skilsmässa

Allt om skils­mäs­sa

Sophie Suvanto

Att skilja sig kan kännas som en överväldigande process utan början och slut. Den här artikeln beskriver hur en skilsmässa går till och vad man ska tänka på vid en skilsmässa.


Vad är skillnad mellan separation och skilsmässa?

När två sambor går skilda vägar kallas det för separation och när två makar besluter sig för att avsluta sitt förhållande kallas det för skilsmässa. Den här artikeln behandlar skilsmässa för äkta makar.


Kan man skilja sig om den andra inte vill?

Ja, du kan själv ansöka om skilsmässa och behöver inte den andres godkännande.

Om du ansöker själv måste ni dock ha en betänketid på sex månader före domstolen kan döma er till skilsmässa om ni inte bott skilt de senaste två åren. Det kan därmed, beroende på er situation, vara snabbare om ni ansöker tillsammans. Det är dock lika bindande oavsett om du ansöker själv eller om ni ansöker tillsammans.


Hur går det till när man skiljer sig?

En skilsmässa kan delas in i två eller tre delar 1. Ansökan, 2. Bodelning och 3. Barn.


1. Ansökan om skilsmässa

När ni beslutat er för att skilja er ska ni skicka in en ansökan om skilsmässa till tingsrätten. Beroende på er situation kan det räcker med en ansökan, eller så måste ni vänta sex månader för att sedan lämna in en andra ansökan. Syftet med väntetiden (betänketid) är att ni inte ska ta ett förhastat beslut.

Ni måste inte vänta sex månader om ni a) bott skilt under de senaste två åren eller b) om ni ansöker tillsammans, ingendera vill ha betänketid och om ni inte bor med ett barn som är under 16 år.

Läs mer om ansökan om skilsmässa.


2. Bodelning

Bodelning innebär att ni delar upp vem som äger vad. När ni gifte er blev all er egendom giftorättsgods vilket innebär att ni vid en skilsmässa ska dela värdet av eller er egendom 50/50 oavsett vem som köpt egendomen. I en bodelning delar ni egendomen. All egendom ska delas förutom egendom som är enskild egendom.

I ett bodelningsavtal sammanställer ni era tillgångar och skulder och anger vem som får vad så att båda får egendom som är värd lika mycket.

Ni behöver inte göra en bodelning om ni har ett äktenskapsförord som anger att all egendom är enskild egendom och ingen av er vill ta över bostaden eller vill ha egendom som tillhör den andra maken. Ni kan skriva ett äktenskapsförord fram till att ni ansöker om skilsmässa.

Läs mer om bodelning.

Hur skilsmässa utan äktenskapsförord kan påverka dig ekonomiskt.


3. Vad händer med barn vid skilsmässa?

Om ni har barn måste ni även ta beslut som berör barnen. Ni måste besluta om ni fortsätter ha gemensam vårdnad, var barnet ska bo, umgängesrätt och underhåll. Ni kan själv komma överens eller så kan ni i samband med er skilsmässoansökan be att tingsrätten besluter.

Läs mer om skilsmässa om ni har barn.


familj

Hur lång tid tar det att få igenom en skilsmässa?

Hur lång tid det tar att få igenom en skilsmässa beror på om ni är överens, om ni bor med ett barn som är under 16 år och om ni bott isär de senaste två åren. Det tar i ungefär 1 månad om ni ansöker tillsammans och inte behöver betänketid. Om ni behöver betänketid tar det minst ca 7 månader.


Vilka papper behövs vid skilsmässa?

  1. Ansökan om skilsmässa. Ansökan ser olika ut beroende på om ni ansöker tillsammans eller själv. Vid ansökan ska ni även lämna in personbevis avsedda för skilsmässa som är minst tre månader gamla.
  2. Bodelningsavtal eller äktenskapsförord.
  3. Avtal där ni besluter om boende, umgänge och underhåll för gemensamma barn.

Vad kostar det att skilja sig?

Det kostar 900 kronor per ansökan. Ansökningsavgiften måste vara betald för att tingsrätten ska kunna behandla er ansökan.


hus skilsmassa


Vad ska man tänka på vid skilsmässa?

1. Ansöker ni tillsammans eller ansöker du själv?

Ni behöver inte ansöka tillsammans eller vara överens för att ni ska få skilja er. Ni behöver inte heller ange en orsak till skilsmässan. Det är dock snabbare om ni ansöker om skilsmässa tillsammans och i vissa situationer kan tingsrätten döma er till skilda redan när ni skickar in den första ansökan.


2. Vill någon av er bo kvar i lägenheten?

Ni kan själv välja vem som får bo kvar i bostaden. Om ni inte är överens kan ni i skilsmässoansökan be att tingsrätten fattar beslut om vem som får bo kvar (kvarsittningsrätt). Det är den som har störst behov av bostaden som får bo kvar och den andra maken får ekonomisk kompensation. Det betyder att även om en av er får bo kvar i huset får ni båda ekonomiskt sett lika mycket.

Om ni vill att en av er tar över bostaden måste ni kontrollera saken med er bank. Om ni har ett gemensamt lån är lånet baserat på era bådas inkomster och banken måste därför godkänna att en av er nu ensam kommer stå på lånet. Om banken anser att en av er inte kan ta över lånet ensam måste ni sälja huset.


3. Hur påverkas er ekonomi av skilsmässan?

Det är viktigt att komma ihåg att utgifter ni tidigare delat lika kommer ni nu stå för själv. När du funderar på att skilja dig gå igenom din privatekonomi och se över dina inkomster och utgifter. Vanligen är den största utgiften boendet och en skilsmässa kan innebär att du måste flytta till en mindre bostad för att inte riskera din ekonomi.


4. Vill ni att tingsrätten fattar beslut som berör barnen (t.ex. vårdnad och boende) eller vill ni komma överens själv.

Ni kan själv fatta alla beslut som berör barnen. Ni kan ingå ett muntlig eller skriftligt avtal, vi rekommenderar att ni skriver upp vad som ska gälla så att det är klart och tydligt för er båda.


5. Vill du ändra ditt efternamn?

Du måste inte ändra ditt efternamn bara för att du skiljer dig, men du kan om du vill. På Skatteverkets sidor kan du läsa om hur du byter namn, hur länge det tar och vilka blanketter du ska fylla i.

Läs mer om byte av efternamn vid skilsmässa.


6. Måste man göra en bodelning vid skilsmässa? Nej, skriv äktenskapsförord.

Huvudregeln är att en bodelning måste göras om ni skiljer er. Om ni inte gör en bodelning har båda rätt att många år efter skilsmässan begära att en bodelning ska ske. Det är därmed lättare och enklare att göra en bodelning direkt i samband med skilsmässan.

Om ni inte vill ta över den andres bostad och ni har ett äktenskapsförord där all egendom är enskild egendom måste ni inte göra en bodelning. Att all enskild egendom innebär att ingen egendom delas 50/50 mellan er och den som äger egendomen behåller den.

Många väljer att skriva ett äktenskapsförord just före de skiljer sig för att på så sätt undvika en bodelning. Hos Aatos kan ni skriva ett äktenskapsförord på 10 minuter. Det måste vara signerat och registrerat hos Skatteverket före ni ansöker om skilsmässa för att det ska vara gällande.


7. Skriv testamente och framtidsfullmakt

Om du har ett testamente tillsammans med din make lönar det sig att se över testamentet och skriva ett nytt. Det kan även vara bra att skriva en framtidsfullmakt där du utser vem som får företräda dig och hjälpa dig om du i framtiden inte kan göra det själv på grund av sjukdom eller försvagat hälsotillstånd.

Vem hjälper dig om du blir sjuk?
Behöver du ett testamente?


Två barn som sitter på en hög med stockar