvid och Svea, ärver direkt och båda barnen får 50 000 kronor var. Johanna ärver inget.

Exempel 2: Fördelning av egendom med testamente

Niklas och Johanna är gifta och båda har två barn från tidigare äktenskap men har inte gemensamma barn.

Niklas och Johanna har skrivit ett inbördes testamente där den efterlevande maken ärver den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt. Dessutom har de skrivit att särkullbarnen ska vänta med att ta ut sitt arv tills efter att den efterlevande maken gått bort. Arvid väntar med att ta ut sitt arv tills Johanna har gått bort, medan Svea vill ha sitt arv direkt.

Laglotten är halva kvarlåtenskapen som en bröstarvinge annars har rätt till. Eftersom Niklas kvarlåtenskap är värd 100 000 kronor, har Arvid och Svea rätt till hälften vilket är 50 000 kronor. Det delas sedan lika mellan dem vilket är 25 000 kronor (50 000 / 2). Svea som vill ha sin laglott direkt får 25 000 kronor.

När Johanna dör är Arvid efterarvinge och får det som återstår av arvet från sin pappa. Svea ärver inget när Johanna dör.

4. Skriv ett äktenskapsförord

När ett äktenskap ingås blir makarnas egendom giftorättsgods. Det betyder att vid äktenskapets upplösning (genom skilsmässa eller dödsfall) delas egendomen lika mellan makarna vid en bodelning, oberoende vem som köpt egendomen.

I ett äktenskapsförord kan makarna ange vilken egendom som inte är giftorättsgods, alltså vilken egendom som är enskild egendom och inte ska beaktas vid en bodelning.

Ett äktenskapsförord påverkar inte arvsordningen. Men ett äktenskapsförord kan påverkar värdet av den egendom som ingår i kvarlåtenskapen och vilken egendom som arvingarna har rätt till. Detta eftersom arvingar endast har rätt att ärva det den avlidne maken ägde och i ett äktenskapsförord kan makar bestämma exakt vad som ska utgöra den avlidne makens egendom.

Om makarna inte har ett äktenskapsförord hälftendelas värdet av all egendom och arvingarna har rätt till hälften. Om makarna har skrivit ett äktenskapsförord har arvingar rätt till den avlidne makens enskilda egendom och hälften av båda makarnas sammanlagda giftorättsgods. Giftorättsgods är all makarnas egendom som inte är enskild egendom.

Genom att upprätta ett testamente och ett äktenskapsförord kan makar bestämma hur egendomen fördelas vid skilsmässa och vid dödsfall.

5. Teckna en livförsäkring och ange den andra maken som förmånstagare

Eftersom särkullbarn har rätt att få sin del av arvet direkt vid sin förälders bortgång kan det leda till att den efterlevande maken måste sälja huset för att ha möjlighet att betala ut arvet.

Genom att teckna en livförsäkring och ange maken som förmånstagare får den efterlevande maken försäkringsbeloppet direkt. Beloppet beaktas inte vid beräkningen av arvslotterna och särkullbarnen har inte rätt till den del av beloppet. Försäkringspengarna kan maken använda för att lösa ut barnens arv.

testament makar online.png

Både testamente och äktenskapsförord online hos Aatos

Oberoende om du behöver endast ett testamente, äktenskapsförord eller samboavtal kan du enkelt upprätta alla dokument fullständigt online hos Aatos.

Ni kan direkt ladda ner det köpta dokumentet eller så kan vi posta det till er. Om ni har frågor hjälper vi er gratis!

Genom att svara på enkla frågor kartlägger tjänsten er situation och baserat på det upprättas ett skräddarsytt dokument. Ni behöver varken boka tid eller besöka en jurist, men kan vara säkra på att dokumentet ni får är juridiskt korrekt enligt svensk lag.

Du betalar först i sista steget och kan därför gratis prova på tjänsten före du köper dokumentet. Om du inte slutför det idag kan du när som helst fortsätta där du blev och behöver inte svara på samma frågor på nytt.