An­sö­kan om skils­mäs­sa - hur går det till?

Riger i vatten
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 5 minuter
Att ansöka om skilsmässa är vanligtvis ett stort beslut som inte bara påverkar dig men även din familj och personer omkring dig. Dessutom kan hela processen kännas jobbig, krånglig och besvärlig.

Vad är det du egentligen ska göra? Kan man ansöka om skilsmässa ensam eller måste man ansöka tillsammans?

Den här artikeln går igenom exakt hur ni eller du ansöker om skilsmässa, vad ni ska göra och hur länge det tar.

Hur du eller ni ansöker om skilsmässa beror på om ni ansöker tillsammans eller enskilt och om ni har barn eller inte. Hela processen ser ut så här för de flesta paren och nedanför behandlas steg för steg vad det innebär och vad ni ska göra.

Hela processen steg för steg

  1. Ni skickar tillsammans eller enskilt in en ansökan om skilsmässa till domstolen
  2. En sex månader lång väntetid (betänketid) inleds
  3. Ni skickar tillsammans eller enskilt in en andra ansökan om skilsmässa.

Förutom ansökan om skilsmässa ska ni även göra en bodelning och fatta beslut som berör era barn om ni har gemensamma barn.

Läs mer Skilsmässa och barn – lättläst guide 2022

Ansökan om skilsmässa ensam eller tillsammans

I Sverige är det möjligt att ansöka om skilsmässa tillsammans eller ensam. Det finns inget som kräver att ni måste vara av samma åsikt eller att ni måste komma överens om att ni vill skilja er.

Det räcker med att en av er vill skiljs sig, skickar in ansökan och domstolen dömer till skilsmässa. Det finns inget den andra personen kan göra för att förhindra skilsmässan.

Ni kan tillsammans ansöka om skilsmässa genom att tillsammans fylla i en blankett, skriva under och skicka den till domstolen.

Om endast en av vill ansöka om skilsmässa ska denna blankett fyllas i, skrivas under och skickas till domstolen.

Du kan alltså skilja dig oavsett om din make går med på det eller inte.

Beroende på er situation kan det dock vara enklare och snabbare att skilja sig om ni gör det tillsammans. Dessutom finns det många beslut som ska fattas och det hjälper verkligen om ni kan samarbeta.

Skapa skilsmässa online via Aatos för 1 690 kronor + ansökningsavgift.

1. Ansökan hos tingsrätten

Det är därmed enklare och snabbare om ni ansöker tillsammans men ni måste inte ansöka tillsammans för att skilja er.

Fyll i ansökningsblanketten

För att ni inte längre ska vara skilda ska ni lämna in en ansökan om skilsmässa till tingsrätten.

Om ni är överens kan ni ansöka om skilsmässa tillsammans och om endast en av er vill skilja sig är det möjligt att ensam ansöka om skilsmässa. Om du ansöker ensam kallas det för stämningsansökan.

Ni behöver inte vara överens för att kunna skilja er.  

Bifoga personbevis till ansökan

Tillsammans med ansökan om skilsmässa måste ni bifoga personbevis. Personbevis får ni från Skatteverket.

Det skickas till er folkbokföringsadress. Se till att ni väljer personbevis för skilsmässa så blir det rätt.

Hur länge gäller ett personbevis för skilsmässa? Personbeviset får vara högst tre månader gammalt.  

Betala ansökningsavgiften

I samband med att ni skickar in er ansökan ska ni även betala en ansökningsavgift på 900 kronor.

Tingsrätten kan endast behandla er ansökan om ni betalat avgiften. Ni kan betala avgiften här.  

Vilken domstol dömer skilsmässa?

Ni eller du ska skicka in ansökan till den tingsrätt där båda eller en av er var folkbokförd den 1.11 året före. Om ingen av er bodde i Sverige ska ni skicka ansökan till Stockholms tingsrätt.

Räcker det med att ni skickar in en ansökan och sedan är ni skilda?

Ibland räcker det med att ni endast lämnar in en ansökan och därefter får ni direkt en dom från tingsrätten att ni är skilda.

Ibland måste ni dock ha en sex månader betänketid före ni kan skicka in en andra ansökan där ni anger att ni fortfarande vill skilja er. Om det kärvs att ni skickar in två ansökningar, är ni inte skilda efter att ni skickat in den första ansökan.

Nedan för kan ni läsa mer om betänketid och när ni måste ha betänketid.

Hur skickar man in en stämningsansökan?

Om ni inte ansöker tillsammans ska den av er som vill skilja sig skicka in en stämningsansökan. Stämningsansökan skickas in på samma sätt som om ni hade ansökt tillsammans.

Stämningsansökan delges sedan till den andra maken. Att ansökan "delges" innebär att din make får ta del av handlingen genom att tingsrätten postar ansökan och din make skriver under att hen mottagit ansökan. Det kan bli problematisk om din make inte skriver under eller om det är oklart var hen befinner sig.

Det är därmed enklare och snabbare om ni ansöker tillsammans men ni måste inte ansöka tillsammans för att skilja er.

Två personer sitter bredvid varandra och jobbar vid datorer.

Skapa ansökningarna och bodelningsavtal i en enda tjänst.

2. Sex månaders betänketid

Betänketid innebär att ni måste vänta sex månader före tingsrätten kan döma er till skilsmässa.

Syftet med betänketid är att förhindra en förhastad skilsmässa. Även om ni med säkerhet vet att ni vill skilja er måste ni ha betänketid om inte vissa specifika krav uppfylls.  

Kan man skilja sig utan betänketid?

Tingsrätten avgör om ni behöver betänketid eller inte. När ni skickat in den första ansökan meddelar domstolen om ni måste ha betänketid eller inte.

Ni måste vänta sex månader om en av följande situationer gäller för er:

  1. ni bor med ett barn som är under 16 år (måste inte vara gemensamt barn),
  2. endast en av er vill skilja sig, eller
  3. ni ber om betänketid

Ni måste inte vänta sex månader om:

  1. Ni båda vill skilja er, och
  2. Ni bor inte med ett barn som är under 16 år.

Om ni bott isär under de senaste två åren kan ni dömas till skilsmässa direkt också om endast en av er vill skiljas och/eller en av er bor med ett barn som är under 16 år.

Om ni har barn och/eller endast en av er vill skiljas måste ni bifoga ett särlevnadsintyg till er ansökan. Intyget innebär att två vuxna som känner er väl intygar att ni inte bott tillsammans under de senaste två åren.  

När börjar betänketiden?

Om ni ansöker tillsammans börjar betänketiden från den dag tingsrätten tog emot er ansökan. Om en av er ansöker enskilt börjar betänketiden från den dag som handlingen delgavs den andra maken.  

När tar betänketiden slut?

På tingsrättens beslut om betänketid står det vilken dag som ni tidigast kan begära fullföljd. Om ni vill skilja er så snabbt som möjligt kan ni lämna in en begäran om fullföljd samma dag som betänketiden tar slut.

Om ni skickar in er ansökan om skilsmässa 20 februari 2021 kan ni tidigast ansöka om fullföljd 21 augusti 2021.

Ni måste dock ansöka senast 20 februari 2022, annars förfaller er ansökan och ni måste börja hela processen om från början med ny ansökan, ny betänketid och ny ansökningsavgift.

Klocka som går framåt så fort att man inte ser tiden

3. Begäran om att fullfölja skilsmässa

Om ni måste eller valde att ha betänketid kan ni sex månader från att betänketiden inleddes begära att tingsrätten fullföljer och dömer er till skilsmässa. Ni kan göra det tidigast sex månader från att betänketiden inleddes men måste göra det inom ett år.

Ni begär om fullföljd genom att skicka in en "begäran om skilsmässa efter betänketid" blankett till tingsrätten. Till blanketten ska bifogas personbevis som är max tre månader gammalt. Personbevis beställs från Skatteverket. Välj personbevis för skilsmässa.

Om ni ändrat er och vill fortsätta vara gifta ska ni inte skicka in en begäran om fullföljd.

Måste båda skriva på fullföljd?

Nej, det räcker med att en av er skriver på fullföljd. Ni måste varken skicka in den första eller den andra ansökan tillsammans. Vem som helst av er kan skicka in den andra och slutliga ansökan.

Det betyder att även om endast en av er ansökte om skilsmässa, kan den andra maken begär om fullföljd även om den make som först ansökte om skilsmässa nu ångrar sig. Ni kan även tillsammans skicka in den första ansökan och sedan skickar endast en av er in den andra ansökan.  

Vart skickar man begäran om skilsmässa efter betänketid?

Begäran om skilsmässa efter betänketid skickas till samma tingsrätt som ni skickade den första ansökan.  

Aatos har över 50 000 användare. Skilsmässan när och där det passar för dig

4. Tingsrättens dom kommer i kraft efter tre veckor

Efter att tingsrätten har dömt er till skilsmässa (med eller utan betänketid) har ni tre veckor på sig att överklaga domen.

Om ni inte överklagar domen kommer den i kraft efter tre veckor (domen vinner så att säga "laga kraft") och då är ni officiellt inte längre gifta.  

Hur lång tid tar det för Skatteverket att registrera skilsmässa?

Tingsrätten meddelar Skatteverket och Skatteverket registrerar att ni är skilda i folkbokföringen.  

Vanliga frågor och svar

Vi har samlat vanliga frågor och svar om skilsmässa.

Måste båda godkänna skilsmässa?

Nej, båda måste inte godkänna skilsmässan. Ni måste inte vara överens och du kan själv, utan din makes godkännande och samtycke, skilja dig.

Du behöver inte heller ange en orsak till varför du vill skilja dig eller ange vems "fel" det är.  

Vad kostar skilsmässoansökan?

Skilsmässoansökan kostar 900 kronor. Det är 900 kronor för hela ansökan, ni behöver bara betala en gång och endast en av er behöver betala.

Måste man ha advokat vid skilsmässa?

Nej, ni måste inte ha en advokat. Ni kan enkelt fylla i blanketterna själv.

Kan man göra bodelning innan skilsmässan är klar?

Ja, det är möjligt att göra en bodelning under betänketiden.

Vi rekommendera att ni gör det så att allt är undanstökat när ni väl är skilda. Om ni inte gjort en bodelning när ni skilt er måste ni göra en efter det.

Kan man kräva att någon byter efternamn?

Du kan inte kräva att din make ändrar sitt efternamn om ni skiljer er om din make tog ditt namn när ni gifte er. Det är frivilligt att byta efternamn efter skilsmässan.

Om du vill ändra ditt efternamn efter skilsmässan är det en skild ansökan hos Skatteverket och du kan inte göra det i samma ansökan som ansökan om skilsmässa.

Var hittar jag personbevis?

Du kan beställa personbevis från Skatteverket.

Beställ personbevis för skilsmässa och kom ihåg att de endast kan vara tre månader gamla för att domstolen ska godkänna dem. Det betyder att du måste ansöka om nytt personbevis när du skickar in den andra ansökan.

Hur vet man när skilsmässan är klar?

När ni skickat in den första ansökan eller fullföljdsansökan meddelar domstolen en dom om skilsmässa. Efter det har ni tre veckor på er att överklaga domen.

Ni får instruktioner för hur ni överklagar även om det är mycket ovanligt att någon överklagar domen. När dessa tre veckor löpt ut vinner domen laga kraft och ni kan inte mera ändra på domen. Från dagen domen vinner laga kraft är ni inte längre gifta och skilsmässan är klar.

Kvinnor ser ut över vatten med händerna i luften. Har röd mössa och blå kåken ryggsäck.

Aatos är det smidigast tjänste att skilja sig

Ni kan sköta allt på distans. Ni kan skicka skilsmässöansökan, gör bodelning och bestämma ärden som berör barn. Efter 6 månader betänketid ni kan fullfölj av skilsmässa.

Skapa och lämna in skilsmässoansökan och bodelningsavtal. Tjänsten ser till att ni har alla nödvändiga dokument.

Våra jurister hjälper gratis via chatt och e-post.

Skilsmässa från början till slut online endast 1 690 kronor + ansökningsavgift.