Kan­nat­taa­ko tehdä kes­ki­näi­nen tes­ta­ment­ti?

Kukkia niityllä.
Logo_blue.png
Aatos
22.6.2022 ● 4 minuuttia
Testamentti pitää huolen, että perintösi jakautuu toivomallasi tavalla, kun aika sinusta jättää. Miten yleistestamentti ja keskinäinen testamentti eroavat toisistaan?

Testamentti saattaa tuntua kaukaiselta ajatukselta, mutta elämää on vaikea aavistaa etukäteen. Ajoissa tehty testamentti pitää huolen viimeisen tahtosi toteutumisesta.

Testamentteja on useita erilaisia aina yleistestamentista erityistestamenttiin. Tässä tekstissä tarkastelemme keskinäistä testamenttia. Mitä keskinäinen testamentti tarkoittaa ja kenen kannattaa se tehdä?

Mikä on keskinäinen testamentti?

Keskinäinen testamentti tarkoittaa esimerkiksi puolisoiden kesken tehtävää testamenttia.   

Keskinäisiä testamentteja on kahta erilaista tyyppiä:

  1. hallintaoikeustestamentti 
  2. omistusoikeustestamentti

Usein keskinäinen testamentti koostuu hallinta- ja omistusoikeustestamentin sekoituksesta.

Hallintaoikeustestamentti

Hallintaoikeustestamentti tunnetaan myös nimellä käyttöoikeustestamentti. Tässä testamenttityypissä voitte puolison tai muun osapuolen kanssa sopia, miten perittävää omaisuutta hallitaan. Aviopuolisoiden keskinäinen testamentti on varsin usein hallintaoikeustestamentti.

Jos teillä on lapsia, voitte päättää, että lapset saavat omistusoikeuden perintöön, mutta leskeksi jäänyt saa jatkuvan oikeuden käyttää tai hallita omaisuutta. Näin ollen hän saa esimerkiksi jatkaa asumista avioparin kodissa tai käyttää yhteistä kesämökkiä. Hän voi myös vuokrata kotia tai mökkiä, mutta ei myydä.

Omistusoikeustestamentti

Omistusoikeustestamentti jakautuu kahteen osaan, täyteen tai rajoitettuun omistusoikeustestamenttiin.  

  • Täysi omistusoikeustestamentti tekee henkilöstä, jolle jätät perintösi, omaisuutesi uuden omistajan. Tällöin hän saa myydä tai lahjoittaa saamansa perinnön. Kun leskikin myöhemmin menehtyy, hänen omistamansa ja alun perin sinun testamenttaamasi omaisuus siirtyy hänen perillisilleen.
  • Rajoitettu omistusoikeustestamentti on toimi, jolla voit huolehtia, että lesken kuoltua omat lapsesi saavat perinnön lesken perillisten sijaan. Jotta rintaperillisesi voivat saada perinnön, testamenttiin täytyy kirjata toissijaisuusmääräys. Leski kuitenkin saa käyttää omaisuutta niin kauan kuin hänen elämänsä jatkuu.

Rajoitettu omistusoikeustestamentti ei ole mutkaton vaihtoehto, sillä perittävän lapset voivat vaatia milloin tahansa perintöä itselleen vedoten lakiosaansa. Lakiosa käsittää vähintäänkin puolet perittävästä omaisuudesta. 

Jotta suuremmilta harmeilta vältytään, testamentissa onkin fiksua mainita, että leskeksi jäänyt maksaa lakiosan rahalla. Tällöin hänen ei tarvitse esimerkiksi lähteä pariskunnan yhteisestä kodista.

Yleistestamentti ja keskinäinen testamentti eroavat toisistaan jonkin verran

Yleistestamentti tarkoittaa sitä, että luovutat koko perinnön tai osan siitä tietylle henkilölle. Tällöin kyseisestä henkilöstä tulee kuolinpesän osakas ja näin ollen hän osallistuu myös perunkirjoitukseen aivan kuten rintaperillisetkin.  

Keskinäinen testamentti on perittävän ja perijän välinen sopimus. Yleistestamentti puolestaan perustuu perinnönjättäjän tahtoon, eikä perijä aina ole etukäteen tietoinen saamastaan omaisuudesta.  

Yhtäläisyyksiä löytyy kuitenkin kaikista testamenteista, oli kyseessä sitten keskinäinen testamentti, erityistestamentti tai yleistestamentti. Jokainen testamentti täytyy aina laatia tarkasti lakipykäliä ja määrämuotoa noudattaen.

Testamenttien kohdalla tuleekin huomioida seuraavat asiat:

  • Testamentti laaditaan aina kirjallisena
  • Asiakirjan todistamiseen tarvitaan kahden esteettömän todistajan allekirjoitukset
  • Molemmat osapuolet allekirjoittavat keskinäisen testamentin

Kenen kannattaa tehdä keskinäinen testamentti?

Kuten yleistestamentinkin, myös keskinäisen testamentin voi tehdä kuka tahansa. Keskinäinen testamentti on siten mahdollinen parhaan ystävän, serkun tai vaikka pikkusiskon kanssa. Riittää, että teillä on yhteinen toive jättää omaisuutenne toisillenne. 

Keskinäinen testamentti on ylivoimaisesti suosituin aviopuolisoiden välillä. Myös avopuolisot hyödyntävät sitä ahkerasti. Avopuolisoita eivät koske samat lakimääräiset säädökset kuin aviopareja.  

Keskinäinen testamentti huolehtii, että myös avoleski saa esimerkiksi jäädä asumaan pariskunnan yhteiseen kotiin.

Mitä hyötyä on keskinäisestä testamentista?

Testamentti antaa mahdollisuuden kertoa, kenelle haluat jättää omaisuutta ja kuinka paljon. Kyseessä voikin olla varsin rakkaudellinen ele: minä huolehdin sinusta, vaikka aika minusta jättäisi.

Edesmenneen perijiät määräytyvät perintökaaren mukaan. Keskinäisen testamentin tarkoitus on huolehtia, ettei esimerkiksi leskeksi jäänyt avio- tai avopuoliso jää puille paljaille.

Jos perillisiä ei ole, eikä keskinäistä testamenttia tehty, omaisuutesi tipahtaa loppukädessä sukulaisten tai valtion kirstuun. Näin voi tapahtua esimerkiksi lapsettoman yksineläjän kohdalla. Testamentti kannattaakin tehdä, mikäli sinulla on vaikka läheinen ystävä, jolle haluat jättää omaisuutesi.

Keskinäisen testamentin edut liittyvät oman tahdon toteutumisen lisäksi veroihin. Siitä on hyötyä, jos haluat maksaa vähemmän perintöveroa tai toivot, etteivät perillisesi joutuisi maksamaan liikaa veroja. Myöhemmässä kappaleessa paneudumme veroihin hieman enemmän.

Keskinäinen testamentti ja perintövero

Aina kun puhutaan perinnöstä, esille nousee vääjäämättä myös perintövero. 

Omistusoikeustestamentti voi olla verojen kannalta huonompi ratkaisu. Tällöin puoliso maksaa nimittäin verot kokonaisuudessaan silloin kun perinnön määrä ylittää 90 000 euroa.  

Jos haluat pitää perintöveron kurissa, sinun kannattaa valita hallintaoikeustestamentti. Tällöin lesken ei tarvitse maksaa lainkaan perintöveroa. 

Sinulla saattaa kuitenkin herätä huoli, joutuvatko lapset perintöveron maksajiksi. Kyllä, mutta heidän maksamansa perintöveron suuruus on selvästi pienempi, koska omaisuus on lesken hallinnassa.

Älä lykkää testamentin tekemistä liian myöhään

Perintöasiat voivat tuntua kaukaisessa horisontissa siintäviltä asioilta. Jokainen kuitenkin kuolee väistämättä, joten perintöasioihin kannattaa paneutua ennemmin kuin myöhemmin, jotta sinun on mahdollista vaikuttaa ennalta perintöasioihin.

Testamentti onkin suositeltavaa tehdä silloin, kun olet vielä terve ja hyvinvoiva niin fyysisesti kuin psyykkisestikin. Näin ollen nuorenkin henkilön on syytä harkita testamentin tekemistä. 

Testamenttia on aina mahdollista päivittää, jos tilanne niin vaatii. On myös suositeltavaa, että uuden elämäntilanteen, kuten perheen perustamisen, asunnon ostamisen tai muun perinnön vastaanottamisen jälkeen, asiakirjaa tulisi päivittää. Näin testamentti kulkee elämäsi mukana.

Aatos on apunasi, kun haluat tehdä keskinäisen testamentin

Testamentti on yksi elämän suurimpia päätöksiä, mikä näkyy myös testamentin lain mukaisissa muotomääräyksissä – ne ovat järkähtämättömät. 

Jotta vältät yleiset sudenkuopat testamentin kanssa, kannattaa testamentti tehdä luotettavassa ja asiantuntevassa palvelussa. Aatoksen verkkopalvelu kartoittaa tarkasti elämäntilanteesi ja ottaa toiveesi huomioon ilman, että sinun tarvitsee tietää vaikeita termejä. Saat juridisesti pätevän ja sinulle räätälöidyn asiakirjan heti palvelusta.

Aatoksessa luot myös keskinäisen testamentin helposti yhdessä puolisosi kanssa.

Älä jää ilman apua, kun kyseessä on viimeinen tahtosi – Aatos auttaa sinua keskinäisen testamentin tekemisessä jo tänään.