Check­lis­ta vid döds­fall

Fåglar flyger över hav i solnedgång
Bor­ger­lig och kyrk­lig be­grav­ningBe­grav­ning är en kom­bi­na­tion av regler, seder och per­son­li­ga val.
Nyheter och kaffe
Döds­an­non­ser – var, hur och till vilket pris?Se in­struk­tio­ner för att skriva och skicka döds­an­no­ser.
Brev med rosa nejlikor
Skriv ner din sista önskanFör­be­red och gör det enkla­re för dina an­hö­ri­ga.
En kvinna städar lakanen
Dödstäd­ning – En guidePrak­tis­ka, eko­no­mis­ka och ju­ri­dis­ka aspek­ter vid dödstäd­ning.
Brickor ut till ett stort hav
Check­lis­ta vid döds­fall – steg för steg genom det prak­tis­kaAtt göra och tänka på när någon när­stå­en­de gått bort.
En mobiltelefon med sociala medier applikationer
Hur gör man med so­ci­a­la medier vid döds­fall?Han­te­ring av so­ci­a­la me­di­er­na vid an­hö­ri­gs bort­gång.
Solstrålar genom träden vid en skogssjö
Vad är ett döds­fall­sin­tyg?Allt om döds­fall­sin­tyg om du ska sköta dödsbo eller göra boupp­teck­ning.
Samling med kvinnor och ett barn på en begravning
Mus­limsk be­grav­ningMus­lims­ka be­grav­ning­ar ka­rak­tä­ri­se­ras av snabb­het.
Blommor till begravning
Vad kostar en be­grav­ning?Jämför enkel be­grav­ning utan ce­re­moni med tra­di­tio­nell be­grav­ning i kyrkan.
Begravningskista i bil
Be­grav­nings­hjälp – eko­no­miskt stödEko­no­miskt stöd när peng­ar­na inte täcker be­grav­nings­kost­na­der.
Vita blommor för begravning
Check­lis­ta och goda råd vid be­grav­ningBra att tänka på om du ska pla­ne­ra be­grav­ning.
Smidigare juridik, online och enkelt!