Arv­skifte

Person som sitter vid dator
Par­ti­ellt arv­skifteRe­do­gö­rel­se kring par­ti­ellt arv­skifte och dess in­ne­börd.
Förälder och barn
Vem är bröstar­vinge?Barn eller barn­barn räknas som bröstar­vinge.
Böcker på rad för att symbolisera ett förlopp
Ut­be­tal­ning av arv­skiftePro­ces­sen från boupp­teck­ning till arv­skifte.
arvstvist.jpg
Arvs­tvist - Fem tips för att und­vi­ka bråk om arv Undvik eller mildra bråken som kan uppstå vid arv­skifte.
En klubba
Arvs­skifte efter boupp­teck­ning: En ge­nom­gång av pro­ces­senAllt om arvs­skifte efter boupp­teck­ning.
Blanketter
För­del­nings­blan­kett arv­skifteFå ut arv smi­di­gt med för­del­nings­blan­ket­ten.
Vita vårblommor på en kvist
Arv­skifte och tids­gräns Arv­skifte bör ske inom rimlig tid från döds­fal­let.
Kök i skandinavisk design
Vad in­ne­bär det att göra arv­skifte?Att dela upp till­gång­ar i ett dödsbo.
Gult hus och äppleträd
Från boupp­teck­ning till arv­skifte - bra att vetaEnkelt för­kla­rat hur det går till.
Minnen i ett fotoalbum
Arv­skif­tes­hand­ling är vik­ti­gt vid för­del­ning av arvEtt avtal mellan ar­ving­ar om hur arvet för­de­las.
Fiol som ligger på notblad
Hur be­ta­las arv ut?Arv­skifte och hur du be­ta­lar ut arv i prak­ti­ken.
Smidigare juridik, online och enkelt!