Fram­tids­full­makt - gra­tis mall och blan­kett

Makar kyssar på stranden
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-30 ● 7 minuter
Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du själv välja vem som får hjälpa dig om du i framtiden blir sjuk och inte kan ta hand om dina egna ärenden. Du kan dessutom själv välja vad personen får och inte får göra.

Om du inte har en framtidsfullmakt kan du inte välja vem som företräder dig och det är besvärligt för dina anhöriga att hjälpa dig.

Nedan kan du se exempel och mall på hur en framtidsfullmakt skrivs. Efter det kan du läsa om vad du ska tänka på när du skriver framtidsfullmakten och vad den kan innehålla.

Det är viktigt att den speglar dina behov och önskemål.  

Framtidsfullmakt hos jurist

Kostar 1 850–5 000 kronor.

Du kan skriva en framtidsfullmakt själv, vända dig till en jurist eller använda dig av en juridisk onlinetjänst som är skapad av jurister.

En mall är gratis men eftersom den inte känner till din situation kan du inte veta om något villkor fattas eller om den verkligen är juridiskt korrekt.

Hos en jurist blir det korrekt men det tar länge och är väldigt dyrt. Du måste både boka tid och besöka ett kontor. Dessutom är det vanligen fråga om ett timpris och du vet inte den slutliga kostanden före du får fakturan i brevlådan.  

Framtidsfullmakt blankett – kan man använda gratis mall?

Kostar 0 kronor.

Genom att använda en mall kan du skapa en framtidsfullmakt gratis. Men är det för bra för att vara sant, är det möjligt att skapa en fullmakt med en blankett?

Det är viktigt att komma ihåg att en mall aldrig är anpassad för just dig och att du själv måste kontrollera att den är juridiskt korrekt. Är den inte korrekt gäller den inte.

Dessutom är det viktigt att komma ihåg att när den väl behövs i framtiden kan du inte förklara vad du menade. Var därför noggrann och ta med alla villkor som just du behöver.  

... eller skriv framtidsfullmakt online?

Kostar 850 kronor hos Aatos.

Genom att använda dig av en juridisk onlinetjänst kan du vara säker på att framtidsfullmakten är anpassad för dig, att det är billigt och att den är juridiskt korrekt.

Tjänsten fungerar genom att du svarar på enkla frågor och på så sätt kartlägger tjänsten din situation och dina önskemål och sedan upprättas en framtidsfullmakt som är anpassad för just dig. Om du behöver hjälp får du direkt gratis hjälp av en jurist.

När du köpt fullmakten kan du direkt ladda ner den som en PDF eller så kan vi posta den till dig. Du får även instruktioner för vem som kan vara vittne och när den kommer i kraft.

Juridiskt korrekt och klart på 10 min.

Framtidsfullmakt gratis mall

Nedan finns två stycken mallar på framtidsfullmakt. I den första mallen har en  fullmaktshavare utsetts och i den andra mallen har flera subsidiära fullmaktshavare utsetts.

Använd endast mallen som ett exempel och kopiera inte rakt av eftersom ingen av mallarna passar just din unika situation. Fundera noggrant före du skriver så att det blir rätt, det är inte så svårt när du vet vad du vill.

Framtidsfullmakt gratis blankett

Mall 1: en fullmaktshavare

FRAMTIDSFULLMAKT

Fullmaktsgivare
Lars Andersson (8704091234)

Fullmaktshavare
Svea Andersson (8011061234)

Förordnande

Svea Andersson har rätt att företräda mig och bevaka min rätt i samtliga personliga och ekonomiska ärenden då jag inte längre kan göra det själv. Vid min bortgång ska fullmakten upphöra att gälla. Svea Andersson får ge personliga presenter vid födelsedagar och julklappar vid julen till mina barn och barnbarn. Presenternas värde ska vara i förhållande till min ekonomiska situation. Svea Andersson ska årligen få 20 000 kronor som arvode för det uppdrag hon gör.

Ort och datum

11.07.2021 Göteborg

[Namnteckning]
Lars Andersson

Vi förkunnar härmed att Lars Andersson självständigt skrivit under denna framtidsfullmakt. Vi noterar även att Lars Andersson har upprättat fullmakten med fri vilja och förstår innebörden av fullmakten.

[Namnteckning]
Erik Svensson
831212-1234
Tandläkare
Göteborg

[Namnteckning]
Emilia Svensson
891016-1234
Trubadur
Göteborg

Mall 2: flera fullmaktshavare

FRAMTIDSFULLMAKT

Fullmaktsgivare
Lars Andersson (8704091234)

Fullmaktshavare
Svea Andersson (8011061234)
Karin Karlsson (7611011234)

Förordnande

Svea Andersson har rätt att företräda mig och bevaka min rätt i personliga och ekonomiska ärenden då jag inte längre kan göra det själv.

Karin Karlsson är ställföreträdande fullmaktshavare om Svea Andersson inte kan ta emot uppdraget eller fortsätta utföra uppdraget. Karin Karlsson är även fullmaktshavare i situationer där Svea Andersson är jävig.

Fullmaktshavaren har rätt att sälja min bostadsrätt och köpa en ny.

Fullmaktshavaren har rätt att ge personliga presenter till nära anhöriga på bemärkelsedagar och andra högtidsdagar. Presenternas värde ska vara i förhållande till min ekonomiska situation.

Fullmaktshavaren ska bestämma när fullmakten träder i kraft.

Ort och datum

11.07.2021 Göteborg
[Namnteckning]
Lars Andersson

Vi förkunnar härmed att Lars Andersson självständigt skrivit under denna framtidsfullmakt. Vi noterar även att Lars Andersson har upprättat fullmakten med fri vilja och förstår innebörden av fullmakten.

[Namnteckning]
Erik Svensson
831212-1234
Tandläkare
Göteborg

[Namnteckning]
Emilia Svensson
891016-1234
Konstnär
Göteborg

Framtidsfullmakt till ett fast pris, 850 kr. Prova gratis.

Hur formulerar man en framtidsfullmakt gratis?

Det finns inget krav på att en framtidsfullmakt formuleras på ett specifikt sätt. Så länge lagens formkrav är uppfyllda och det framgår att det är en framtidsfullmakt kan du skriva den så som du vill. Var dock klar och tydlig.  

Hur skriver man framtidsfullmakt online?

Framtidsfullmakter kan gälla personliga och ekonomiska angelägenheter.

  • Personliga angelägenheter är t.ex. att kontakta sjukvård och myndigheter och fatta beslut om anpassat boende (såsom äldrevård).
  • Ekonomiska angelägenheter är att sköta dina bankärenden, kontakta försäkringsbolag och sköta försäkringsärenden, betala räkningar och hyra och stänga av konton du inte längre behöver.

Vad en fullmaktshavare inte kan göra?

  • Använda fullmaktsgivarens internetbank och kontokort
  • Fatta beslut om sjukvård och tandvård
  • Fatta personliga beslut såsom skriva testamente, erkänna faderskap och ingå äktenskap. Skriv testamente i tid!

Vad innehåller en framtidsfullmakt?

Här är några saker du ska tänka på om du skriver en framtidsfullmakt själv.

Vem ska vara fullmaktshavare?

Fundera noggrant på vem du väljer som fullmaktsgivare och om du vill utse en eller flera. Vi rekommenderar att du utser minst två stycken.  

Finns det en intressekonflikt?

Om fullmaktshavaren är din anhöriga kan det finnas situationer där fullmaktshavaren inte kan företräda dig på grund av en intressekonflikt.

Till exempel om du och fullmaktshavaren är med i samma dödsbo eller om fullmaktshavaren vill köpa egendom som hen säljer på dina vägnar är ni intressekonflikt och fullmaktshavaren kan inte representera dig.

I din fullmakt kan du ange att en person som du inte är släkt med ska företräda dig om den egentliga fullmaktshavaren är i intressekonflikt.  

Vill du utse en granskare?

I fullmakt kan du ange att en person ska fungera som granskare. Granskaren kollar att fullmaktshavaren företräder dig i enlighet med lagen samt dina anvisningar i fullmakten.

Om du inte utser en granskare kan din make, sambo, barn och barnbarn samt övriga nära släktingar årligen be att fullmaktshavaren ska lämna en årlig rapport över sitt uppdrag.

Om du utser en granskare kan du även ange att hen ska ha rätt att återkalla fullmakten.  

Vilka ärenden ska fullmakten gälla?

Ska fullmakten gälla dina personliga och/eller ekonomiska angelägenheter.  

Har fullmaktshavaren rätt att ge gåvor?

Enligt lagen kan fullmaktshavaren ge personliga presenter till dina nära anhöriga på högtids- och bemärkelsedagar. Fullmaktshavaren kan inte ge presenter till sig själv om du inte anger det i fullmakten.  

Vem bestämmer när fullmakten träder i kraft?

Ska fullmaktshavaren eller en domstol bestämma när fullmakten börjat gälla? Om du inte skriver något specifikt bestämmer fullmaktshavaren när fullmakten träder i kraft.  

Har fullmaktshavaren rätt till ett arvode?

Vill du att fullmaktshavaren ska kompenseras för det jobb hen gör? Ange det i fullmakten, ange även en årlig summa.  

Ska fullmakten upphör vid din bortgång?

Ange I fullmakten om den ska upphöra eller fortsätt att vara i kraft när du avlider. Om den fortsätter att vara i kraft kan fullmaktshavaren avsluta pågående affärer etc.  

Framtidsfullmakt för gifta makar

Om gifta makar eller sambor vill skriva framtidsfullmakt måste de skriva två stycken även om de vill utse varandra som fullmaktshavare. Det är inte möjligt att skriva en framtidsfullmakt för två personer, var person måste skriva en egen fullmakt. Om ni upprättar två framtidsfullmakter hos Aatos får ni två stycken framtidsfullmakter till rabattpris och sparar 350 kronor.

Vem kan upprätta en framtidsfullmakt online?

Framtidsfullmakt kan göras online alla som är över 18 år gammal. Den som skriver en framtidsfullmakt kallas för fullmaktsgivare. Fullmaktsgivaren måste vara minst 18 år och kunna ta hand om sina egna angelägenheter.

Fullmaktsgivaren måste alltså ha rättshandlingsförmåga och förstår betydelsen av en framtidsfullmakt.  

Kan en dement person skriva framtidsfullmakt?

Lagen kräver att den som upprättar en framtidsfullmakt kan ta hand om sina egna angelägenheter.  Att en person är dement kan påverka en persons möjlighet att ta hand om sina egna angelägenheter och därmed kan demens påverka om framtidsfullmakten är giltig eller inte.

Hovrätten har dock år 2015 i mål T 5440-14 ansett att en person som hade Alzheimers kunde skriva en fullmakt eftersom personen var medveten om betydelsen av fullmakten.

Det betyder att demens och andra minnessjukdomar inte nödvändigtvis innebär att framtidsfullmakten är ogiltig. Vi rekommenderar dock starkt att alla skulle upprätta en framtidsfullmakt i god tid före den behövs eftersom den då alldeles säkert är giltig.

Prova gratis. Juridisk hjälp ingår.

Man som sitter på bänk i en solig plats