Allt om skils­mäs­sa

Krossas papper hjärta
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 6 minuter
Allt ni måste veta om skilsmässa, steg för steg. Hur det går till när man skiljer sig och vad annat du måste fundera på.

En skilsmässa kan kännas som en process utan början och slut, men det är inte så komplicerat som det låter.

En skilsmässa består av tre delar

  1. ansökan om skilsmässa
  2. bodelning
  3. ärenden som berör barn.

Läs om skilsmässans delar och vad de innebär. Längst ner kan du se en lista på saker som är bra att hålla i minnet.  

Så här går en skilsmässa till

Vi berättar om processen steg för steg.

1. Lämna in ansökan om skilsmässa

Skilsmässan börjar med att ni skickar in en ansökan om skilsmässa till tingsrätten. Ni kan ansöka tillsammans eller en av er kan ansöka själv.

Beroende på din situation kan du posta en blankett till domstolen eller så kan du använda dig av domstolens online tjänst.

Till ansökan ska bifogas personbevis. Personbevis beställs från skatteverket och får inte vara äldre än tre månader.

Kan man skilja sig om den andra inte vill?

Ja, du kan själv ansöka om skilsmässa och behöver inte den andres godkännande. Du ska inte heller ange en orsak till varför du vill skilja dig.

När du lämnat in skilsmässoansökan kommer domstolen kontakta din make och berätta att du ansökt om skilsmässa.

Vad kostar det att skilja sig?

Domstolen tar en ansökningsavgift på 900 kronor per ansökan. Ni måste betala ansökningsavgiften före ni lämnar in ansökan.

Ni måste inte använda er av en jurist för att skilja er och om ni sköter allt själv kostar det endast 900 kr. Kontrollera dock att ni slutför hela skilsmässan och gör allt som krävs.  

Skilsmässa online – skapa ansökningarna och bodelningsavtal i en enda tjänst hos Aatos.

2. Betänketid på sex månader

När tingsrätten fått er ansökan kan domstolen endera döma er till skilda eller döma ut en betänketid (väntetid) på sex månader.

Ni måste inte vänta sex månader och kan skilja er direkt om ni

  1. bott skilt under de senaste två åren, eller om ni
  2. om ni ansöker tillsammans, ingendera vill ha betänketid och ni inte bor med ett barn yngre än 16 år.

Tingsrätten meddelar er anger om ni måste ha betänketid eller inte. Syftet med betänketid är att förhindra förhastade beslut och trygga barnens situation. Ni kan inte välja bort betänketid.  

3. Bekräfta ansökan om skilsmässa

Om ni måste ha betänketid måste ni först vänta sex månader och sedan lämna in en till ansökan till domstolen där ni bekräftar att ni fortfarande vill skiljas. Om ni inte behöver betänketid behöver ni inte heller lämna in en till ansökan för att skiljas.

Den andra ansökan måste lämnas in inom ett år från att ni tillsammans skickade in ansökan om skilsmässa eller ett år från att domstolen meddelade den andra maken om skilsmässan.

Om ni inte lämnar in den andra ansökan inom ett år fortsätter ni vara gifta. Om ni sedan vill skilja er måste ni börja hela processen och betala en ny ansökningsavgift.

Till ansökan ska bifogas personbevis. Personbevis beställs från skatteverket och får inte vara äldre än tre månader, ni måste alltså betala nya personbevis.  

4. Bodelning

I en bodelning delar ni egendomen. All egendom ska delas förutom egendom som är enskild egendom.

Bodelning innebär att ni delar upp vem som äger vad. När ni gifte er blev all er egendom giftorättsgods vilket innebär att ni vid en skilsmässa ska dela värdet av eller er egendom 50/50 oavsett vem som köpt egendomen.

I ett bodelningsavtal sammanställer ni era tillgångar och skulder och anger vem som får vad så att båda får egendom som är värd lika mycket.

Ni behöver inte göra en bodelning om ni har ett äktenskapsförord som anger att all egendom är enskild egendom och ingen av er vill ta över bostaden eller vill ha egendom som tillhör den andra maken.

Ni kan skriva ett äktenskapsförord fram till att ni ansöker om skilsmässa.  

5. Slutligen: bestäm om ärenden som berör barn

Om ni har barn måste ni även ta beslut som berör barnen.

Ni måste besluta om ni fortsätter ha gemensam vårdnad, var barnet ska bo, umgängesrätt och underhåll. Ni kan själv komma överens eller så kan ni i samband med er skilsmässoansökan be att tingsrätten besluter.

Läs mer Underhåll vid skilsmässa

Hur lång tid tar det att få igenom en skilsmässa?

Hur lång tid det tar att få igenom en skilsmässa beror på om ni är överens, om ni bor med ett barn som är under 16 år och om ni bott isär de senaste två åren.

Det tar i ungefär 1 månad om ni ansöker tillsammans och inte behöver betänketid. Om ni behöver betänketid tar det minst ca 7 månader.

De här pappren behöver du vid skilsmässan

  1. Ansökan om skilsmässa. Ansökan ser olika ut beroende på om ni ansöker tillsammans eller själv. Vid ansökan ska ni även lämna in personbevis avsedda för skilsmässa som är minst tre månader gamla.
  2. Bodelningsavtal eller äktenskapsförord.
  3. Avtal där ni besluter om boende, umgänge och underhåll för gemensamma barn.

Läs mer Rätt att umgås med ditt barn efter skilsmässa.

Kom ihåg att tänka på

Du måste också fundera på många saker, till exempel om du ansöker skilsmässa du själv eller tillsammans, och när du ska bor efter skilsmässa.

1. Ansöker ni tillsammans eller ansöker du själv?

Ni behöver inte ansöka tillsammans eller vara överens för att ni ska få skilja er. Ni behöver inte heller ange en orsak till skilsmässan.

Det är dock snabbare om ni ansöker om skilsmässa tillsammans och i vissa situationer kan tingsrätten döma er till skilda redan när ni skickar in den första ansökan.

2. Vill någon av er bo kvar i bostaden eller huset?

Ni kan själv välja vem som får bo kvar i bostaden. Om ni inte är överens kan ni i skilsmässoansökan be att tingsrätten fattar beslut om vem som får bo kvar (kvarsittningsrätt).

Det är den som har störst behov av bostaden som får bo kvar och den andra maken får ekonomisk kompensation. Det betyder att även om en av er får bo kvar i huset får ni båda ekonomiskt sett lika mycket.

Om ni vill att en av er tar över bostaden måste ni kontrollera saken med er bank. Om ni har ett gemensamt lån är lånet baserat på era bådas inkomster och banken måste därför godkänna att en av er nu ensam kommer stå på lånet. Om banken anser att en av er inte kan ta över lånet ensam måste ni sälja huset.

3. Hur påverkas din ekonomi av skilsmässan?

Det är viktigt att komma ihåg att utgifter ni tidigare delat lika kommer ni nu stå för själv. När du funderar på att skilja dig gå igenom din privatekonomi och se över dina inkomster och utgifter.

Vanligen är den största utgiften boendet och en skilsmässa kan innebär att du måste flytta till en mindre bostad för att inte riskera din ekonomi.

4. Vem ska bestämma om ärenden som berör barn?

Ni kan själv fatta alla beslut som berör barnen. Ni kan ingå ett muntlig eller skriftligt avtal, vi rekommenderar att ni skriver upp vad som ska gälla så att det är klart och tydligt för er båda.

5. Vill du ändra ditt efternamn?

Du måste inte ändra ditt efternamn bara för att du skiljer dig, men du kan om du vill. På Skatteverkets sidor kan du läsa om hur du byter namn, hur länge det tar och vilka blanketter du ska fylla i.

Läs mer om Byta efternamn efter skilsmässa.

6. Måste man göra en bodelning vid skilsmässa?

Huvudregeln är att en bodelning måste göras om ni skiljer er. Om ni inte gör en bodelning har båda rätt att många år efter skilsmässan begära att en bodelning ska ske.

Det är därmed lättare och enklare att göra en bodelning direkt i samband med skilsmässan

Om ni inte vill ta över den andres bostad och ni har ett äktenskapsförord där all egendom är enskild egendom måste ni inte göra en bodelning. Att all enskild egendom innebär att ingen egendom delas 50/50 mellan er och den som äger egendomen behåller den.

7. Skriv också testamente och framtidsfullmakt

Om du har ett testamente tillsammans med din make lönar det sig att se över testamentet och skriva ett nytt.

Det kan även vara bra att skriva en framtidsfullmakt där du utser vem som får företräda dig och hjälpa dig om du i framtiden inte kan göra det själv på grund av sjukdom eller försvagat hälsotillstånd.