Gör ett äkten­skaps­förord enkelt online!

Juridiskt korrekt, endast 850 kronor

Äktenskapsförord på 10 minuterAatos dokumentti
Vad är äktenskapsförord?

I ett äktenskapsförord kan makarna välja att ingen eller endast viss egendom ska likadelas om äktenskapet upplöses. Utan förord delas all egendom lika.

Kaikilla laitteilla
När kan man göra ett äktenskapsförord?

Äktenskapsförord kan skrivas före och efter vigseln. Även om förordet skrivs efter vigsel kan det gälla egendom som skaffats före och under äktenskapet.

Aatos dokumentti
Ska äktenskapsförord bevittnas?

Nej, ett äktenskapsförord måste inte bevittnas.

Chat
Ska förordet registreras?

Ja, äktenskapsförordet ska registreras hos Skatteverket för att vara juridiskt bindande.

Allekirjoitus
Hur gör man ett äktenskapsförord hos Aatos?

Genom att svara på enkla frågor kartlägger tjänsten er situation och upprättar sedan ett förord anpassat för er. Fullständigt online och kan direkt laddas ner.

Avioehto

850 kr

Äktenskapsförord


Äktenskapsförord från början till slut online. Tjänsten bekantar sig med er situation och era önskemål och sedan upprättas ett äktenskapsförord som passar just er. Det finns inget behov att träffa en jurist och avtalet är klart på 10 minuter.

Över 50 000 användare

Simon A.

Utmärkt tjänst! Vi hade funderat en tid på att göra ett äktenskapsförord men att boka tid på en byrå kändes som allt för mycket tid och pengar. Därför var aatos kanon! Tjänsten var lätt och enkelt att använda. Vi upprättade vårt avtal från sommarstugan och var varken tvungna att boka tid eller besöka en jurist.


Allt om äktenskapsförord

Varför behövs äktenskapsförord?

Vid en vigsel blir makarnas egendom giftorättsgods. Det betyder att vid en skilsmässa eller vid dödsfall ska värdet av all egendom delas lika mellan er, oavsett vem av er som köpt egendomen. Genom att skriva ett äktenskapsförord kan ni själv bestämma att hur er egendom ska delas om ni skulle skilja er. Ni kan välja om ni vill att ingen eller endast viss egendom ska delas lika.

Vad händer om man inte skriver äktenskapsförord?

Om ni inte har ett äktenskapsförord kommer värdet av all er egendom delas lika mellan er om ni skulle skilja er eller om en av er går bort. Även egendom som endast en av er köpt ska delas lika mellan er, det betyder att bostad, sommarstuga, aktier, pengar och arv ska likadelas. Om äktenskapet upplöses har båda makarna rätt till lika mycket.

Måste äktenskapsförord skrivas innan giftermål?

Nej, ett äktenskapsförord kan skrivas både före och efter vigseln. Det måste dock registreras hos Skatteverket före ni ansöker om skilsmässa för att vara gällande.


När behövs äktenskapsförord?

Äktenskapsförord behövs om ni inte vill att all er egendom ska delas lika mellan er. Det är vanligt att makar inte vill dela på den ena makens företag, sommarhus och arv. I ett äktenskapsförord är det möjligt att ange att ingen eller endast viss egendom ska delas lika. Exempelvis kan ni ange att arv och aktier inte ska likadelas men att alla annan egendom delas lika mellan er.

Om din make är skuldsatt kan det leda till att ni vid en skilsmässa endast delar lika på din egendom.


Vad räknas som giftorättsgods?

All er egendom blir från och med vigseln giftorättsgods. Giftorättsgods ska delas lika mellan er vid en skilsmässa oberoende av vem som äger egendomen.

Även om egendomen är giftorättsgods ändrar det inte vem som äger egendomen. Den som köpt egendomen äger egendomen, men vid en skilsmässa ska värdet av giftorättsgods delas lika mellan er.

Exempel: Jesper och Jonathan har inte ett äktenskapsförord. Jesper har ett sommarhus värd 4 000 000 kronor och Jonathan har 200 000 kronor. Vid en skilsmässa ska värdet av egendomen räknas ihop och delas på hälft. Jesper och Jonathan ska dela lika på 4 200 000 kronor och de har båda rätt till 2 100 000 kronor var. Jesper måste troligen sälja sin stuga för att ha möjlighet att betala 1 900 000 kronor till Jonathan.


Vad är en enskild egendom?

I ett äktenskapsförord kan ni skriva att viss eller all egendom inte ska hälftendelas vid en skilsmässa. Egendom som inte ska hälftendelas är enskild egendom.

Exempel: Jesper och Jonathan har ett äktenskapsförord där de skrivit att Jespers sommarhus ska vara Jespers enskilda egendom. Vid en skilsmässa ska värdet av sommarhuset inte likadelas. Jesper och Jonathan delar endast lika på Jonathans egendom som är värd 200 000 kronor. Jonathan ska ge 100 000 kronor till Jesper.

Måste man registrera enskild egendom?

Äktenskapsförordet anger vilken egendom som är enskild egendom och som inte ska ingå i en bodelning. Äktenskapsförordet ska registreras, men utöver det behöver enskild egendom inte registreras. Äktenskapsförordet ska även uppfylla de övriga formkraven för att vara juridiskt bindande. Formkraven behandlas nedan.


Kan en summa pengar vara enskild egendom?

Ja, en summa pengar kan vara enskild egendom. Det måste dock klart framgå vilken summa och vilket konto som är enskild egendom. På så sätt kan den ena maken inte sälja egendom som är giftorättsgods och sätta in pengarna på ett konto som är enskild egendom enligt äktenskapsförordet.


Hur gör man pengar till enskild egendom?

Vi rekommenderar att pengar som ni vill att ska vara enskild egendom hållas separat och åtskilt från er övriga ekonomi och inte sammanblandas med pengar som är giftorättsgods. Högsta Domstolen har dock avgjort att om pengar som är enskild egendom sammanblandas med pengar som är giftorättsgods kan pengarna fortsätta vara enskild egendom om det ur till exempel bokföring klart går att särskilja det belopp som är enskild egendom.

Om ni vill att pengar ska vara enskild egendom rekommenderar vi starkt att ni gör all er egendom till enskild egendom eller att ni i ert äktenskapsförord skriver att en specifik summa på ett specifikt konto är enskild egendom.


Är ärvda pengar enskild egendom?

Ärvda pengar kan vara enskild egendom om det i ett äktenskapsförord står att arv är enskild egendom, eller om det står att en specifik summa på ett specifikt konto är enskild egendom eller om det i ett testamente står att arvet ska vara arvtagarens enskilda egendom.


Är bostadsrätt enskild egendom?

En bostadsrätt är enskild egendom om ni i ert äktenskapsförord skrivit att bostadsrätten är enskild egendom eller om ni angett all er egendom är enskild egendom. Om inte är bostadsrätten giftorättsgods och ska delas lika mellan er oavsett vem som köpt eller betalat mera.


Vad kan man skriva i ett äktenskapsförord?

När ni skriver äktenskapsförordet ska ni välja om:

  1. all egendom ska vara enskild egendom och inte delas lika mellan er vid äktenskapets upplösning. Eller om,

  2. endast viss egendom inte ska delas lika mellan er. Specificera noggrant vilken egendom som ska vara enskild egendom.

Vad kan man inte skriva i ett äktenskapsförord?

Vissa villkor kan vara ogiltiga. Om en ogiltig bestämmelse finns med betyder det att den egendomen inte är enskild egendom och värdet av egendomen ska likadelas vid äktenskapets upplösning.

Här är några av de vanligaste ogiltiga bestämmelserna:

  • Ett äktenskapsförord kan inte innehålla olika bestämmelser för olika situationer. Det är inte möjligt att skriva att all egendom är enskild vid skilsmässa men giftorättsgods vid dödsfall.

  • Det är inte möjligt att bestämma att äktenskapsförordet endast ska gälla för en viss tid, till exempel de första tre åren av äktenskapet.

  • Det är inte möjligt att bestämma vem som ärver egendomen i ett äktenskapsförord. Om ni vill bestämma vem som ska ärva måste ni skriva ett testamente.

  • Ni kan inte ändra vem som äger egendomen. Den som köpt egendomen äger den.


Vilka formkrav ställer lagen på ett äktenskapsförord?

För att ett äktenskapsförord ska vara juridiskt korrekt ska det


Hur formulerar man ett äktenskapsförord?

Utöver att det måste vara skriftligt, daterat och undertecknat av båda makarna finns det inte krav på hur själva texten är formulerad. Det ska klart framgå att det är ett äktenskapsförord, vem som är parter och vilken egendom som är enskild egendom eller om all egendom är enskild egendom.


Hur registreras äktenskapsförord?

Äktenskapsförordet blir giltigt först när det har registrerats hos Skatteverket. Skicka äktenskapsförordet i original till adressen: Skatteverket, Äktenskapsregistret, 871 87 Härnösand. Ni ska även betala en ansökningsavgift på 275 kronor, ni kan betala via Swish eller genom en insättning på Skatteverkets bankgiro 227-5782. Ange personnummer som referens.

För att Skatteverket ska kunna registrera äktenskapsförordet ska det även innehålla ert personnummer. Om ni inte har ett svenskt personnummer räcker det med att ni skriver födelsetid.

Hur lång tid tar det för Skatteverket att registrera äktenskapsförord?

Det tar ungefär två veckor för äktenskapsregistret att handlägga ärendet om äktenskapsförordet är korrekt upprättat.


Måste äktenskapsförord bevittnas?

Nej, ett äktenskapsförord måste inte bevittnas. Äktenskapsbalken kräver inte att äktenskapsförord bevittnas för att det ska vara giltigt. Tidigare fanns det krav på att äktenskapsförord måste bevittnas för att vara giltigt, idag kan ni själv välja om ert äktenskapsförord ska bevittnas eller inte. Genom att två vittnen bevittnar äktenskapsförordet är det nästintill omöjligt för en av er att senare påstå att äktenskapsförordet inte är äkta.


Vem kan vara vittne?

Om ni väljer att ert äktenskapsförord bevittnas ska äktenskapsförordet bevittnas av två personer. Vittnena ska vara över 15 år och vara av full psykisk hälsa så att de förstår betydelsen av att vara vittne. Inte heller avtalsparterna (makarna) eller personer vars ställning eller rättigheter påverkas av att äktenskapsförordet skrivs kan vara vittnen. Vittne kan inte vara era barn eller barnbarn, föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar, styvföräldrar och styvbarn. Vänner, kolleger och grannar är utmärkta vittnen.

De som bevittnar äktenskapsförordet måste veta att det är ett äktenskapsförord men behöver inte känna till innehållet.


Hur gör man om bara den ena vill skriva äktenskapsförord?

Det är inte möjligt att skriva ett äktenskapsförord om endast en av er vill skriva ett äktenskapsförord. Båda måste skriva under förordet för att det ska vara giltigt. Inte heller före äktenskapet är det möjligt att skriva ett äktenskapsförord utan att den andra skriver under.

Var finns äktenskapsförord registrerade?

Äktenskapsförord finns registrerade iäktenskapsregistret.


Kan man begära ut äktenskapsförord?

Ja, det är möjligt att begära ett äktenskapsförord ur äktenskapsregistret. Du kan kontakta Skatteverket i Härnösand genom telefon, mejl, brev eller genom elektroniskt formulär.

Ange följande uppgifter: om personen är född 1956 eller senare ange fullständigt personnummer. Om personen är född 1955 eller tidigare ange fullständigt namn och personnummer samt efternamn som ogift om det är en kvinna.


Hur vet man om man har äktenskapsförord?

Du vet om att du har ett äktenskapsförord om du skrivit under ett äktenskapsförord. Om du är osäker på om du skrivit under ett äktenskapsförord kan du kontakta Skatteverket i Härnösand och se om de har ett äktenskapsförord.


Var förvaras äktenskapsförord?

Äktenskapsförord finns registrerade i Skatteverkets äktenskapsregister. Er originalhandling ska ni spara där ni har era andra viktiga papper så att ni hittar det vid en skilsmässa eller vid dödsfall.


Kan man ändra äktenskapsförord?

Ja, det är möjligt att ändra ett äktenskapsförord. Om ni vill ändra ert äktenskapsförord måste ni skriva ett nytt äktenskapsförord och registrera det hos Skatteverket.


Hur ändrar man ett äktenskapsförord?

Ni kan ändra ert äktenskapsförord genom att upprätta ett nytt enligt samma formkrav som det första äktenskapsförordet. Kom ihåg att registrera det ändrade äktenskapsförordet hos Skatteverket. Det är inte möjligt att endast göra ändringar i det äktenskapsförord ni redan har utan ett nytt äktenskapsförord måste skrivas och registreras. Även om ni endast vill ändra att all egendom är giftorättsgods och ingen egendom är enskild egendom måste ni registrera det.

Två äktenskapsförord kan vara registrerade samtidigt. Om två eller flera äktenskapsförord är bindande samtidigt, var noggrann med att de inte är motstridiga.


Hur upphäver man ett äktenskapsförord?

Om ni ångrar det äktenskapsförord ni gjort och vill att all er egendom ska vara giftorättsgods och delas lika mellan er måste ni skriva ett nytt äktenskapsförord.

Det nya förordet skrivs på samma sätt som ett vanligt äktenskapsförord. I själva avtalstexten skriver ni att ni vill upphäva det tidigare äktenskapsförordet och att all egendom ska vara giftorättsgods och ingå i en bodelning. Det räcker inte med att förstöra det tidigare äktenskapsförordet.


Vad är skillnaden på äktenskapsförord och testamente?

Syftet med ett äktenskapsförord är att egendomen delas in i giftorättsgods och enskild egendom och enskild egendom delas inte lika mellan er när äktenskapet upphör. Syftet med ett testamente är att testatorn kan påverka vem som ärver och vilken egendom var arvinge får.

Ett äktenskapsförord påverkar därmed inte vem som ärver din egendom men det påverkar hur mycket egendom var make får: vid en bodelning får var make hälften av det som är giftorättsgods och det som är dennes enskilda egendom.

Genom att skriva ett äktenskapsförord kan ni säkerställa att vid den enas dödsfall får den efterlevande maken endast det som ni faktiskt införskaffat och att en bodelning inte leder till att en av er måste avstå egendom till den andra makens arvingar.

Läs mer om äktenskapsförord vid dödsfall.


Kan man själv skriva äktenskapsförord?

Ja, ni kan skriva ett äktenskapsförord själv. Lagen kräver inte att ni skriver det hos en jurist. Ni kan skriva det med hjälp av en gratis mall ni hittar på internet eller med hjälp av en juridisk onlinetjänst.


Var skriver man äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord måste inte skrivas hos en jurist specialiserad på familjerätt. Det finns många andra alternativ. Ni kan välja att skriva det själv, utgå från en mall eller med hjälp av en juridisk onlinetjänst.

Traditionellt har makar tvingats boka in ett möte med en jurist, fysiskt besökt ett kontor och där tillsammans med en jurist har de skrivit äktenskapsförordet. Det tar både lång tid och kostar mycket.

En gratis mall är det billigaste alternativet. Om ni skriver äktenskapsförordet noggrant i enlighet med mallens anvisningar, är förordet juridiskt korrekt om mallen är pålitlig. Tyvärr är en mall aldrig anpassad för varje enskilt par och det motsvarar sällan det som makarna förväntar sig. Även om en gratis mall kan vara den billigaste lösningen i stunden, kan det få en verkan ni inte avsett.

Hos Aatos är det möjligt att upprätta äktenskapsförord online, utan att fysiskt besöka en jurist. Äktenskapsförordet är professionellt och anpassas för varje par. Genom att svara på enkla frågor kartlägger tjänsten er situation och sedan upprättas ett förord som är juridiskt korrekt och anpassat för just er.


Vad kostar äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord hos en jurist kostar mellan 1850 och 5000 kronor. Hos Aatos kostar ett äktenskapsförord 850 kronor, i priset ingår juridik rådgivning.

Aatos kan erbjuda förmånliga äktenskapsförord då vi effektiviserat juristens arbete med hjälp av teknologi. Du kan vara säker på att ert äktenskapsförord är anpassat för just er och att det är juridiskt korrekt.


Gör ett äktenskapsförord hos Aatos

Vi kartlägger er situation och era önskemål


Genom att svara på enkla frågor reder Aatos ut er situation och era önskemål.

Kartläggning av er egendom


Därefter kartlägger tjänsten vilken typ av egendom ni har. Hurdan egendom ni har påverkar vilken typ av äktenskapsförord som upprättas.

Välj hur egendomen ska delas vid en upplösning av äktenskapet


Baserat på era svar rekommenderar tjänsten hur er egendom bäst fördelas vid äktenskapets upplösning. Om ni vill kan ni även bestämma i vilka andelar egendomen ska delas.

Färdigställ äktenskapsförordet


I det här skedet ger tjänsten de sista rekommendationerna om vilka villkor som kan ingå i äktenskapsförordet. Slutligen kan ni kontrollera innehållet i förordet. När ni betalat upprättas förordet och ni kan ladda ner det som en pdf.


Det enklaste sättet att göra ett äktenskapsförord

För att göra ett äktenskapsförord hos Aatos behöver ni inte känna till lagparagrafer eller hur ett äktenskapsförord skrivs. Det finns heller inget behov att boka tid hos en jurist då förordet upprättas fullständigt online. Tjänsten förstår er situation och baserat på det upprättas ett skräddarsytt äktenskapsförord. Om något är oklart kan ni kontakta vår kundtjänst via chatt eller e-post, utan extra kostnad.