Gör ett äkten­skaps­förord enkelt online!

Skräddarsytt, endast 850 kronor

Varför äktenskapsförord hos Aatos?Aatos dokumentti
Äktenskapsförord från början till slut

Ni behöver inte veta hur ett äktenskapsförord upprättas eftersom tjänsten vägleder er från början till slut. På 10 minuter har ni upprättat, laddat ner och skrivit under ert förord.

Kaikilla laitteilla
Fullständigt online

Ni behöver inte boka ett möte med en jurist utan kan upprätta förordet när det passar er bäst.

Aatos dokumentti
Den bästa lösningen för just er

Genom att svara på enkla frågor kartlägger tjänsten er situation och era önskemål, sedan upprättas ett förord som passar just er.

Chat
Som ett traditionellt upprättat äktenskapsförord

Förordet innehåller samma villkor som om det upprättats hos en jurist, men det är enklare och förmånligare. I priset ingår juridisk hjälp.

Allekirjoitus
Äktenskapsförordet sparas på ditt konto

En kopia av äktenskapsförordet sparas på ditt Aatos konto.

Avioehto

850 kr

Äktenskapsförord


Äktenskapsförord från början till slut online. Tjänsten bekantar sig med er situation och era önskemål och sedan upprättas ett äktenskapsförord som passar just er. Det finns inget behov att träffa en jurist och avtalet är klart på 10 minuter.

Över 20 000 användare

Simon A.

Utmärkt tjänst! Vi hade funderat en tid på att göra ett äktenskapsförord men att boka tid på en byrå kändes som allt för mycket tid och pengar. Därför var aatos kanon! Tjänsten var lätt och enkelt att använda. Vi upprättade vårt avtal från sommarstugan och var varken tvungna att boka tid eller besöka en jurist.


Vad är ett äktenskapsförord och hur görs det?

När ett äktenskap ingås blir makarnas egendom giftorättsgods. Det betyder att vid äktenskapets upplösning ska värdet av egendomen delas lika mellan makarna, så att båda makarna får lika mycket. Detta oberoende av vem som köpt egendomen eller till exempel fått egendomen i arv. Makar kan undvika detta genom att skriva ett äktenskapsförord. I äktenskapsförordet kan makarna bestämma att viss eller all egendom ska vara enskild egendom och därmed inte hälftendelas vid äktenskapets upplösning. Speciellt om ena maken har en sommarstuga, företag eller särkullbarn rekommenderar vi att ett äktenskapsförord upprättas. På så sätt kan makar undvika att ex-maken har rätt till hälften av värdet av släktens sommarstuga eller den andre makens företag.

Gör ett äktenskapsförord hos Aatos

Vi kartlägger er situation och era önskemål


Genom att svara på enkla frågor reder Aatos ut er situation och era önskemål.

Kartläggning av er egendom


Därefter kartlägger tjänsten vilken typ av egendom ni har. Hurdan egendom ni har påverkar vilken typ av äktenskapsförord som upprättas.

Välj hur egendomen ska delas vid en upplösning av äktenskapet


Baserat på era svar rekommenderar tjänsten hur er egendom bäst fördelas vid äktenskapets upplösning. Om ni vill kan ni även bestämma i vilka andelar egendomen ska delas.

Färdigställ äktenskapsförordet


I det här skedet ger tjänsten de sista rekommendationerna om vilka villkor som kan ingå i äktenskapsförordet. Slutligen kan ni kontrollera innehållet i förordet. När ni betalat upprättas förordet och ni kan ladda ner det som en pdf.


Det enklaste sättet att göra ett äktenskapsförord

För att göra ett äktenskapsförord hos Aatos behöver ni inte känna till lagparagrafer eller hur ett äktenskapsförord skrivs. Det finns heller inget behov att boka tid hos en jurist då förordet upprättas fullständigt online. Tjänsten förstår er situation och baserat på det upprättas ett skräddarsytt äktenskapsförord. Om något är oklart kan ni kontakta vår kundtjänst via chatt eller e-post, utan extra kostnad.