Äk­ten­skaps­för­ord skyd­dar peng­ar, ak­ti­er och eget fö­re­tag

Börskurssen
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 3 minuter
Många glömmer bort att också pengar, aktier och eget företag ska delas lika mellan makar vid en skilsmässa. Det här gäller också egendom ni hade före ni gifter er.

Om ni inte skriver ett äktenskapsförord ska all er egendom delas lika vid en skilsmässa. Med ett äktenskapsförord kan ni säkerställa att ni är ekonomiskt jämställda och kan fatta egna ekonomiska beslut.

Äktenskapsförord låter er ta egna ekonomiska beslut

Utan ett äktenskapsförord delas värdet av all er egendom 50/50 mellan er oavsett vem som köpt egendomen. Även egendom ni hade före ni gifter er ska delas lika.

Genom att skriva ett äktenskapsförord kan ni på förhand avgöra hur ni vill att er egendom fördelas vid en separation. Ni kan bestämma att ingen eller endast viss egendom ska delas lika.

Många tänker att äktenskapsförord endast skrivs får att trygga ekonomin för maken med mer egendom. Så är det inte alls.

För det första är en investering är alltid en risk, en risk som en av er kanske inte alls är intresserad av. För det andra kan ni med äktenskapsförord se till att ni kan ta egna beslut under hela äktenskapet.

Exempel 1: Olika brukar att använda pengar

Markus och Magda är gifta. Magda tycker om att köpa aktier, medan Markus hellre sparar sin lön. Magdas aktieköp och påverkar Markus oavsett om han vill det eller inte.

Markus tar en lika stor risk som Magda även om han inte är med och besluter om vilka aktier Magda köper och säljer.

Exempel 2: När makar förtjänar olika summa

Moa och Karin är gifta. Moa förtjänar mer än Karin och därför har de inte ett äktenskapsförord då de vill att allt ska delas 50/50 vid en separation.

Under äktenskapet har dock Moa mer pengar och kan välja hur hon sparar sina pengar. Karin har inte denna möjlighet. Genom att skriva äktenskapsförord och bestämma att Moa betalar en summa pengar till Karin varje månad har båda lika möjlighet att själv besluta hur de sparar för framtiden.

Vid en skilsmässa ska inget delas lika och både Moa och Karin behåller det som de sparat och risker den ena tagit påverkar inte den andra.

Hur gör man pengar till enskild egendom?

I ett äktenskapsförord kan ni göra pengar till enskild egendom. Enskild egendom är egendom som inte ska delas lika mellan er vid en skilsmässa.

Om ni inte har ett äktenskapsförord delar ni lika på alla era pengar. Pengar är både kontanter, pengar ni har på ett bankkonto och pengar ni fått i gåva eller arv. Om all er egendom ska vara enskild egendom måste ni inte skriva att det också gäller pengar. Det räcker med att det står att all egendom är enskild egendom.

Om ni vill att endast ett visst bankkonto eller en specifik summa ska vara enskild skriv det tydligt i äktenskapsförordet.

Hur skriver man pengar i ett äktenskapsförord?

Pengar som ni vill att ska vara enskild egendom ska hållas åtskilt och inte sammanblandas med pengar som ska delas lika.

Högsta Domstolen har avgjort att om pengar som är enskild egendom sammanblandas med pengar som är giftorättsgods kan pengarna fortsätta vara enskild egendom om det ur till exempel bokföring klart går att särskilja det belopp som är enskild egendom.

Det är dock mycket enklare att ni bara håller pengar på olika bankkonton och inte blandar samman det.  

Aktier delas lika vid en skilsmässa

Vad händer med aktier vid en separation? Värdet av aktier ska likadelas vid en skilsmässa om ni inte har ett äktenskapsförord där det står att aktier är enskild egendom.

Det betyder att aktier inte automatiskt är enskild egendom. Det enklaste är att skriva ett äktenskapsförordet där all egendom är enskild egendom. Då måste ni inte specificera vilken egendom det är fråga om.

Om ni vill att endast aktier är enskild egendom måste ni noggrant specificera exakt vilka aktier som inte ska delas lika mellan er.

Det räcker inte med att ni skriver "alla aktier är enskild egendom". Ni måste skriva ut aktienummer och vilket bolag det är fråga om, ju tydligare desto bättre.

Om ni köper, säljer eller på annat sätt ändrar på era aktier måste ni skriva ett nytt äktenskapsförord.

Hur räknas värdet på aktierna vid skilsmässa?

I en skilsmässa ska ni dela 50/50 på allt som ni hade dagen då skilsmässoansökan lämnades in och som inte är enskild egendom.

Värdet på aktierna bestämma utgående från det värdet aktierna har vid bodelningen, alltså vid tillfället som ni reder ut vem som ska få vad. Det är därför enklast att göra en bodelning snabbt efter att ansökan om skilsmässa lämnats in eftersom det är den egendomen ni har just då som ska beaktas.

Ni kan tillsammans bestämma värdet av aktierna eller så kan ni använda marknadsvärdet.

Värdet på eget företag ska delas

Även värdet av företag ska beaktas vid en skilsmässa. Om ni inte har ett äktenskapsförord måste aktieägarmaken i värsta fall sälja företaget för att båda makarna ska få egendom av samma värde vid skilsmässa.

Om du inte har tillräckligt med annan egendom, måste företaget säljas eller välja att äga företaget med ditt ex.

Utan ett äktenskapsförord kan er skilsmässa påverka hela företaget och de som jobbar där. Det bästa för företagets framtid är därmed att skriva ett äktenskapsförord.

Hur räknar ni ut värdet på företaget?

Det är företagets marknadsvärde som ska användas. Marknadsvärdet räknas ut genom att se vad ni skulle få för företaget om det nu såldes.

Om företaget skulle säljas för 10 miljoner är marknadsvärdet 10 miljoner.

Företagets alla delägare måste skriva äktenskapsförord

Det räcker inte med att ni har ett kompanjonsavtal eller aktieägareavtal där det står att företaget är enskild egendom.

Ni måste skriva ett äktenskapsförord för att vara säker på att ni i framtiden inte äger företaget med delägarens ex-make.

Äktenskapsförord till ett fast pris, {{prices.se.aktenskapsforord}} kr. Prova gratis.