Itse tehty tes­ta­ment­ti ne­tis­sä

Henkilö selailemassa Aatoksen testamenttipalvelua.
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
30.5.2022 ● 4 minuuttia
Testamentin voi nykyään tehdä itse netissä ilman käyntiä lakitoimistoon. Aatoksen palvelussa juridisesti pätevä ja yksilöity testamentti maksaa vain 89 euroa.

Testamentin voi tehdä kokonaan itse. Vaikka testamentti täyttäisi vaadittavat muotovaatimukset, ei asiakirja välttämättä ole laadukas tai palvele yksilön tarpeita.

Testamentti on muotovaatimuksiltaan erittäin tiukka, ja tämän vuoksi on hyvä käyttää apunaan asiantuntevaa palvelua, kuten lakitoimistoa tai tehdä testamentin netissä Aatoksen palvelussa. Näin sinulle tärkeät toiveet tulevat huomioiduksi ja laadit haluamasi asiakirjan kerralla oikein.

Aatoksessa saat tehtyä helposti laadukkaan ja juridisesti pätevän testamentin omiin tarpeisiin räätälöitynä.

Kuinka testamentti netissä toimii?

Testamentin tekeminen netissä on helppoa ja nopeaa Aatoksen kautta. Sinun ei tarvitse tietää perintölaista mitään. Vastaat vain palvelun kysymyksiin. Voit myös muokata omaisuuslajeja sekä lisätä perillisiä halumallasi tavalla.

Testamentin tekeminen Aatoksessa kestää noin 10 minuuttia.

Ensin palvelu kartoittaa, ketkä ovat perillisiäsi

Tämän jälkeen voit listata omaisuutesi sekä toiveet sen jakautumisesta perillisille.

Palvelu ehdottaa, että minkälainen testamentti kannattaa laatia.

Lisäksi saat suositellut ehdot testamenttiin, esimerkiksi kuinka välttää suuret perintöverot.

Voit muokata palvelun ehdotuksia sekä antaa lisäohjeita testamenttiin.

Lopuksi voit ladata valmiin testamentin itsellesi.

Enää tarvitset kahden esteettömän todistajan allekirjoitukset testamenttiin. Aatos voi myös halutessasi tarjota todistajat testamentillesi.

Näin helppoa ja nopeaa on testamentin tekeminen Aatoksen kautta.

Mitä testamentissa voi määrätä?

Testamentti on tehokas tapa määrätä, miten perintö jakautuu ja kenellä on oikeus perintöön.

Testamentilla voi määrätä paitsi ensisijaisen myös toissijaisen saajan. Toissijaismääräyksellä määritellään kuka saa omaisuuden, jos ensisijainen ei ota perintöä vastaan tai kuka saa omaisuuden ensisaajan jälkeen.

Testamentilla voi antaa hallintaoikeuden tai omistusoikeuden perintönä saatuun omaisuuteen.

Hallintaoikeus on ikään kuin käyttöoikeus, joka oikeuttaa esimerkiksi omaisuudesta saatuihin tuottoihin. Hallintaoikeustestamenttia kutsutaan myös käyttöoikeustestamentiksi.

Dynaaminen testamentti antaa päätösvaltaa myös testamentin saajille. Dynaamisella testamentilla perinnönsaaja voi vaikuttaa siihen, paljonko perintöä hän ottaa vastaan.

Miksi testamentti kannattaa tehdä?

Testamentti kannattaa tehdä esimerkiksi alla olevissa tilanteissa.

haluat poiketa normaalista perinnönjakojärjestyksestä,

haluat minimoida maksettavat verot,

haluat turvata lesken aseman

Perintöveroon voi vaikuttaa testamentilla. Siksi testamentti kannattaa esimerkiksi omien lasten hyväksi tehdä.

Esimerkkien avulla testamentin hyödyt selkenevät. Esittelemme alla kaksi tilannetta, joissa havainnollistamme, kuinka periminen tapahtuu testamentilla ja ilman testamenttia.

Esimerkki 1: Testamentti ja aviopari

Aviopari oli tehnyt testamentin, jolla he määrittelivät omaisuutensa siirtymisen lapsilleen ja lastenlapsilleen vasta jälkimmäisenkin kuoltua.

Leskellä oli siis elinikäinen hallintaoikeus yhteiseen asuntoon. Testamentilla oli tehty lakiosan vaatiminen ennen jälkimmäisen kuolemaa kannattamattomaksi. Näin rintaperilliset eli lapset eivät saa asuntoa perinnöksi ennen kuin leski on kuollut.

Esimerkki 2: Ilman testamenttia omaisuus siirtyy rintaperillisille

Ilman testamenttia tilanteessa kaikki omaisuus olisi mennyt rintaperillisille, eli lapsille. Rintaperilliset voisivat myös vaatia lakiosaansa ennen lesken kuolemaa.

Esimerkki 3: Avopuolisot ja testamentti

Avopuolisot Mikko ja Aino olivat tehneet testamentin, jonka mukaan puoliso sai hallintaoikeuden pariskunnan yhteiseen asuntoon. Kun jälkeenjäänyt puolison kuolee, avopuolisoiden yhteinen omaisuus jaettaisiin tasan Mikon lasten ja Ainon lasten kesken.

Ilman testamenttia avopuolisolla ei ole oikeutta kuolleen avopuolison omaisuuteen.

Kuka saa tehdä testamentin?

Testamentin tekijän tulee olla vähintään 18-vuotias. Lisäksi testamentin tekijällä tulee olla riittävä henkinen kyky testamentin laatimiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että testamentintekijä pystyy ymmärtämään asiakirjan sisällön ja sen vaikutukset.

Myös 15-vuotias voi tehdä testamentin omaisuudestaan, jota hänellä itsellään on oikeus hallita.

Testamentin saaja voi olla kuka tahansa

Testamentin saajasta ei ole rajoituksia laissa. Omaisuutta voi kuitenkin testamentata vain sellaiselle henkilölle, joka elää perinnönjättäjän kuollessa tai joka on siitetty ennen kuolemaa ja syntyy elävänä.

Lisäksi voit testamentata omaisuuttasi myös yhdistykselle, järjestölle, seurakunnalle tai seuralle.

Pitääkö testamentti rekisteröidä?

Testamenttia ei rekisteröidä. Testamentin voi säilyttää esimerkiksi kotona tai pankissa tallelokerossa.

On hyvä kertoa osakkaille tai testamentin saajille, että testamentti on olemassa.

Tärkeimmät asiat testamentista

Perintöveroon voi vaikuttaa testamentilla.

Et voi sulkea rintaperillistä täysin pois testamentilla eli tehdä heitä perinnöttömäksi. Rintaperillisellä on oikeus testamentin lakiosaan.

Testamentilla voit turvata kumppanisi aseman.
Oli kyse sitten avioliitosta, avoliitosta tai rekisteröidystä parisuhteesta voi kumppanin aseman turvata testamentilla.

Testamentilla voi sulkea perintönä saadun omaisuuden avio-oikeuden ulkopuolelle. Näin voi varmistaa perintönä saadun omaisuuden säilyvän suvussa erotessa.

Aatoksen verkkopalvelu ottaa huomioon kaikki yllä olevat asiat. Kokeile palvelua ilmaiseksi – saat valmiin asiakirjan ladattua maksettuasi palvelun.

Miten testamentilla voi vaikuttaa perintöveroon?

Perintönä tai testamentilla saadusta omaisuudesta täytyy maksaa perintöveroa. Veron maksusta huolehtii perinnönsaaja.

Saadun perinnön määrä vaikuttaa perintöveroon. Jos testamentti on tehty laadukkaasti, on sillä mahdollistettu perinnön osittainen vastaanottaminen. Tällöin perinnönsaaja voi valita, minkä verran hän vastaanottaa perintöä.

Jos perinnön ottaa vastaan vain osittain, voi jäljelle jäävän osuuden siirtää suoraan itsensä sijaan tuleville rintaperillisille. Ilman testamenttia perintö joko otetaan vastaan, tai sitten ei.

Perintöveroon vaikuttaa myös minkälaista omaisuutta on saanut perinnöksi.

Mihin veroluokkaan omaisuuden saaja kuuluu vaikuttaa perintöveroon. Testamentilla voi testamentata omaisuutta suvun ulkopuoliselle henkilölle, mutta tällöin perintöveroa maksetaan enemmän kuin lähisukulainen maksaisi.

Verohallinnolta löytyy ohjeita perintöveron maksamiseen ja määrään.

Rintaperillisillä on testamentista huolimatta oikeus lakiosaan

Pääsääntöisesti testamentilla ei voi sulkea pois rintaperillisten oikeutta lakiosaan. Rintaperillisillä on siis aina oikeus vaatia lakiosaansa.

Kuitenkin hyvin laaditulla testamentilla voi tehdä lakiosan vaatimisesta, esimerkiksi ennen jäljellejääneen puolison kuolemaa, kannattamatonta.

Leskellä on oikeus pitää yhteinen koti jakamattomana hallussaan riippumatta perillisten tai testamentin saajien jakovaatimuksista.

Omaisuuden testamenttaaminen hyväntekeväisyyteen

Testamentilla voi testamentata omaisuuden esimerkiksi hyväntekeväisyyteen. Omaisuutta voi testamentata esimerkiksi yhdistyksille.

Yhdistykselle tai järjestölle testamenttaaminen mahdollistaa, että perinnönjättäjä edistää ja jatkaa hänen arvojensa mukaista työtä. Näin perinnönjättäjä voi määrätä omaisuuden jakautumisen omien arvojen mukaan.

Omaisuutta voi testamentata seurakunnille, urheiluseuroille, tutkimustyötä esimerkiksi harvinaisen sairauden parantamiseksi tekeville yhtiöille ja ympäristön suojelua edistävälle järjestölle.

Esimerkkejä yhdistyksistä ja rahastoista, joille omaisuutta on testamentattu:

WWF

Suomen Punainen Risti

Pelastakaa Lapset ry

Testamentti netissä Aatoksen verkkopalvelussa

Tee yksilöity ja juridisesti pätevä testamentti Aatoksen verkkopalvelussa. Testamentin hinta on Aatoksessa 89 euroa.

Palvelumme kartoittaa kysymysten avulla tilanteesi ja luo sinulle yksilöidyn testamentin.

Voit lisätä yksittäisiä perillisiä ja erilaisia omaisuuslajeja, kuten mökin, asunnon tai auton. Voit myös määrittää prosenttiosuudet, joiden avulla omaisuutesi jakaantuu perillisten tai hyväntekeväisyysjärjestöjen kesken.

Päätä, kuka perii omaisuutesi. Tee testamentti netissä jo tänään.