Mil­loin pe­ru­kir­ja pi­tää toi­mit­taa Digi- ja väes­tö­tie­to­vi­ras­toon?

Toimistorakennuksen ulkoseinä
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
6.6.2022 ● 1 minuutti
Perukirjan jäljennös toimitetaan Digi- ja väestötietovirastoon silloin, jos perillisenä on alaikäinen tai henkilö, jolla on edunvalvoja.

Perunkirjoituksen jälkeen perukirja täytyy toimittaa Digi- ja väestötietovirastoon (DVV) muutamassa poikkeustapauksessa: jos kuolinpesän osakas on alaikäinen tai osakkaalla on edunvalvoja.

Perukirja toimitettiin ennen maistraattiin, mutta maistraatin ja väestötietoviraston yhdistyessä vuonna 2020 Digi- ja väestötietovirastoksi, toimitetaan asiakirja jatkossa Digi- ja väestötietovirastolle.

Milloin perukirja pitää toimittaa Digi- ja väestötietovirastoon?

Perukirjan jäljennös lähetään Digi- ja väestötietovirastoon (entinen maistraatti) vain jos kuolinpesän osakkaana on:

  1. alle 18-vuotias henkilö
  2. täysi-ikäinen henkilö, jolle on määrätty edunvalvoja.

Vaikka kyseinen osakas ei saisi kuolinpesästä yhtään perintöä, pitää perukirja toimittaa Digi- ja väestötietovirastoon.

Perukirjan toimittamiseen on aikaa yksi kuukausi perunkirjoituksen päättymisestä.

Perukirja pitää toimittaa vajaavaltaisen kuolinpesän osakkaan etuja valvovaan Digi- ja väestötietovirastoon, joka ottaa perukirjoja vastaan kaikkialta Suomesta pois lukien Ahvenanmaan. Ahvenanmaalla perukirjan vastaanottaa Ahvenanmaan valtionvirasto.

Voit myös vahvistaa perukirjan Digi- ja väestötietovirastossa

Digi- ja väestötietovirasto ei varsinaisesti vahvista perukirjaa tai tutki sen sisältöä tai oikeellisuutta.

Perukirjan vahvistaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että Digi- ja väestötietovirasto vahvistaa perukirjan osakasluettelon eli ketkä kaikki ovat kuolinpesän osakkaita. Vahvistaminen ei kuitenkaan ole pakollista eikä lakiin tai aikaan sidottu.

Milloin perukirja pitää vahvistaa Digi- ja väestötietovirastossa?

Jos kuolinpesässä on monta osakasta ja tarkoituksena on myydä kuolinpesän omaisuutta, kuten kiinteistöä, voi perukirjan vahvistuttaminen olla hyvä ratkaisu.

Kuolinpesän osakkaiden todistaminen esimerkiksi osapuolelle, pankille, isännöitsijälle tai viranomaistaholle on helpompaa Digi- ja väestötietoviraston vahvistamalla perukirjalle kuin suurella nipulla virkatodistuksia.

Kun perukirja on vahvistettu, on virkatodistusten käytöstä mahdollista luopua kokonaan.

Minne perukirja pitää toimittaa perunkirjoituksen jälkeen?

Listasimme alle virastot ja tahot, jonne perukirja täytyy toimittaa perunkirjoituksen jälkeen.

1. Verottajalle

Perukirja pitää aina toimittaa verottajalle. Perukirjan voi lähettää postitse tai sähköisesti OmaVero-palvelun kautta.

2. Digi- ja väestötietovirasto (ent. maistraatti)

Jos kuolinpesässä on alle 18-vuotias osakas tai osakas, jolle on määrätty edunvalvoja, perukirjoitus tulee lähettää Digi- ja väestötietovirastoon.

3. Vainajan velkojille

Jos kuolinpesä oli ylivelkainen eli vainajalla oli enemmän velkaa kuin omaisuutta, siinä tapauksessa perukirjoitus täytyy lähettää myös heille.

Perunkirjoitus netissä Aatoksen verkkopalvelussa

Vältä kalliit juristien tuntipalkkiot, hoida perunkirjoitus hintaan 299 euroa Aatoksen verkkopalvelussa. Palvelu kartoittaa tilanteen ja laatii tarvittavat dokumentit. Sinun ei tarvitse tietää juridiikasta mitään. Tarvittaessa lakitiimimme vastaa mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin.

Palveluumme kuuluu myös virkatodistusten ja sukuselvitysten tilaaminen viranomaisilta sekä seurakunnilta. Lisäksi voit hoitaa Aatoksen kautta perinnönjaon halutessasi.

Tee perunkirjoitus netissä edullisesti.