Avio­eh­to - il­mai­nen mal­li

Mies allekirjoittaa avioehtosopimuksen
Logo_blue.png
Aatos
30.5.2022 ● 3 minuuttia
Avioehdon voi tehdä itse käyttämällä esimerkiksi ilmaista mallia, laatimalla avioehdon lakitoimistossa tai käyttämällä Aatoksen verkkopalvelua.

Avioliitto herättää usein keskustelun avioehdosta. Avioehtoa kutsutaan myös avioehtosopimukseksi, jonka avulla aviopari voi rajoittaa puolison oikeutta omaisuuteensa avioliiton päättyessä.

Avioehdon voi tehdä ennen avioliittoa, mutta avioehto jälkikäteen on myös mahdollista.

Ilman avioehtoa, avioerotilanteessa varakkaampi osapuoli joutuu maksamaan tasinkoa toiselle osapuolelle siten, että pariskunnan aviovarallisuus jakautuu purkautumistilanteessa tasan.

Erilaisia avioehtoja

 • Täysin poissulkeva
 • Osittainen avioehto
 • Yksipuolinen avioehto

Avioehdolla voidaan vaikuttaa juuri siihen, mikä omaisuus lasketaan aviovarallisuuden alle missäkin tilanteessa. Ennen kuin avioehto tulee voimaan, tulee avioehto rekisteröidä Digi- ja väestötietovirastossa (DVV).

Mitä omaisuutta avioehto koskee?

Avioehdossa voidaan joko tarkasti määrittää, mitä omaisuuksia se koskee tai vaihtoehtoisesti sopia avioehdon koskevan kaikkea henkilön omaisuutta.

Esimerkiksi suvun mökki tai yritysvarallisuus voidaan rajata aviovarallisuuden ulkopuolelle liiton purkautuessa.

Valmis avioehtomalli ei ota huomioon yksityiskohtia

Jotta avioehtosopimus on pätevä, tulee sen täyttää tiettyjä muotovaatimuksia.

Muodollisesti pätevä avioehto ei kuitenkaan tarkoita sitä, että se on henkilöiden tarpeisiin sopiva tai että se ottaisi henkilöiden tilanteisiin liittyviä yksityiskohtia huomioon.

Tämän takia avioehtoa ei suositella tehtävän puhtaasti valmiiden avioehtomallien pohjalta tai asiakirjamalleihin perustuen. Suosittelemmekin vahvasti, että avioehdon laatimiseen käytettäisiin aina asiantuntijapalvelua.

Tiesitkö esimerkiksi, että:

 • avioehdon avulla on mahdollista parantaa puolison asemaa tilanteessa, jossa toinen osapuoli menehtyy?
 • avioehdon avulla voidaan esimerkiksi suojata aviopuolison saaman perinnön toisen osapuolen velkoja vastaan?

Avioehdon tekeminen lakitoimistossa kallista

Perinteisesti avioehtoa tehtäessä on täytynyt varata aika lakitoimistoon, jossa avioehto on tehty yhdessä juristin kanssa paikan päällä.

Lakitoimistossa käynti on valitettavan vaivalloinen vaihtoehto, mutta näkyy myös avioehdon hinnassa. Perinteiset lakitoimistot veloittavat avioehdon tekemisestä tuntiveloitteisesti, eikä tarkkaa hintaa usein edes etukäteen kerrota vaan hinnat ilmoitetaan "hinta alkaen" muotoisesti.

Tekemämme hintavertailun (3/2022) mukaan, avioehdon tekeminen lakitoimistossa maksaa keskimäärin 270 euroa, ja tämäkin hinta pohjautuu ainoastaan toimistojen ilmoittamiin "alkaen" hintoihin eikä ota huomioon tuntiveloituksesta aiheutuvia lisäkustannuksia. Selvitimme, että llakitoimistojen ilmoittama tuntiveloitus oli noin 100 €/h ja 300 €/h välillä.

Räätälöit avioehdon helposti verkkopalvelussa

Juridisesti pätevän ja avioparin tilanteeseen yksilöllisesti räätälöidyn avioehdon voi myös tehdä helposti Aatoksen verkkopalvelussa.

Oikeanlainen ja avioparia parhaiten palveleva avioehtosopimus riippuu aina avioparin tilanteista ja toiveista. Palvelu ohjaa teitä tekemään yksilöllisen avioehdon kartoittamalla tietoja toiveistanne sekä vaatimuksistanne.

Kiinteä hinta 89 euroa sisältää myös Aatoksen lakiosaston tuen teitä mahdollisesti askarruttaviin kysymyksiin. Voit myös kokeilla avioehdon tekemistä palvelussa ilmaiseksi.

Aatoksessa tehty avioehto täyttää aina avioehdolle asetetut muodolliset vaatimukset ja todistaminen on ohjeistettu selkeästi. Tarjoamme myös mahdollisuuden hankkia todistajat avioehdolle suoraan Aatokselta.

Voit myös valtuuttaa Aatoksen lakitiimin rekisteröimään avioehdon Digi- ja väestötietovirastolle, jonka jälkeen avioehtonne astuu voimaan.

Avioehdon ilmainen malli

Avioehto tehdään aina kirjallisesti. Yleiset mallit ovat kuitenkin usein hyvin suppeita ja niillä on vaikea saavuttaa hyvin laaditun avioehdon tuomia etuja. Yhdelle pariskunnalle sopiva avioehto ei välttämättä ole sopiva toiselle.

Avioehdossa tulisi olla ainakin seuraavat tiedot

 • Osapuolet syntymäaikoineen
 • Avioehtomääräys, jossa todetaan avio-oikeuden rajoituksesta
 • Vaihtoehtoiset määräykset, kuten toista osapuolta tai tiettyä ajanjaksoa koskevat määräykset
 • Päivämäärä ja paikka
 • Osapuolten allekirjoitukset nimenselvennyksineen
 • Kahden esteettömän todistajan allekirjoitus

Tehty avioehtosopimus täytyy olla päivätty, molempien puolisoiden allekirjoittama sekä kahden esteettömän todistajan todistama.

Avioehdon esteetön todistaja ei voi olla

 • Kummankaan sukulainen
 • Alle 15-vuotias

Avioehto on hyvä vakuutus

Vaikka mahdollinen avioero voi tuntua vaikealta aiheelta ottaa puheeksi avioliittoa solmiessa, voidaan se nähdä eräänlaisena edullisena ja järkevänä vakuutuksena.

Varallisuuden jakautumiseen liittyvistä asioita mahdollisen erotilanteen sattuessa on huomattavasti helpompi sopia etukäteen. Muussa tapauksessa eriävät mielipiteet johtavat ylimääräiseen riitelyyn, joka ei varmasti ole kenenkään etujen mukaista.

Avioehtoa voi aina muuttaa

Avioehtoa on aina mahdollista muuttaa myöhemmin tekemällä uusi avioehto. Pariskunnan elämäntilanne saattaa muuttua, mikä voi vaikuttaa aiemmin avioehtoon tehtyihin asioihin.

Avioehtoa ei ole kuitenkaan mahdollista purkaa kokonaan. Uusi avioehto korvaa jo aiemmin tehdyn avioehdon kokonaisuudessaan. Muista myös rekisteröidä uusi avioehto DVV:lle.

Voit tehdä avioehdon myös jälkikäteen

Moni tekee avioehdon vasta oltuaan naimisissa usemman vuoden. Avioehdon voi tehdä ennen avioliiton solmimista tai oikeastaan milloin vain avioliiton aikana.

Jälkikäteen tehty avioliitto ei eroa mitenkään ennen avioliittoa tehdystä avioehdosta. Voitte tehdä täysin poissulkevan, osittaisen tai yksipuolisen avioehdon, tai räätälöidä asiakirjan täysin omien toiveidenne mukaan.

Avioehto ennen avioeroa

Avioehdon voi tehdä myös ennen avioeroa, mikäli pariskunta ei halua tehdä ositussopimusta.

Huomaa kuitenkin, että avioehto täytyy tehdä ennen avioeroprosessin aloittamista. Jos olette lähettäneet avioerohakemuksen käräjäoikeuteen, ei avioehtoa voi enää tehdä.

Avioehdon kohtuullistaminen erossa

Tehty avioehto on sitova. Joissakin tilanteissa avioehdosta voidaan tuomioistuimen päätöksen seurauksena poiketa, jos se johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen.

Avioehtosopimuksen muuttaminen liiton purkautuessa on kuitenkin poikkeuksellista.

Hoida avioehtosopimus oikein heti ensimmäisellä kerralla.

Usein kysyttyjä kysymyksiä avioehdosta

Alta löydät yleisimpiä kysymyksiä ja vastauksia avioehtoon liittyen.

Kuinka paljon avioehdon tekeminen maksaa?

Edullisimmin avioehdon saa Aatoksen kautta, jolloin teille yksilöidyn avioehdosopimuksen hinta on 89 €. Lisäksi Digi- ja väestötietovirasto veloittaa avioehdon rekisteröimisestä 65 €.

Minkälaisia avioehtoja on olemassa?

Avioehtoja on olemassa yhtä monta kuin pariskuntiakin. Perinteisesti avioehdot voi jakaa täysin poissulkevaa, osittaiseen ja yksipuoliseen.

Voinko tehdä avioehdon itse?

Voit tehdä avioehdon itse, mutta sen täytyy noudattaa tiettyjä muotovaatimuksia. Lisäksi itsetehty avioehto ei välttämättä vastaa kaikkiin pariskunnan toiveisiin ja vaatimuksiin.

Mitä omaisuutta avioehto koskee?

Avioehdossa voidaan joko tarkasti määrittää, mitä omaisuuksia se koskee tai vaihtoehtoisesti sopia avioehdon koskevan kaikkea henkilön omaisuutta. Voitte räätälöidä täysin itse, mitä omaisuutta avioehto koskee.

Voiko avioehdon tehdä ennen avioeroa?

Kyllä, voi. Avioehdon voi tehdä myös ennen avioeroa. Huomaa kuitenkin, että avioehto täytyy tehdä ennen avioeroprosessin aloittamista.