Äk­ten­skaps­för­ord vid skils­mäs­sa och döds­fall

Figurer
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 2 minuter
Ett äktenskapsförord är inte för alla, men det viktigt att veta hur er egendom fördelas vid skilsmässa och dödsfall om ni inte har ett äktenskapsförord.

Är du säker på att du vill att släktens sommarhus delas lika mellan dig och din make, eller att din makes barn ärver din egendom istället för dina barn?

Genom att skriva ett äktenskapsförord kan ni själv bestämma hur er egendom ska delas mellan er vid en skilsmässa, och ett äktenskapsförord påverkar även hur er egendom fördelas vid dödsfall om ni har barn från tidigare förhållanden.

Vad är ett äktenskapsförord?

När ett äktenskap ingås blir makarnas egendom giftorättsgods. Det betyder att vid dödsfall och skilsmässa delas värdet av makarnas egendomen lika, oberoende vem som äger egendomen.

Om makarna inte vill att egendomen ska delas på hälften måste de upprätta ett äktenskapsförord. I äktenskapsförordet kan makarna skriva att viss eller all egendom ska vara enskild egendom.

Enskild egendom delas inte mellan makarna, utan den make som äger egendomen behåller den.

Äktenskapsförord vid skilsmässa

Utan ett äktenskapsförord delas värdet av all egendom på hälften, även eget företag, arv, aktier och fritidshus.

Ett äktenskapsförord är en säkerhet mot oväntade överraskningar. Speciellt om den ena maken är skuldsatt kan en skilsmässa få oväntade följder.

Tänk dig att du och din make ansöker om skilsmässa. Ni har inte ett äktenskapsförord och det visar sig att din make är skuldsatt och hen har inga tillgångar alls.

Eftersom värdet av all er egendom ska delas på hälften så att båda får lika mycket, är det endast din egendom som delas på hälften. Du måste alltså dela med dig av halva din egendom.

Äktenskapsförord vid dödsfall om makarna har särkullbarn

Ett äktenskapsförord påverkar inte arvsordningen, men ett äktenskapsförord påverkar vilken egendom som den avlidnes arvingar har rätt till.

Om makarna inte har ett äktenskapsförord hälftendelas värdet av all egendom och arvingarna har rätt till hälften.

Om makarna har ett äktenskapsförord har arvingar rätt till den avlidne makens enskilda egendom och hälften av båda makarnas giftorättsgods. Giftorättsgods är all makarnas egendom som inte är enskild egendom.

Ett äktenskapsförord påverkar därmed vem som ärver vad och hur mycket.

Exempel 1: Makar har inte äktenskapsförord

Jonas och Lena har inte gemensamma barn men har varsitt barn från tidigare förhållande, det har inte ett äktenskapsförord.

När Lena går bort har hon 800 000 kronor och Jonas egendom är värd 200 000 kronor. Lenas barn och Jonas har båda rätt till hälften, båda får 500 000 kronor var.

Lenas barn måste betala 300 000 kronor till Jonas. När Jonas går bort ärver hans barn egendomen, inte Lenas barn.  

Exempel 2: Makar har skrivit äktenskapsförordet

Samma situation som ovan men Jonas och Lena har ett äktenskapsförord. När Lena avlider ärver Lenas barn 800 000 kronor och Jonas behåller sina 200 000 kronor. Jonas barn ärver inget av Lena och Lenas barn får hela Lenas egendom.

Läs mer om barns rätt till arv

Äktenskapsförord enligt lagen - online hos Aatos

Hos Aatos gör du ett äktenskapsförord enkelt online på 10 minuter. Förordet upprättas genom att ni svara på enkla frågor.

Fört kartlägger tjänsten er situation och era önskemål och därefter upprättas ett äktenskapsförord baserat på det. Förordet är skräddarsytt för just er och direkt när det är upprättat kan ni ladda ner det och skriva under.

Aatos äktenskapsförord

Genom att använda er av Aatos kan ni enkelt upprätta ett äktenskapsförord till ett fast pris. Ni behöver inte boka en tid med en jurist och kan upprätta det när ni vill och var ni vill.

Aatos juridiska team finns alltid nära till hands och juridisk rådgivning ingår i priset.