Byta ef­ter­namn ef­ter skils­mäs­san

Gul och grön ytterdörr med postlåda.
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-31 ● 5 minuter
Vad gör man med efternamnet efter skilsmässa? Hur går man tillväga ifall man vill byta tillbaka? Kan man alltid välja att behålla sitt efternamn?

Den här artikeln behandlar allt du måste veta gällande byte av efternamn efter skilsmässa.

Kan man byta tillbaka efternamn efter skilsmässa?

Ja, efter skilsmässa kan man välja att byta tillbaka till sitt tidigare namn. Namnbytet sker dock inte direkt i samband med skilsmässan.

Det namn du haft som gift behåller du automatiskt. Om du vill byta namn ska en skild ansökan skickas in till skatteverket.

Läs mer om skilsmässa och skilsmässoansökan.

Kan man tvinga någon att byta efternamn?

Nej, det är inte möjligt att tvinga den andra att byta efternamn efter en skilsmässa. Du kan alltså välja att behålla det efternamn du tog när du gifte dig trots att din före detta motsätter sig.

Ditt efternamn är ditt eget. Du kan behålla det också om du väljer att gifta om dig och din ny make ta samma namn.

Vilket efternamn får man ta?

Enligt namnlagen är det möjligt att byta till ett efternamn:

 1. du tidigare haft
 2. dina föräldrars namn
 3. skapa ett nytt efternamn
 4. ta ett efternamn som någon i din släkt haft
 5. byta till ett efternamn som innehas av minst 2 000 personer

Nedan kan du läsa om hur du ansöker om byte av efternamn.

Efternamn som dina föräldrar har eller haft

Du kan ta ett namn som dina föräldrar har eller haft. Om din förälder lever får det inte vara ett namn som din förälder tagit när hen gifte sig. Om din förälder avlidit för det även vara ett namn som hen fått genom äktenskap.

Du kan även ta en förälders förnamn och lägga till ändelserna -son eller -dotter. Exempelvis Karinsdotter, Annasson, Gustavsson eller Björnsdotter.

Skapa ett nytt efternamn

Du kan byta till ett nybildat efternamn. Ett nybildat efternamn är ett efternamn som ingen annan i Sverige har eller haft. Här kan du se om det redan finns någon med det efternamn du vill ta.

Enligt namnlagen (2016:1013) har du rätt att ändra ditt efternamn till ett nytt efternamn om efternamnet inte:

 1. används som förnamn,
 2. består av mer än ett ord,
 3. kan väcka anstöt,
 4. kan antas leda till obehag för den som ska bära namnet, eller
 5. är olämpligt som efternamn.

Efternamnet får inte heller förväxlas med ett efternamn någon redan har eller haft, det får inte vara ett historiskt känt efternamn som burits av en nu utdöd släkt och det får inte vara ett känt utländskt efternamn.

Det får inte heller vara ett känt konstnärsnamn, vara en beteckning för en stiftelse eller förening, någon annans i Sverige skyddade näringskännetecken eller vara ett efternamn som finns i ett litterärt verk och som skulle kränka någon annans upphovsrätt.

Det är Skatteverket som kontrollerar att namnet uppfyller kraven enligt namnlagen. Nedan kan du läsa mera om hur du ansöker om ett nytt namn.

Efter att du bytt till ett nybildat efternamn får dina föräldrar, syskon och syskonbarn byta till namnet om du godkänner det.

Efternamn som någon i din släkt haft

I namnlagen står det att en person får byta till ett efternamn som har funnits i släkten i rakt uppstigande led i minst två generationer. Det får inte ha funnits längre bak än fyra generationer tillbaka, räknat från dina föräldrar.

I praktiken betyder det här att det inte kan gå längre bak i tiden än din farfars farfar eller mormors mormor och minst två generationer måste ha haft det namnet.

Generationerna räknas så här

 1. Din far
 2. Din farfar
 3. Din farfars far
 4. Din farfars farfar

Efternamn som innehas av minst 2 000 personer

Om fler än 2 000 personer har efternamnet är det möjligt att byta till det oavsett om någon i din släkt har eller haft det namnet.

Det är också möjligt att byta till namnet om det någongång tidigare samtidigt funnits 2 000 personer som haft det efternamnet.

De vanligaste efternamnen i Sverige år 2021 var

 1. Andersson (221 511)
 2. Johansson (219 829)
 3. Karlsson (196 160)
 4. Nilsson (151 215)
 5. Eriksson (133 030)
 6. Larsson (111 780)
 7. Olsson (100 780)
 8. Persson (95 033)
 9. Svensson (88 835)
 10. Gustafsson (87 210)

Källa: Skatteverket

När måste man välja ifall man vill byta tillbaka sitt efternamn?

Efternamnsbytet kan göras när som helst, eftersom bytet inte görs automatiskt i samband med skilsmässan.

Man kan välja att byta genast efter skilsmässan eller flera år senare. Beslutet om efternamnet behöver inte vara förhastat.

Hur byter man tillbaka till sitt tidigare efternamn?

För att byta namn ska en ansökan skickas in till skatteverket.

Såhär går du tillväga:

 1. Fyll i en blankett som motsvarar typen av namnbyte.
 2. Skicka blanketten till adressen som finns färdigt inskriven på den. Finns det inte en adress kan man skicka blanketten till närmaste skattekontor.
 3. Betala den eventuella avgiften. Mera information om kostnader finns nedan.
 4. Vänta på meddelande om att namnbytet har genomförts. Skatteverket skickar hem informationen och den hittas även digitalt på "Mina sidor" under personuppgifter.
postlada.jpg

Här hittar du rätt blankett!

Skatteverket har olika blanketter beroende på vilken namnändring du vill göra.

Vad kostar det att byta efternamn?

Att byta tillbaka efternamn till ett som någon av dina föräldrar har eller haft är avgiftsfritt.

Ifall det är fråga om ett efternamn som du haft tidigare men inte har en koppling till någon av föräldrarna kostar handläggningen 1800 kr. För att ärendet ska behandlas måste summan vara betald.

Avgiften betalas till skatteverket i samband med ansökan.

Hur lång tid tar det att byta efternamn?

Efter att skatteverket fått in ansökan börjar handläggningstiden. Tiden varierar beroende på typen av namnbyte.

Att byta till ett namn som någon av dina föräldrar haft tar ungefär 14 veckor.

Att byta till ett efternamn man haft tidigare eller ett efternamn med koppling till en förälder kan ta 3-4 månader.

Om du byter till ett nybildat efternamn tar det cirka 5 månader.

Gul och grön ytterdörr med postlåda.

Skilsmässa online via Aatos

Skapa ansökningarna och bodelningsavtal i en enda tjänst. Vi ser till att allt blir gjort och inget glöms bort.

Inga möten med jurister, du sköter skilsmässan när och där det passar dig. Tjänsten beräknar hur er egendom ska fördelas och föreslår sedan en lösning.

Du kan prova tjänsten anonymt och gratis. Våra jurister hjälper gratis via chatt och e-post.

Dags att skiljas? Sköt hela processen hos Aatos endast 1 690 kronor + ansökningsavgift.