Pe­ru­kir­jan liit­teet

Virallisia papereita ja kohta allekirjoitusta varten
Logo_blue.png
Aatos
17.6.2022 ● 3 minuuttia
Perukirjoja on kahdenlaisia, kuolinpesän hallintaan liittyvä ja verottajalle lähetettävä. Perukirjan liitteet eroavat siitä, kummasta perukirjasta on kyse.

Perunkirjoitus on monta viikkoa ja usein jopa pari kuukautta kestävä prosessi. Perunkirjoituksen aikana kuolinpesän varat ja velat selvitetään, sekä laaditaan perukirja.

Lisäksi hankitaan tietoja kuolinpesän osakkaista virkatodistuksia tilaamalla.

Kahdenlaisia perukirjoja

Perunkirjoituksen liitteiden osalta on hyvä huomata, että on kahdenlaisia perukirjoja ja niiden liitteitä.

  1. Perukirja, joka jää kuolinpesän hallintaan.
  2. Perukirja, joka lähetetään verottajalle.

1) Kuolinpesän hallintaan jäävä perukirja

Kuolinpesän säilytykseen jäävän perukirjaan liitetään alkuperäisinä kappaleina aina alla olevat asiakirjat.

  1. virkatodistukset, elää-todistukset ja sukuselvitys
  2. testamentti
  3. avioehto

Jos perukirja tehdään lesken kuoleman jälkeen, liitetään ensiksi kuolleen puolison perukirja liitteineen.

Jos perinnönjako on tehty, liitetään perinnönjakokirja.

Jos ositus on tehty vainajan kuolinpesän ja eloonjääneen puolison välillä, liitetään mukaan myös ositussopimus.

2) Perukirja, joka lähetään verottajalle

Verohallintoon lähetettävään perukirjaan liitetään kopioina alla olevat asiakirjat.

  • testamentti
  • avioehto

Lisäksi, jos perinnönjako on tehty, liitetään myös mukaan perinnönjakokirja.

Lisäksi, jos ositus on tehty vainajan kuolinpesän ja eloonjääneen puolison välillä, liitetään mukaan osituskirja.

Mitä ei tarvitse liittää perukirjaan?

Perukirjaan ei tarvitse milloinkaan liittää, esimerkiksi talletusten saldotodistuksia tai laskuja kuolinpesän kuluista.

Perukirjan osakastietojen vahvistus Digi- ja väestötietovirastossa

Voit vahvistaa perukirjan osakastiedot Digi- ja väestötietovirastossa (ent. maistraatti). Näin Digi- ja väestötietovirasto vahvistaa, että perukirjaan on merkitty oikeat henkilöt kuolinpesän osakkaiksi.

Vahvistuksen hakeminen ei ole pakollista, mutta voi helpottaa kuolinpesän asioiden hoitamista.

Perukirjan tulee olla valmis ennen kuin hankit vahvistuksen osakastiedoille. Älä myöskään toimita alkuperäistä asiakirjaa liitteineen, sillä Digi- ja väestötietovirasto skannaa asiakirjat ja tuhoaa paperiset dokumentit.

Osakastietojen vahvistus on maksullista. Jos osakkaina ovat rintaperilliset, vanhemmat tai leski, on hinta 95 euroa. Muille vahvistus kustantaa 170 euroa.

Esimerkki 1: Kuolinpesän kiinteistön myynti

Esimerkiksi silloin, jos kuolinpesään kuuluva kiinteistö on tarkoitus myydä, tarvitaan perukirjan osakastietojen vahvistus. Kuolinpesän osakkaat voivat osoittaa vahvistetulla perukirjalla, että he voivat edustaa kuolinpesää kiinteistöä tai asuntoa myytäessä.

Lisäksi ostajan tekemät kaupat vahvistettuun perukirjaan merkittyjen osakkaiden kanssa on sitova. Siitäkin huolimatta, että myöhemmin selviäisi, että kuolinpesästä puuttuu osakas.

Perukirjan liitteet pankille

Perukirjaan tarvitaan tiedot vainajan pankissa olevista tileistä sekä pankkiasioinnin laajuudesta kuolinpäivältä.

Jos perukirjan osakastiedot on vahvistettu Digi- ja väestötietovirastossa, nopeutuu vainajan asiakastietojen käsittely. Tämä johtuu siitä, että sukuselvitystä ei tarvitse tarkastaa pankissa.

Jos perukirjan osakastietoja ei ole vahvistettu Digi- ja väestötietovirastossa, pankille tulee toimittaa perukirjan lisäksi myös katkeamaton virkatodistusketju eli sukuselvitys vainajan elämästä aina 15-vuotiaasta lähtien kuolemaansa saakka.

Lisäksi pankki usein vaatii mm. Testamenttia, avioehtosopimusta, pesän osakkaiden virkatodistuksia ja edesmenneen puolison perukirjan liitteineen. Tarkista vainajan pankista, mitä liitteitä kyseinen pankki vaatii.

Perukirjaan liitteeksi aviopuolison sukuselvitys

Joissakin tapauksissa myös aviopuolisoiden sukuselvitys tarvitaan liitteeksi perukirjaan.

Erityisesti silloin, jos aviopuolisot ovat avioliiton aikana olleet eri rekistereissä. On nimittäin mahdollista, että osa yhteisistä lapsista näkyy vain isän todistuksella ja osa äidin todistuksella.

Testamentti liitteeksi – voiko testamentin rekisteröidä

Perukirjaan tarvitaan liitteeksi testamentti, ja viranomaisille lähetettävän perukirjan kopion kanssa kopio myös testamentista.

Suomessa ei kuitenkaan ole olemassa erityistä testamenttirekisteriä, josta tieto vainajan tekemästä testamentista löytyy. Siksi olisikin hyvä kommunikoida testamentin olemassa olo ja sijainti jo silloin, kun perillinen on elossa.

Mikä on lisäperukirja?

Lisäperukirja tarkoittaa täydennysperukirjaa. Toisinaan perunkirjoituksen jälkeen voi ilmetä uutta omaisuutta tai velkaa, jota ei ole aiemmin kirjattu perukirjaan.

Täydennysperukirja tulee tehdä kuukauden sisällä löydöksestä. Täydennysperukirjaan lisätään vain uudet tai muuttuneet tiedot. Voit kuitenkin viitata sillä aiemmin tehtyyn perukirjaan.

Täydennysperukirja on itsenäinen dokumentti eikä alkuperäisen perukirjan kopio tai liite.

Perunkirjoitus netissä – Aatoksen verkkopalvelussa

Perunkirjoitus kannattaakin hoitaa Aatoksen nettipalvelun avulla, jossa koko perunkirjoitus onnistuu vaivatta. Jokainen vaihe on mahdollista tehdä netissä palvelun kautta. Kaikki perunkirjoituksen aikana selvinneet tiedot säilyvät palvelussa kätevästi ja turvallisesti.

Palvelu neuvoo jokaisessa perunkirjoituksen vaiheessa ja hoitaa kaikki perintöön ja ositukseen liittyvät laskutoimitukset automaattisesti.

Lisäksi käytössä on Aatoksen lakitiimin apu ja neuvot helposti chatin, puhelimen tai sähköpostin kautta.

Aloita perunkirjoituksen tekeminen netissä edullisesti jo tänään.