Vem kan hjäl­pa dig om du blir sjuk?

Patient i sjukhus
sophie.jpeg
Sophie, jurist
2022-05-30 ● 3 minuter
Vad händer om du blir sjuk och behöver hjälp. Vem får hjälpa dig då? Enkelt förklarat vilka olika allternativ det finns.

Vem hjälper dig om du blir sjuk och inte kan ta hand om dina egna ärenden? Du kan få stroke eller alzheimers eller vara med om en olycka. Tingsrätten kan utse en god man, en anhörig kan hjälpa dig med vissa ärenden eller så kan du kan skriva en framtidsfullmakt.

Låt oss titta på det olika alternativen så att du vet hur du bäst ser till att din vilja och åsikt respekteras i framtiden.  

1. Framtidsfullmakt

I en framtidsfullmakt anger du vem som får företräda dig och vad de får göra om du i framtiden blir sjuk och behöver hjälp. Du kan utse en eller flera personer. De får direkt företräda dig när du behöver hjälp och måste inte kontakta en domstol.

Det finns många saker som en företrädare får göra endast om du skrivit en framtidsfullmakt, exempelvis kan du ange att dina barn och barnbarn ska få egendom du inte längre använder, att du vill fortsätta donera till en organisation, att din bostad och egendom får säljas, att företrädaren kan ta lån och pantsätta din egendom.

Vem företrädaren är och vad företrädaren får göra är upp till dig.

framtidsfullmakt-makar.jpg

2. Anhörigbehörighet

Om du inte skrivit en framtidsfullmakt får anhöriga hjälpa dig med dina vardagliga ekonomiska ärenden, så som att betala hyra och besöka banken.

Du kan inte välja vem som företräder dig. Enligt lagen (1949:381) har följande personer i turordning rätt att hjälpa dig.

 1. make eller sambo
 2. barn
 3. barnbarn
 4. föräldrar
 5. syskon
 6. syskonbarn

Om du vill att en vän företräder dig eller din make och barn samtidigt kan hjälpa dig måste du skriva en framtidsfullmakt.

Det är inte möjligt att köpa och sälja egendom, aktier eller fonder, ta lån eller pantsätta egendom. Exempelvis om den anhörige vill sälja din bil måste hen kontakta domstolen så att domstolen kan utse en god man som kan sälja bilen.  

3. God man

En god man är en företrädare som utses av tingsrätten. Tingsrätten väljer vem det är och även om det kan vara en anhörig vet du inte på förhand vem det är.

För att få hjälpa dig måste din anhöriga kontakta en domstol och vänta på att domstolens beslut. Det är frustrerande för anhöriga som inte direkt kan hjälpa dig.

Den gode mannen måste också överlämna en årlig redovisning över inkomster och utgifter till överförmyndarnämnden. För många beslut och handlingar krävs nämndens samtycke till exempel större uttag från ditt bankkonto.

judge.png

Varför framtidsfullmakt är det tryggaste alternativet

Med en framtidsfullmakt kan du:

 1. Själv välja vem som företräder dig
 2. Utse en eller flera personer
 3. Ange vad de får göra
 4. Underlättar för anhöriga som direkt kan hjälpa dig
 5. Dina anhöriga måste inte kontakta en domstol
 6. Företrädaren måste inte ge en årlig redovisning till överförmyndaren

Korrekt framtidsfullmakt på 10 minuter hos Aatos

Hos Aatos kan du göra en juridiskt korrekt framtidsfullmakt fullständigt online. Genom att svara på enkla frågor kartlägger tjänsten din situation och dina önskemål och sedan upprättas en personlig framtidsfullmakt. Enkelt, lätt och förmånligt!

Du kan välja om du vill utse en eller flera företrädare och exakt vad företrädaren får göra.

Framtidsfullmakten blir personligt upprättad för just dig så att den passar dig och din situation. Om du har frågor kan du kontakta oss via chatt eller e-post. Juridisk rådgivning ingår i priset.

Gör din egen framtidsfullmakt redan idag.

framtidsfullmakt-hos-aatos.jpg

Läs mer om framtidsfullmakt

Vill du veta mera om framtidsfullmakt? Vi har skapat några viktig artiklar för dig.