Fram­tids­kon­trakt - vad är det?

Mamma och två dötter
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-30 ● 2 minuter
Klart förklarat vad framtidskontrakt är och varför du kan behöva det.

Framtidskontrakt, eller framtidsfullmakt som det egentligen heter, är ett avtal där du anger vem som får fatta beslut för dig och ta hand om dina ärenden om du i framtiden inte kan göra det själv.

Exempelvis om du råkar ut för en olycka eller om du på grund av en minnessjukdom inte kan fatta egna beslut och ta hand om dina egna ärenden kan du behöva en person som tar beslut för dig.

Ett framtidskontrakt är därmed ett kontrakt där du (fullmaktsgivare) ger ett kontrakt åt en fysisk person (fullmaktshavaren) ifall du på grund av sjukdom, psykisk störning eller försvagat hälsotillstånd varaktigt inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser.

Behöver du den här typen av kontrakt?

Vad ska en framtidsfullmakt innehålla?

Framtidsfullmakten ska innehålla vem som är fullmaktshavare, vilka ärenden fullmakten gäller, vilka övriga villkor gäller och det ska även framgå att det är en framtidsfullmakt.

En juridiskt korrekt framtidsfullmakt ska vara skriftlig, daterad, undertecknad av fullmaktsgivaren samt två utomstående vittnen. Vittnen måste vara över 15 år gamla och vid fyll psykisk hälsa så att de förstår betydelsen av att vara vittne.

Vem upprättar framtidsfullmakt?

Den som upprättar framtidsfullmakten kallas för fullmaktsgivare. Alla som fyllt 18 år och som kan ta hand om sina egna ärenden kan skriva en framtidsfullmakt.

Att ta hand om sina egna ärenden innebär att personen har rättshandlingsförmåga.

Hur fungerar framtidskontrakt?

I framtidskontraktet utser du en fullmaktshavare. Fullmaktshavaren är den som företräder dig. Du kan utse en eller flera fullmaktshavare och du kan själv välja om de ska företräda dig så att de fattar alla beslut tillsammans eller så att de får fatta beslut utan att diskutera med varandra.

I framtidskontraktet kan du noggrant bestämma vad fullmaktshavaren får göra för din räkning och vilka beslut personen ska ta. Därmed respekteras din vilja och dina önskemål i framtiden även om du inte kan uttrycka dig själv.

Ett framtidskontrakt skrivs för framtida behov och upprättas av privatpersoner.

Vad kostar det att upprätta en framtidsfullmakt?

Det kostar vanligen över 2 000 kronor att göra ett framtidskontrakt hos en jurist, men det kan kosta långt över 5 000 kronor.

Detta är ett dyrt pris för ett avtal som inte är svårt att upprätta och det kräver både att du bokar tid och besöker en jurist.

Hos Aatos kan du göra en framtidsfullmakt för 850 kronor.

Var hittar jag blankett för framtidskontrakt?

Här kan du se blankett för framtidsfullmakt. Använd dock mallen endast som exempel och anpassa den efter ditt behov och din situation.

Eftersom ett framtidskontrakt kan bearbetas och utformas för att passa just dig finns det ingen orsak till att använda mallen rakt av.

Allternativ till framtidsfullmakt eller framtidskontrakt.

Korrekt framtidsfullmakt på 10 minuter hos Aatos

Hos Aatos kan du göra en juridiskt korrekt framtidsfullmakt fullständigt online.

Genom att svara på enkla frågor kartlägger tjänsten din situation och dina önskemål och sedan upprättas en personlig framtidsfullmakt. Enkelt, lätt och förmånligt.

Du kan välja om du vill utse en eller flera företrädare och exakt vad företrädaren får göra. Framtidsfullmakten blir personligt upprättad för just dig så att den passar dig och din situation. Om du har frågor kan du kontakta oss via chatt eller e-post. Juridisk rådgivning ingår i priset.

Skriva en framtidsfullmakt idag.