Vad hän­der med fö­re­tag vid skils­mäs­sa?

Ho.
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 6 minuter
Hur delas tillgångarna vid skilsmässa? Vad ska man tänka på, hur företaget värderas och om du har rätt till din makes företag?

Vid vigseln blir makarnas egendom giftorättsgods. Under äktenskapet har detta inte betydelse, men vid en skilsmässa ska värdet av all er egendom likadelas så att båda får lika mycket. Egendomen delas vid en bodelning.

Vid en skilsmässa räknas er egendom ihop och delas sedan på hälften. Den som äger egendom av mer värde ska ge bort sin egendom till den andra maken, så att ni båda får egendom av samma värde.

Utan ett äktenskapsförord delas all er egendom 50/50 mellan er. Även företag, aktier, arv och egendom ni hade före ni gifte er ska delas lika.

Endast genom att skriva ett äktenskapsförord kan ni själv planera hur er egendom fördelas. Speciellt om du har ett företag är det viktigt att fundera på vad som händer vid en skilsmässa.

Om du grundar ett företag med en delägare, är du beredd att driva företaget tillsammans med din delägares partner? Vad kan du och din make göra så att båda får lika mycket men så att du inte måste sälja ditt företag eller driva det med din ex-make?

Är företaget enskild egendom eller giftorättsgods?

Även värdet av företag ska fördelas lika vid en skilsmässa om det inte finns ett äktenskapsförord. Egendom som inte ska delas lika mellan er på grund av äktenskapsförordet kallas enskild egendom. Egendom som ska delas lika mellan er kallas giftorättsgods.

Om företaget är giftorättsgods eller enskild egendom beror på om ni har ett äktenskapsförord eller inte.

Vi rekommenderar att ni skriver ett äktenskapsförord, en skilsmässa är krånglig som det är utan att ni även måste fundera på hur företaget fördelas.

Läs mer om Skilsmässa utan äktenskapsförord.

Hur delar man ett företag vid skilsmässa?

Ett företag beaktats på samma sätt som annan egendom vid en skilsmässa. Det har stor betydelse om ni har ett äktenskapsförord eller inte när ett företag ska delas vid en skilsmässa.

Här är tre exempel på hur företag delas beroende på om ni har ett äktenskapsförord eller inte. Efter det kan ni läsa om olika bolagstyper och hur de specifikt beaktas vid en skilsmässa.

Exempel 1: Bodelning utan äktenskapsförord

Rosetta och Koa har skilt sig och ska nu dela göra en bodelning. De har inte ett äktenskapsförord. Rosettas egendom är värd 500 000 kronor och Koas egendom är värd 100 000 kronor.

Koa har ett eget företag som är värt 1 000 000 kronor. Vid bodelningen räknas all egendom ihop och delas på hälften. Båda har rätt till 800 000 kronor ((500 0000 + 100 000 + 1M)/2) Koa måste ge egendom av värde av 300 000 kronor till Rosetta.

Eftersom Koa inte har tillräckligt med egendom kommer hon i värsta fall vara tvungen att sälja sitt företag så att Rosetta får det hon har rätt till. Det är dock upp till Koa att välja vad hon ger till Rosetta.  

Exempel 2: Bodelning med äktenskapsförord där endast företag är enskild egendom

Om Rosetta och Koa hade haft ett äktenskapsförord där företaget är enskild egendom hade all annan egendom deltas lika men företagets värde hade inte beaktats.

Värdet av deras totala egendom är 600 000 kronor och båda har rätt till 300 000 kronor. Rosetta är tvungen att ge 200 000 kronor till Koa.  

Exempel 3: Bodelning med äktenskapsförord där all egendom är enskild egendom

Om Rosetta och Koa hade haft ett äktenskapsförord där all egendom är enskild egendom hade ingen egendom deltas lika mellan dem. Båda hade behållit vad de äger.

Ho.

Vad gäller vid skilsmässa för aktiebolag?

Vad som tidigare sagts om företag gäller även för aktiebolag. Värdet av aktiebolag ska ingå vid en bodelning vid skilsmässa.

Endast genom att göra företaget till enskild egendom i ett äktenskapsförord kan maken som äger företaget vara säker på att skilsmässan inte påverkar företaget.

Om ni inte har ett äktenskapsförord måste aktieägarmaken lösa ut den andra maken för att behålla sina aktier i företaget. Du måste alltså betala i kontanter till din make, så att ni båda får egendom av samma värde.

Om du inte har tillräckligt med annan egendom eller kontanter kan du:

  • driva företaget med din make
  • sälja hela eller en del av företaget
  • skapa en betalningsplan om din make går med på det
  • ta in investerare, det inverkar dock på ditt och andras ägande

Om du har delägare är det viktigt att ni alla skriver ett äktenskapsförord.

Det räcker inte med att ni har ett kompanjonsavtal eller aktieägareavtal där det står att företaget är enskild egendom. Ni måste skriva varsitt äktenskapsförord om ni är gifta eller gifter er så att en skilsmässa inte påverkar företaget eller den andra delägaren.

Hur värderas aktiebolag vid en skilsmässa?

Det är företagets marknadsvärde som används och inte värdet på aktiekapitalet.

Att beräkna marknadsvärdet är svårt eftersom endast vid en försäljning är det möjligt att få fram det verkliga marknadsvärdet.

Läs mer om Äktenskapsförord skyddar pengar, aktier och eget företag.

Vad gäller för enskild firma vid skilsmässa?

En enskild firma är giftorättsgods om ni inte skrivit ett äktenskapsförord. Även den enskilda firmans tillgångar ska fördelas lika mellan makarna.

Även den enskilda firmans skulder ska beaktas vid bodelningen, vilket kan leda till att ni endast delar lika på den andra makens egendom.  

Har jag rätt till min mans företag vid skilsmässa?

Vid en skilsmässa räknas värdet av er egendom ihop och sedan delar ni det på hälften.

Om maken som äger företaget har egendom av mer värde måste hen ge bort egendom till den andra maken. Den make som har egendom av mer värde väljer själv vad hen ger bort. Därmed måste det inte påverka företaget om det finns annan egendom.

Du har därmed rätt till hälften av värdet av din makes företag, men inte till företaget i sig.

Kanelbulle.

Måste man dela allt vid skilsmässa?

Allt måste inte delas vid en skilsmässa, det beror på om ni har ett äktenskapsförord eller inte. Om ni har ett äktenskapsförord ska endast det som inte omfattas av äktenskapsförordet delas lika mellan er.

Om all egendom omfattas av äktenskapsförordet ska ingen egendom delas lika.

Ni kan skriva ett äktenskapsförord genom att använda en mall eller göra det online hos Aatos.

Vad kan man skriva i ett äktenskapsförord?

Ni väljer själv vad ni skriver i äktenskapsförordet. Vill ni att ingen egendom ska delas 50/50, eller vill ni att allt förutom viss specifik egendom ska delas lika mellan er? Det viktigaste är att äktenskapsförordet är korrekt skapat så att det är juridiskt bindande. För att det ska vara korrekt i enlighet med svensk lag ska det vara skriftligt, daterat och undertecknat av er båda. Sedan ska det även registreras hos Skatteverket. Först när det är registrerat är det bindande.

Ni kan skriva det före eller efter vigseln, det är lika bra och bindande oavsett. Det viktigaste är att det är registrerat före ni ansöker om skilsmässa.

Vem gör bodelning vid skilsmässa?

Ni kan själv göra bodelningen vid en skilsmässa. Ni behöver inte kontakta en jurist om ni inte vill.

Eftersom det är möjligt att göra det själv och det är en dyr process om ni använder er av en jurist, rekommenderar vi att ni själv inleder processen och först när ni märker att ni inte kommer överens är ni i kontakt med en jurist.

Speciellt om du har ett företag är det viktigt att göra en bodelning direkt. En bodelning kan göras långt efter att ni skilt er, även efter 10 år, och du vill inte behöva tänka på att din make kan be om hälften av företaget när som helst.  

Läs mer: allt om skilsmässa.