Be­tän­ke­tid vid skils­mäs­sa

Tjeje väntar på tåget
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 7 minuter
Vad är betänketid vid skilsmässa, måste ni vänta och när kan ni direkt be att domstolen dömer er till skilda?

Betänketid eller väntetid före domstolen kan döma till skilsmässa.

Ni skiljer er genom att lämna in en ansökan till tingsrätten. Efter att ni skickat in en ansökan till måste ni i vissa fall ha en betänketid (väntetid) innan skilsmässan kan fullgöras.

Betänketiden är 6 till 12 månader och finns för att förhindra förhastade skilsmässor.

Betänketiden betyder att ni kan begära att domstolen dömer er till skilda först när det gått sex månader från den första ansökan, men ni måste begära fullföljd inom ett år.

Betänketid krävs ofta men inte alltid

Ni måste ha betänketid ifall:

 1. det finns barn under 16 år som bor hos er (måste inte vara ert gemensamma barn) eller
 2. om minst en av er vill ha betänketid eller
 3. ifall endast en av er vill skilja sig.

Ni har ingen betänketid, och kan ansöka om skilsmässa direkt, ifall:

 • ni levt isär i minst 2 år, eller
 • ni har barn över 16 år och båda har samtyckt till skilsmässan

Det är tingsrätten som bestämmer ifall ni skall ha betänketid innan ni skiljer er.

Efter väntetiden kan ni fullfölja skilsmässan, vilket betyder att ni ber att domstolen dömer er till skilda efter att betänketiden vart 6 månader. Vill ingen av er fullfölja äktenskapsskillnaden fortsätter ni att vara gifta.

Exempel 1: Två gemensamma barn under 16 år

Lisa och Calle är gifta. De har två gemensamma barn som är under 16 år. Lisa och Calle måste ha en väntetid på 6 månader innan de kan skilja sig.

Exempel 2: Ett barn under 16 år

Peter och Lars är gifta. Lars har ett barn under 16 år från ett tidigare äktenskap som bor hos Peter och Lars. Peter och Lars behöver väntetid.

Exempel 3: Barn över 16 år

Cedric och Ida är makar. De har barn som är över 16 år och både Cedric och Ida vill skilja sig. Cedric och Ida behöver ingen väntetid

Exempel 4: Makar lever på olika adresser i över 2 år

Jonas och Alexandra är gifta. De har levt på olika adresser i över 2 år. Jonas och Alexandra behöver inte väntetid eftersom de levt isär i två år.

Exempel 5: Inga gemensamma barn, lever isär men den andra önsker väntetid

Anna och Saga är gifta och levt isär i över två år. De har inga gemensamma barn. Saga önskar väntetid.

På grund av Sagas önskan kommer Anna och Saga ha en väntetid på 6 till 12 månader.

Läs mer Underhåll vid skilsmässa.  

Hur fullföljer man skilsmässan?

Skilsmässan fullföljs och kommer i kraft genom att ni begär att domstolen dömer er till skilda efter betänketiden. Ni begärs skilsmässa i samma domstol som ni skickade den första ansökan till.

En make alltid har rätt att skilja sig. Den andre maken måste inte samtycka, utan det räcker att en av er vill skilja er. Ni behöver inte heller ge anledningarna till varför ni önskar skilja er.  

Hur lång tid tar det att få igenom en skilsmässa?

Det tar ungefär 1 månad att skilja sig om ni ansöker tillsammans och inte behöver betänketid. Ifall ni behöver betänketid tar det ungefär 7 månader för att få igenom en äktenskapsskillnad.

engin-akyurt-Jw5Kth70hQo-unsplash.jpg

Vilka papper behöver man för att skilja sig?

Beroende på om ni gör en skilsmässoansökan tillsammans eller ensam skall ni fylla i olika blanketter. Ifall man gör en enskild skilsmässoansökan kan processen vara längre.

För ansökan om äktenskapsskillnad behöver ni:

 • ha betalat en avgift på 900 kronor till tingsrätten.
 • beställt ett personbevis från Skatteverket.
 • fylla i ett skilsmässoavtal
 • Bifoga ett intyg på att ni levt på olika adresser under två år om det inte framkommer ur personbeviset. Särlevandsintyget behövs ifall man bott åtskild i minst två år och vill skilja sig utan betänketid

Hur mycket kostar det att skilja sig?

Det kostar 900 kronor att skilja sig. Denna avgift skall betalas till tingsrätten.

Avgiften måste vara betald för att tingsrätten ska kunna behandla er ansökan.

Skilsmässa kostar 1690 kronor + ansökningsavgift via Aatos. Vi ser till att allt blir gjort och inget glöms bort. Du kan prova tjänsten anonymt och gratis. Våra jurister hjälper gratis via chatt och e-post.

Ansökan via e-tjänsten

Ni kan antingen välja att göra ansökan elektroniskt eller skicka in en ansökan skriftligt. Ansökan ser olika ut beroende på om ni ansöker tillsammans eller själv.

Vid elektronisk skilsmässa behöver ni inte separat betala avgiften på 900 kronor. Avgiften betalar ni samtidigt som ni gör den elektroniska ansökan.

Ni kan skilja er och skicka in en ansökan med e-tjänsten. För att använda e-tjänsten måste ni båda ha e-legitimation.

Vid ansökan med hjälp av e-tjänsten behöver alla papper intyg vara (t.ex. särlevnadsintyget) sparade som PFD-dokument

Vid gemensam ansökan om skilsmässa med hjälp av e-tjänsten måste följande krav uppfyllas:

 • Ni är överens om att skilja er
 • Ifall ni har gemensamma barn som är under 18 år måste ni också vara överens om vårdanden av barnen och barnens boende eller umgänge.

Ansökan om skilsmässa med blankett

Ansökan ser olika ut beroende på om ni ansöker tillsammans eller själv

För ansökan om skilsmässa med blankett behöver ni:

 • beställa personbevis
 • fylla i skilsmässoblanketten
 • ha betalat en avgift på 900 kronor till tingsrätten.
 • Skicka eller lämna in ansökan till tingsrätten

Kan man skynda på en skilsmässa?

Ifall endast en av makarna vill skilja sig kommer ni ha en väntetid på 6 månader. Processen kan gå snabbare ifall ni båda gemensamt ansöker om äktenskapsskillnad. Väntetiden kommer alltid att gälla ifall ni har barn under 16 år som bor hos er.

Ifall ni inte tillsammans i över 2 år kan ni skilja er utan väntetid. Även om en av er bor med ett barn under 16 år kan ni skilja er direkt om ni bott på olika adresser under två år.

Kan man skilja sig utan samtycke och vad händer om den ena parten inte vill skiljas?

Du kan alltid lämna in en enskild skilsmässoansökan och behöver inte den andre makens godkännande. Du behöver inte heller ange skälen till du vill skilja dig.

Ifall den ena maken inte vill skilja sig kan du ensam ansöka om äktenskapsskillnad.

Skilsmässa online – skapa ansökningarna och bodelningsavtal i en enda tjänst.

Hur bekräftar man skilsmässa?

Ifall ni inte behöver en väntetid bekräftas skilsmässan genast då tingsrätten behandlat er ansökan. Tingsrätten dömer ut äktenskapsskillnad mellan er.

Ifall ni har en väntetid måste ni vänta på att denna har löpt ut. Om ni efter betänketiden fortfarande önskar att skilja er skall ena eller båda makarna skicka in en ansökan om fullföljd.

Denna ansökan kan tidigast lämnas in då betänketiden är slut med senast 12 månader efter att ni skickade in skilsmässoansökan.

Exempel 1: Tingsrätten kommer döma ut skilsmässa

Kaja och Oscar har ansökt om skilsmässa. De har en väntetid på 6 månader. Då denna tagit slut har Kajsa och Oscar 6 månader på sig att lämna in fullföljd av skilsmässan.

Kajsa och Oscar lämnar in fullföljd om skilsmässa 9 månader efter att de ansökte om skilsmässa. 3 månader efter att väntetiden tog slut. Tingsrätten kommer döma ut skilsmässa mellan Oscar och Kajsa.

Exempel 2: Tingsrätten kan inte döma ut skilsmässa

Terese och Linus har ansökt om skilsmässa. De har en väntetid på 6 månader. De lämnar in ansökan om fullföljd 13 månader efter att de skickade in skilsmässa.

7 månader efter att väntetiden tog slut. Tingsrätten kan inte döma ut skilsmässa mellan Terese och Linus då de inte skickade in fullföljd om skilsmässa i tid.

Vart skickar man begäran om skilsmässa efter betänketid?

Efter att väntetiden har gått ut, kan ni tillsammans eller ensam begära fullföljd av skilsmässan i tingsrätten som dömer er still skilda. Om endast en av er ansökt om skilsmässa, kan ni trots det ansöka tillsammans om fullföljd av skilsmässa eller så kan den andre ansöka om fullföljd själv.

Datumet då ni senast måste lämna in fullföljande av skilsmässa står på tingsrätten beslut ni fått.

Exempel 1: Maken ansöker ensam om skilsmässa

Tomas ansökt ensam om skilsmässa, när sex månader gått kan han eller hans make Tove ansöka om fullföljd. Tove kan ansöka själv även om Tomas nu ångar sig och inte alls vill skiljas.

Då ni skickar in en ansökan om att fullfölja skilsmässan behöver ni ett nytt personbevis som ni beställer av Skatteverket. Personbeviset får vara högst 3 månader gammalt.

Om ni under betänketiden inte mera vill skilja er kommer ert äktenskap fortsätta att gälla. Då behöver ni alltså inte skicka in en ansökan om fullföljande av skilsmässa. Ni försätter med andra ord att vara gifta.

Exempel 2: Makar förblir gifta

Mika och Kim har ansökt om skilsmässa. De har en väntetid på 6 månader. Efter att betänketiden tagit slut vill de inte skilja sig mera.

Mika och Kim skickar inte in en ansökan om fullföljd av skilsmässan. Mika och Kim förblir gifta och tingsrätten dömer inte ut skilsmässa mellan Mika och Kim.

Skilsmässa online via Aatos

Dags att skiljas? Sköt hela processen hos Aatos. Aatos online tjänsten kan prova anonymt och gratis.

Det behöver ingen möte med jurister, du sköter skilsmässan när och där det passar dig.

Så här går en skilsmässa till

 • Skilsmässoansökan
 • Bodelning
 • Ärenden som berör barn
 • Efter 6 månader betänketid fullfölj av skilsmässa

Det kostar bara 1690 kronor + ansökningsavgift.