perunkirjoitus

Pe­ru­kir­ja ve­rot­ta­jal­le

Tatu Mäenpää

Perukirjoituksen lähettäminen verottajalle

Perunkirjoitus pitää suorittaa 3 kuukauden kuluttua kuolemasta. Verottajalle lähetetään kopio perukirjasta ja sen liitteistä. Alkuperäiset säilytetään perikunnan arkistossa eli joku perillinen säilyttää niitä. Aikaa perukirjan toimittamiseen verottajalle 1 kuukausi.

Verohallinnolle lähetetään yksi kopio perukirjasta ja sen liitteistä. Hyvä tapa on tehdä perunkirjoituskokouksessa useampi allekirjoitettu kappale perukirjasta. Alkuperäisiä allekirjoitettuja perukirjoja tarvitaan myöhemmin esimerkiksi kuolinpesän omaisuutta myytäessä ja pankissa asioidessa.

Mitä liitteitä verottajalle TÄYTYY lähettää?

Verottajalle lähetettävään perukirjan kopioon täytyy liittää kopiot:

  1. testamentista
  2. avioehdosta
  3. perinnönjakokirjasta, jos perinnönjako on tehty
  4. aikaisemmin kuolleen puolison osituskirja ja/tai perinnönjakokirja, jos ositus ja/tai perinnönjako on tehty

Mitä liitteitä verottajalle EI lähetetä?

Älä lähetä verottajalle:

  1. sukuselvitystä
  2. virkatodistuksia
  3. tositteita hautajaiskuluista, perunkirjoituskuluista tai muista kuolinpesän kuluista
  4. vanhoja perukirjoja, koska verottaja löytää ne arkistostaan
  5. talletusten tai sijoitusten saldotodistuksia

Lähetä perukirja kirjeitse tai verkossa

Verohallinto suosittelee perukirjan ja sen liitteiden lähettämistä sähköisesti OmaVeron kautta.

Perukirja lähetetään kirjeitse osoitteeseen:

Verohallinto
Perintö- ja lahjaverotus
PL 760 00052 VERO