Övriga

Händer som samlats i en enhet
Samä­gan­de­rätts­av­talAllt om samä­gan­de­av­tal för att und­vi­ka kon­flik­ter och skapa klar­het.
Två personer som skriver på ett avtal
An­ställ­nings­av­talAn­ställ­nings­av­tal klar­gör vill­kor för ar­bets­gi­va­re och ar­bets­ta­ga­re.
Berg och dalbana med snurr
Tvis­te­målEnkelt för­kla­rat hur tvis­te­mål går till.
Man som tittar på sin mobil
Gratis ju­ri­disk hjälp från AatosStäll frågor utan kost­nad inom fa­mil­je­rätt och arvs­rätt till våra ju­ris­ter.
elektronisk signering.jpg
Elektro­nisk sig­ne­ring av avtal år 2024Hur avtal sig­ne­ras år 2024 och när elektro­nisk sig­ne­ring är tillå­ten.
Person som arbetar digitalt framför dator
Elektro­nisk sig­na­tur med AatosHur Aatos Sign fun­ge­rar steg för steg.
Person som sitter vid mobiltelefon och dator
Elektro­nisk sig­ne­ringElektro­nisk sig­ne­ring oftast ju­ri­diskt god­känt, med vissa un­dan­tag.
Hur gör man en digital signatur.jpg
Hur gör man en di­gi­tal sig­na­turVad är di­gi­tal sig­na­tur och hur gör man det.
Jurist på väg till möte
Skill­nad mellan jurist och ad­vo­kat – Vem kan hjälpa dig?Vem gör vad och hur du kan få hjälp med ju­ri­dis­ka do­ku­ment.
En soffa i ett hem
Bo­stads­tilläggDet är möj­li­gt att få bo­stads­tillägg för hyra vid låg in­komst.
volkan-olmez-aG-pvyMsbis-unsplash.jpg
Grun­der­na i att räkna ut skatt på arbeteSkatt kan verka kom­pli­ce­rat. Låt oss för­enk­la och göra det för­stå­e­li­gt.
En person som tittar ut över havet
Änke­pen­sion för SamboAllt om änke­pen­sion och om­ställ­ningspen­sion för sambos.
Spetsen på penna i fokus
Be­vitt­na namn­teck­ningGe­nom­gång vad som gäller för be­vitt­ning av olika ju­ri­dis­ka do­ku­ment.
Smidigare juridik, online och enkelt!