Tes­ta­men­tin te­ke­mi­nen

Henkilö selailemassa Aatoksen testamenttipalvelua.
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
30.5.2022 ● 2 minuuttia
Puuttuuko sinulta testamentti? Testamentin tekeminen onnistuu nykyään täysin netissä ilman käyntiä lakitoimistossa.

Laadukkaan testamentin teko ei ole yksinkertaista ja sen tekemisessä kannattaa noudattaa hyväksi havaittua järjestystä, jota myös juristit ja muut asiantuntijat käyttävät.

Hyvin suunnitellussa verkkopalvelussa testamentin voi tehdä yhtä laadukkaasti kuin asiantuntijan kanssa.

Aatoksen verkkopalvelussa teet testamentin netissä edullisesti ja nopeasti. Aatos on juristien kehittämä palvelu, jonka avulla kuka tahansa voi tehdä yksilöidyn ja juridisesti pätevän testamentin itse.

Käymme läpi, kuinka voit tehdä itsellesi testamentin ja mitä asioita sinun kannattaa pohtia ennen asiakirjan luomista.

1. Selvitä elämäntilanteesi ja perilliset

Ensin sinun tulee selvittää lakimääräiset perilliset. Ne määräytyvät perintökaaren perusteella.

Lainkohta (40/1969), jossa järjestys määritellään, on maallikolle hankalaa luettavaa. Artikkelimme perimysjärjestyksestä selventää tilannetta kattavasti ja ymmärrettävästi.

Testamentti on helpompi laatia, kun tiedetään, miten perintö jakautuisi ilman testamenttia. Esimerkiksi avoliitossa avopuoliso ei peri ja tämä epäkohta voidaan korjata testamentilla.

Järkevillä testamenttiehdoilla voidaan vaikuttaa monin eri tavoin läheisten asemaa parantavasti. Esimerkiksi testamentin tekemisellä voit vähentää perintöveron määrää käytännössä kaikissa tilanteissa.

Helpoin ja varmin tapa selvittää omat perilliset on varmasti Aatoksen kautta, missä selvitys tapahtuu täysin ilmaiseksi.

2. Minkälainen testamentti kannattaa tehdä?

Testamentit luokitellaan yleistestamenttiin ja erityistestamenttiin.

Tämän lisäksi testamentteja luokitellaan sen mukaan minkälaisen oikeuden ne antavat testamentin saajalle. Lisäksi voit tehdä testamentin yhdessä puolisosi kanssa, jolloin kyseessä on keskinäinen testamentti.

Kumppanien tehdessä keskinäistä testamenttia, tulee pohtia sitä, millainen testamentti eloonjääneelle puolisolle tehdään. Riippuen kumppaneiden tahdosta ja elämäntilanteesta valinta tehdään _omistusoikeus_- ja hallintaoikeustestamentin välillä.

Omistusoikeustestamentti antaa eloonjääneelle puolisolle täydet oikeudet määrätä koko perinnöstä. Jos kumppanit omistavat yhdessä yrityksen, ei hallintaoikeustestamenttia tule käyttää. Yrityksen liiketoiminnan pyörittämiseen ja päätöksien tekemiseen vaaditaan täysi omistusoikeus.

Hallintaoikeustestamentilla puoliso saa omaisuuden hallintaoikeuksin ja omistusoikeus menee esimerkiksi rintaperillisille eli lapsille. Lapset saavat omaisuuden kevyemmällä verotuksella ja puoliso ei maksa saamastaan hallintaoikeudesta lainkaan perintöveroa.

Useimmissa tapauksissa hallintaoikeustestamentti on paras ratkaisu.

3. Mitä omaisuutta ja kenelle?

Testamentilla voidaan määrätä, mitä omaisuudelle tapahtuu kuoleman jälkeen. Sitä tehdessä on hyvä miettiä, kuka hyötyisi mistäkin omaisuudesta. Joku läheisistä voi olla heikossa taloudellisessa tilanteessa ja hän saattaisi tarvita lisätukea.

Testamenttausoikeutta rajoittaa rintaperillisten oikeus lakiosaan. Lakiosa on puolet perinnöstä ja se jaetaan tasan rintaperillisten kesken. Lakiosa ei ole automaattinen oikeus, ja sitä tulee jokaisen perillisen vaatia erikseen.

Testamentilla voidaan myös tukea itselle tärkeitä arvoja ja asioita. Yleishyödylliset järjestöt eivät maksa testamentilla saamastaan omaisuudesta perintöveroa. Testamenttilahjoitukset ovat niille tärkeä tapa kerätä varoja toimintaansa varten.

Tee testamentti

4. Järkevät testamenttiehdot

Kun tiedetään, kuka on saamassa mitäkin omaisuutta, voidaan miettiä tilanteeseen sopivia testamenttiehtoja.

Jos testamentilla on annettu kiinteistöjä tai asunto-osakkeita, tulee harkita hallintaoikeuden ja omistusoikeuden jakamista eri henkilöille. Näillä järjestelyillä voidaan merkittävästi pienentää perintöveron määrää.

Esimerkki 1: suvun kesäasunto ja kaksinkertaisen verotuksen välttäminen

Jos suvun kesäasunto oli tarkoitus antaa lapsille omistusoikeuksin, kannattaa harkita omistusoikeuden antamista mahdollisille lapsenlapsille ja hallintaoikeuden antamista lapsille, jolloin säästytään kaksinkertaiselta perintöverotukselta.

Omistusoikeuden saajien perintöverosta tehdään hallintaoikeuden arvoa vastaava vähennys. Vaihtoehtoisesti tilanteessa voidaan antaa hallintaoikeus eloonjäävälle puolisolle, jolloin saavutetaan samat hyödyt.

Päätösvallan siirtäminen testamentinsaajalle

Muita verotukseen vaikuttavia ehtoja ovat muun muassa päätösvallan antaminen testamentinsaajalle.

Testamentin tekemisellä voidaan vähentää perintöveron määrää käytännössä kaikissa tilanteissa.

Verotuksen lisäksi testamentilla voidaan antaa eloonjääneelle kumppanille eli leskelle lisäturvaa. Keskinäinen hallintaoikeustestamentti on usein järkevä vaihtoehto kumppaneiden välillä.

Leskelle omistusoikeus yhteiseen asuntoon

Pelkkiin lainsäännöksiin turvautumalla leski ei kuitenkaan saa esimerkiksi myydä aiemmin puolisonsa kanssa yhdessä omistamaansa asuntoa ilman asunnon omistusoikeuden haltijoiden lupaa. Yleensä tässä tilanteessa omistusoikeus on lapsilla.

Testamentilla tilanne voidaan muuttaa ja leskelle antaa oikeus itsenäisesti myydä ja vaihtaa asuntoa.

Muita testamenttiehtoja

Muita tärkeitä testamenttiehtoja ovat lesken suojaaminen lakiosavaatimuksilta, ennakkoperinnöstä ja lahjoista määrääminen sekä perillisten aviopuolisoiden avio-oikeuden poissulkeminen.

5. Testamentin allekirjoittaminen ja todistaminen

Testamentti tulee viralliseksi ja päteväksi, kun se allekirjoitetaan ja allekirjoittamisen todistaa kaksi henkilöä. Testamentti ei tarvitse viranomaisen hyväksyntää tai rekisteröintiä ollakseen pätevä.

Lue lisää pätevästä testamentista ja testamentin todistajista.

6. Testamentin säilyttäminen

Testamentti ei tarvitse rekisteröidä tai säilyttää missään tietyssä paikassa. Testamentti kannattaa säilyttää sellaisessa turvallisessa paikassa, josta se varmasti löydetään kuoleman jälkeen.

Kodin lisäksi sen voi viedä esimerkiksi pankin tallelokeroon tai asiakirjasäilytykseen. Pelkästään sähköisesti testamenttia ei voi säilyttää.

Testamentista on myös järkevä antaa tieto tai kopio sen edunsaajille.

Testamentti netissä Aatoksen verkkopalvelussa

Tee yksilöity ja juridisesti pätevä testamentti Aatoksen verkkopalvelussa. Testamentin hinta on Aatoksessa 89 euroa.

Palvelu on oikeustieteen asiantuntijan suunnittelema ja se päivittyy jatkuvasti uuden lainsäädännön perusteella. Palvelumme kartoittaa kysymysten avulla tilanteesi ja luo sinulle yksilöidyn testamentin.

Voit lisätä yksittäisiä perillisiä ja erilaisia omaisuuslajeja, kuten mökin, asunnon tai auton. Voit myös määrittää prosenttiosuudet, joiden avulla omaisuutesi jakaantuu perillisten tai hyväntekeväisyysjärjestöjen kesken.

Päätä, kuka perii omaisuutesi. Tee testamentti netissä jo tänään.