Vel­ka­kirja

Velan voi maksaa takaisin myös käteisellä
Vel­ka­kirja ja ta­kai­sin­maksu käy­tän­nössäMiten lainan ta­kai­sin­maksu ta­pah­tuu käy­tän­nössä vel­ka­kir­jan kanssa?
Tampereen keskusta
Vii­väs­tys­korkoMak­sa­matta jää­neelle ve­lalle tulee maksaa vii­väs­tys­kor­koa.
Nainen tanssi niityllä auringonlaskussa
5 vir­hettä, jotka vältät vel­ka­kir­jallaKatso, miten voit vält­tää lai­naa­mi­sen vir­heet te­ke­mällä vel­ka­kirja.
Kaverukset rannalla
Lainaa yk­si­tyis­hen­ki­löltä – vel­ka­kirja auttaaOletko aja­tel­lut lainaa yk­si­tyis­hen­ki­löltä rahaa?
Mies pinoaa kolikoita
Lainan korkoNäin lainan korko mää­räy­tyy yk­si­tyis­hen­ki­löi­den vä­lillä.
Nainen istuu rinteessä ja katsoo merta
Vel­ka­jär­jes­tely Mak­sa­mi­sen suun­nit­te­luun on mah­dol­lista saada apua.
Perhe rannalla, aurinko paistaa.
Laina lap­selle - vel­ka­kir­jan malliAiotko lai­nata rahaa lap­sel­lesi? Kan­nat­taa laatia vel­ka­kirja.
Neljä ystävää vuorilla patikoimassa
Vel­ka­kirja: malli ja helppo verk­ko­pal­veluVel­ka­kirja kan­nat­taa aina täyt­tää – eten­kin jos lai­naat per­heen­jä­se­nelle.
Kaksi ystävää istuu meren rannalla
Vel­ka­kir­jan pe­rintäOletko lai­nan­nut rahaa etkä saa niitä ta­kai­sin? Lue ohjeet, kuinka toimia.
kaksi henkilöä toimistossa.
Mikä on vel­ka­kir­ja­laina? Har­kit­setko vel­ka­kir­ja­lai­naa? Katso vinkit.
Henkilö käyttämässä tietokonetta.
Yk­si­tyis­hen­ki­lön velan van­hen­tu­mi­nenMil­loin velat van­hen­tu­vat?
Velkakirjan allekirjoitus
Mikä on juok­seva vel­ka­kirja?Juok­se­via vel­ka­kir­joja on ole­massa kah­den­lai­sia.
Henkilö sohvalla tietokoneen kanssa.
Mak­su­muis­tu­tus se­li­tet­tynä Vai­heet mak­su­muis­tu­tuk­sesta pe­rin­tään.