Gå­vobrev

Uterum med gröna växter sommartid
Gå­vobrev och en­skild egen­domVill­kor om en­skild egen­dom i gå­vobrev
Barn som spelar fotboll
Olika typer av gåvaDetta gäller för gåvor, bidrag och do­na­tio­ner av olika slag.
gåvobrev skatteverket.jpg
Gå­vobrev Skat­te­ver­ketHur en gåva mellan makar re­gi­stre­ras och skat­te­ver­kets roll.
Inslagna gåvor
8 miss­tag att und­vi­ka när du ger bort något i gåvaVik­ti­gt att tänka på när du skri­ver gå­vobrev.
Stor hög med papper
Ingen gå­voska­tt – men det kan ändå bli skatt på gåvaDet finns till­fäl­len då en gåva kan leda till skatt.
Händer med blomblad
När gå­vobrev behövs och kan göra skill­nadNär du måste skriva gå­vobrev och när det ändå är bra att ha.
Grå soffa med turkosa kuddar i vardagsrum
Gå­vobrev för bo­stads­rättAllt om att ge bort bo­stads­rätt som gåva
Gåva av mark
Gåvor av lös egen­domAlla du be­hö­ver veta kring gåva av lös egen­dom.
fastighet-sverige-lantmäteriet.jpg
Gå­vobrev för fas­tig­het och lant­mä­te­ri­etKor­rekt gå­vobrev för fas­tig­het som god­kän­ns av Lant­mä­te­ri­et.
Tre generationer
För­skott på arvFör­skott på arv gäller även om det var långt ti­di­ga­re i livet.
Pengar i hög
Pen­ga­gå­vaGå­vobrev skapar trygg­het vid pen­ga­gå­vor.
Gammalt rött hus vid en liten sjö
Nytt­jan­de­rätt och gå­vobrevRätten att an­vän­da något som en annan per­so­ner äger.
Fötter utanför bilfönstret
Gå­vobrev mall och ex­em­pelEn gratis mall för gå­vobrev.
Litet hus vid sjön
Gå­voska­tt på fas­tig­hetGå­voska­tt finns inte länge men många frågor upp­står ändå.
Männisor och juridiskt dokument
Allt om gå­vobrevVad är ett gå­vobrev är, när det behövs och varför du ska skriva gå­vobrev?
Vita huset
Gå­vobrev när du ska ge bort en fas­tig­hetNär du ger bort en fas­tig­het är det vik­ti­gt att skriva gå­vobrev.
Smidigare juridik, online och enkelt!