Vad alla mås­te veta om sam­bo­en­de före det är för­sent?

Dator, papper och kaffe på bordet
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 3 minuter
Samboende kan vara ett stort steg för ett par. Det är spännande, nytt och kul. Här är fyra situationer ni antagligen inte tänkt på.

Det är ett stort steg som även har stora ekonomiska konsekvenser. Många vet inte vad en separation leder till före det är för sent och du måste ge hälften av din egendom till din ex-sambo.  

1. Du sparar pengar, köper en bostad och din sambo får hälften

Om ni separerar har ni båda rätt att begära bodelning. Det betyder att er samboegendom ska delas på hälft så att båda får samboegendom av lika värde. Det är inte möjligt att hindra att egendomen hälftendelas om din sambo begär bodelning.

Samboegendom är bostad som ni eller en av er köpt för gemensam användning och bohag som ni köpt för er gemensamma användning. Bohag är exempelvis möbler, prydnadsföremål, konst och köksutrustning.

Genom att skriva ett samboavtal kan ni ange att ingen eller endast viss egendom inte ska delas lika mellan er om förhållandet skulle ta slut. På så sätt kan ni undvika att den som köpt eller betalat mer för er bostadsrätt måste ge hälften av värdet till den andra sambon.

2. Din sambos skulder påverkar dig

Du blir inte betalningsskyldig för din sambos skulder. Men om ni separerar har skulder en rejäl inverkan på hur mycket av din egendom du måste ge till din sambo.

Först räknas värdet av er samboegendom ihop och delas på hälft. Men före egendomen räknas ihop får ni dra av skulder. Om en av er är så skuldsatt att denne har mer skulder än egendom delar ni endast lika på den andra sambons egendom.

Genom att skriva ett samboavtal kan ni bestämma att er egendom inte ska delas lika. Mitt är mitt och ditt är ditt.  

3. Du ärver inte din sambo (så nu äger du en bostad med din sambos mamma)

Sambor ärver inte. Det har ingen betydelse om ni varit tillsammans länge eller om ni har gemensamma barn.

Det betyder att om ni inte har barn ärver sambons föräldrar eller syskon.

Det kan leda till att du äger en bostad tillsammans med din sambos föräldrar. Och din sambos föräldrar i all ära. Men att äga en bostad med dem var antagligen inte tanken när ni bestämde er för att bli sambos.

I ett testamente kan ni skriva att sambon ska ärva och så undviker ni många konstiga situationer.

Läs mer om sambor ärver inte

4. "Om vi flyttar isär får du inget. Om jag dör får du allt"

Vid en separation är det få som vill ge bort sin egendom till den andra sambon. Men vid dödsfall vill många att sambon ska få all egendom.

Skriv ett samboavtal och testamente. I samboavtalet anger ni att ingen egendom ska hälftendelas. I ett testamentet anger ni att den efterlevande sambon ska ärva. Enkelt och lätt!

samboavtal.jpg

Kan vi skriva ett samboavtal i efterhand?

Ni kan skriva ett samboavtal före och under ert förhållande. Samboavtal ska varken registreras eller bevittnas.

Det är klart och bindande direkt när ni skrivit under det. Samboavtalet är inte bättre bara för att ni skrivit det före ni flyttat ihop. Det har exakt samma juridiska betydelse.  

Samboavtal enkelt online på 10 minuter

Hos Aatos är det möjligt att göra ett samboavtal online på 10 minuter! Ni svarar på lätta frågor som kartlägger er situation och era önskemål och sedan upprättas ett samboavtal som är personligt och anpassat för just er.

Samboavtalet är juridiskt korrekt och ni får gratis juridisk hjälp om ni har frågor.

samboavtal article

Läs mer om samboavtal