Pe­rin­nön­jako

Henkilö käyttämässä tietokonetta.
Pe­rin­tö­ve­ron oi­kaisuPe­rin­tö­ve­ro­tuk­seen voi hakea muu­tosta oi­kai­su­vaa­ti­muk­sella.
Nainen tilaa elaa-todistuksen
Koska pe­rin­tö­ra­hat mak­se­taan ti­lilleKatso pe­rin­tö­ra­ho­jen mak­sa­mi­sen ai­ka­taulu.
Hautakiviä riveissä hautausmaalla
Ja­ka­ma­ton kuo­lin­pe­säLain mukaan kuo­lin­pe­sän voi jättää tois­tai­seksi ja­ka­matta.
Laskin, paperia ja kynä
Kuinka vält­tää pe­rin­tö­vero?Tie­sitkö, että lah­ja­ve­ro­tus on usein ke­vyem­pää kuin pe­rin­tö­ve­ro­tus?
Vanhoja kirjoja kirjahyllyssä.
Mikä on pe­rin­nön­ja­ko­kirja?Pe­rin­nön­ja­ko­kirja si­säl­tää lis­tauk­sen pesän osak­kai­den saa­masta pe­rin­nöstä.
Vanhemmat ja kolme lasta
Pe­rin­nön­jako uus­per­heessäOvatko bo­nus­lap­sesi pe­ril­li­siäsi?
Henkilö istuu maassa, taustalla vuoria
Voiko pe­rintö mennä ulos­ot­toon? Lain mukaan pe­rintö voi­daan ulos­mi­tata.
Mandatumin johtaja Tuomas Simonen
Pe­rin­nön si­joit­ta­mi­sessa tär­keää on ajal­li­nen ha­jau­tusEri­tyi­sesti suuren pe­rin­nön si­joit­ta­mi­sessa ajal­li­nen ha­jau­tus ko­ros­tuu.
Myrskyävä meri
Pe­rin­nön­ja­ko - Tie­sit­kö kaik­ki nämä asiat?Näin on­nis­tut pe­rin­nön­jaossa.
Kuolinpesä ja osittainen perinnönjako
Näin osit­tai­nen pe­rin­nön­jako ta­pah­tuuKer­romme, mil­loin osit­tai­nen pe­rin­nön­jako voi olla jär­ke­vää.
Kahvikuppi ja kirjoja
Hen­ki­va­kuu­tus pe­rin­nön­jaossa Miten hen­ki­va­kuu­tus vai­kut­taa pe­rin­nön­ja­koon?
Nuoret naiset juttelevat tulppaaniniityllä
Mitkä ovat rin­ta­pe­ril­li­sen oi­keu­det?Vai­na­jan rin­ta­pe­ril­li­siä ovat mm. lapset tai lap­sen­lap­set.
Eduskuntatalo
Pe­rin­tö­vero vai luo­vu­tus­voit­to­vero?Pe­rin­tö­vero ja luo­vu­tus­voit­to­vero eroa­vat toi­sis­taan monin tavoin.