Pe­rin­nön­jako

Laskin, paperia ja kynä
Kuinka vält­tää pe­rin­tö­vero?Tiesitkö, että lahjaverotus on usein kevyempää kuin perintöverotus?
Hautakiviä riveissä hautausmaalla
Ja­ka­ma­ton kuo­lin­pe­säLain mukaan kuolinpesän voi jättää toistaiseksi jakamatta.
Myrskyävä meri
Pe­rin­nön­ja­ko - Tie­sit­kö kaik­ki nämä asiat?Näin onnistut perinnönjaossa.
Henkilö käyttämässä tietokonetta.
Pe­rin­tö­ve­ron oi­kaisuPerintöverotukseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella.
Vanhoja kirjoja kirjahyllyssä.
Mikä on pe­rin­nön­ja­ko­kirja?Perinnönjakokirja sisältää listauksen pesän osakkaiden saamasta perinnöstä.
Kuolinpesä ja osittainen perinnönjako
Näin osit­tai­nen pe­rin­nön­jako ta­pah­tuuKerromme, milloin osittainen perinnönjako voi olla järkevää.
Nuoret naiset juttelevat tulppaaniniityllä
Mitkä ovat rin­ta­pe­ril­li­sen oi­keu­det?Vainajan rintaperillisiä ovat mm. lapset tai lapsenlapset.
Vanhemmat ja kolme lasta
Pe­rin­nön­jako uus­per­heessäOvatko bonuslapsesi perillisiäsi?
Eduskuntatalo
Pe­rin­tö­vero vai luo­vu­tus­voit­to­vero?Perintövero ja luovutusvoittovero eroavat toisistaan monin tavoin.
Kahvikuppi ja kirjoja
Hen­ki­va­kuu­tus pe­rin­nön­jaossa Miten henkivakuutus vaikuttaa perinnönjakoon?
Mandatumin johtaja Tuomas Simonen
Pe­rin­nön si­joit­ta­mi­sessa tär­keää on ajal­li­nen ha­jau­tusErityisesti suuren perinnön sijoittamisessa ajallinen hajautus korostuu.
Lakiasiat heti valmiiksi netissä.
© Aatos Legal Technology 2023