Mitä ta­pah­tuu pe­run­kir­joi­tus­ti­lai­suudessa?

Ihmiset kokoustavat pöydän ympärillä
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
1.6.2022 ● 3 minuuttia
Perunkirjoitustilaisuudessa tarkastetaan laadittu perukirja sekä allekirjoitetaan se. Perunkirjoitustilaisuuden voi järjestää fyysisesti tai etänä.

Perunkirjoitus tarkoittaa henkilön kuoleman jälkeen tehtävää toimitusta, jossa kerätään tietoja vainajan perillisistä, sekä hänen omaisuuksistaan ja veloistaan.

Tarvittavien tietojen keräämisen jälkeen järjestetään perunkirjoitustilaisuus eli perunkirjoituskokous. Kerromme, mitä tilaisuudessa tapahtuu ja mitä kaikkea voit kokoukselta odottaa.

Perukirjan laatiminen

Kuolemantapauksen jälkeen pitää selvittää, että kenelle vainajan omaisuus siirtyy perintönä. Selvittämistä varten laaditaan perukirja, joka allekirjoitetaan perunkirjoitustilaisuudessa.

Perillisten selvittäminen virkatodistusten avulla

Vainajan lähes koko elämän ajalta pyydetään virkatodistukset seurakunnilta sekä virastoista. Selvitys tulee kattaa aukottomasti vainajan täytettyä 15 vuotta aina kuolinpäiväänsä saakka.

Jos vainaja on asunut usealla paikkakunnalla elämänsä aikana, joudutaan virkatodistukset kysymään jokaiselta paikkakunnalta erikseen.

Todistusten tilaaminen on yksi perunkirjoituksen työläimmistä vaiheista. Virkatodistuksia joudutaan usein tilaamaan useasta paikasta, kuten väestörekisteristä, seurakunnista ja Kansallisarkistosta.

Nykyään kaikki tarvittavat todistukset voi kuitenkin tilata helposti Aatos-palvelun kautta.

Vainajan varojen ja velkojen selvittäminen

Vainajan varat ja velat saadaan tietoon pyytämällä tiedot, esimerkiksi pankeista. Lisäksi tietoa veloista on mahdollista saada vainajalle tulevien laskujen perusteella.

Asunnosta tai kiinteistöstä pyydetään arvio välittäjältä tai tehdään hintavertailu muiden vastaavien myynnissä olevien perusteella.

Usein vainajan pankkiasioiden hoito vaatii valtakirjaa, jonka kaikki kuolinpesän osakkaat ovat allekirjoittaneet. Lisäksi pankit velvoittavat usein, että virkatodistukset ja sukuselvitykset täytyy olla tehtynä, sillä ne todistavat henkilön olevan perillinen.

Perunkirjoituksen tekeminen itse

Perunkirjoituksen voi tehdä myös kokonaan itse. Ongelmia voi tulla esimerkiksi siitä, että mitä kaikkea perukirjassa pitää ilmoittaa.

Ei ole olemassa valmista perukirjamallia, vaan jokainen perukirja on yksilöllinen ja sisältää tiedot kyseisen vainajan tilanteesta.

Ammattitaidoton perukirjan tekeminen voi aiheuttaa ongelmia myöhemmin, kun perukirjaa tarvitaan pankissa tai viranomaisissa.

Perunkirjoitusta tehdessä herää myös usein muutamia kysymyksiä, joihin tarvitaan vastaus lakimieheltä tai muulta asiantuntijalta. Aatoksen kautta tehty perukirja on varmasti oikein tehty. Lisäksi saat aina ilmaiseksi lakiapua juristeiltamme.

Perunkirjoitustilaisuus ja kutsut

Ennen perunkirjoitustilaisuuden järjestämistä kaikille kuolinpesän osakkaille lähetetään todisteellisesti kutsu perunkirjoituskokoukseen.

Todisteellisuus tarkoittaa sitä, että kutsu on lähetetty esimerkiksi sähköpostilla tai tekstiviestillä. Kutsussa ilmoitetaan perunkirjoitustilaisuuden aika ja paikka sekä, että järjestetäänkö se etänä.

Perukirja käydään läpi perunkirjoitustilaisuudessa

Perunkirjoitustilaisuudessa käydään läpi tehty perukirja.

Perukirjassa pitää olla tieto esimerkiksi siitä, että vaativatko perilliset lakiosaa, vetoaako puoliso hallintaoikeuksiinsa ja oliko vainaja antanut ennakkoperintöä.

Perukirja allekirjoitetaan sen jälkeen kun perukirja on käyty läpi ja sisältö on arvioitu vastaavan perukirjan tarpeita. Perukirjaan otetaan allekirjoitukset pesän osakkailta ja uskotuilta miehiltä. Kaikkien osakkaiden ei kuitenkaan ole pakko allekirjoittaa perukirjaa.

Allekirjoitukset tarvitaan pesän ilmoittajalta ja kahdelta uskotulta mieheltä.

Kun kaikki ovat allekirjoittaneet perukirjan, niin perunkirjoitus on valmis. Allekirjoitusten jälkeen perukirja on juridisesti pätevä eikä siihen tarvita viranomaisen vahvistusta.

Perunkirjoitustilaisuus etänä

Perunkirjoitustilaisuutta ei tarvitse lain mukaan järjestää fyysisesti, vaan se voidaan pitää kokonaan etänä.

Jos tilaisuus pidetään etänä, niin paikaksi merkitään vainajan kotiosoite.

Kokouksen järjestämiseen ei vaadita Zoom, Google Meet tai Teams-sovellusta tai mitään muutakaan videokonferenssisovellusta. Halutessaan voi toki käyttää esimerkiksi yhteispuhelua tai muuta tapaa olla yhteydessä kuolinpesän kesken.

Jos perunkirjoituksen järjestää etänä, niin riittää, että perukirja luodaan sähköisesti ja se allekirjoitetaan sähköisesti. Kun kaikki ovat allekirjoittaneet perukirjan, niin perunkirjoitus on valmis.

Valmis perukirja toimitetaan verottajalle

Perunkirjoitustilaisuuden jälkeen perukirja toimitetaan liitteiden kanssa Verohallintoon eli verottajalle. Perukirjassa ilmoitetaan pesän veroasioiden hoitaja, johon verottaja on tarvittaessa yhteydessä.

Perukirjan perusteella verottaja määrää perintöveron. Perintövero määrätään jokaiselle perilliselle erikseen ja se tulee maksettavaksi heti, vaikka perinnönjakoa ei olisi vielä tehty.

Verottaja arvio myös itse perukirjassa ilmoitetut omaisuudet ja niiden arvot. Verottaja voi siis poiketa perukirjassa ilmoitetuista arvoista. Jos arvot on ilmoitettu tahallaan liian pieneksi, niin siitä voi seurata mahdollinen veronkorotus tai muu rangaistus.

Laadi perunkirjoitus netissä Aatoksessa

Vältä kalliit juristien tuntipalkkiot, hoida perunkirjoitus hintaan 299 euroa Aatoksen verkkopalvelussa. Palvelu kartoittaa tilanteen ja laatii tarvittavat dokumentit.

Sinun ei tarvitse tietää juridiikasta mitään. Tarvittaessa lakitiimimme vastaa mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin maksutta.

Palveluumme kuuluu myös virkatodistusten ja sukuselvitysten tilaaminen viranomaisilta sekä seurakunnilta. Huomaa, että hintaan lisätään viranomaismaksut tarvittavien virkatodistusten lukumäärän mukaan.

Palvelun hyödyt

  • Suomalainen palvelu
  • Edullinen ja kiinteä hinta
  • Helppo käyttää
  • Selvitä perilliset ja kuolinpesän osakkaat
  • Tilaa virkatodistukset palvelussa
  • Valtakirjojen tekeminen
  • Perukirjan laatiminen
  • Ilmainen lakiapu

Aatoksen kautta on myös mahdollista saada uskotut miehet sekä toimittaa halutessanne myös koko perinnönjako.

Hoida perunkirjoitus ensimmäisellä kerralla oikein. Tee perunkirjoitus Aatoksessa.