Lä­hei­sen kuo­lema

Hautajaiset
Muis­ti­lis­ta: lä­hei­sen kuo­le­ma ja käy­tän­nön asiatMuis­ti­lista käy­tän­nön asioista, jotka tulee hoitaa lä­hei­sen kuol­tua.
testamentti.jpg
Sai­ras­loma lä­hei­sen kuo­le­man jäl­keenSaako lä­hei­sen kuo­le­man jäl­keen sai­ras­lo­maa?
Nainen istuu sohvalla
Les­ke­ne­läke ja ehdotLes­ke­ne­läke on les­kelle mak­set­tava mää­rä­ai­kai­nen etuus.
Vene peilityynillä järvellä
Kuo­le­mas­ta il­moit­ta­mi­nenNäin il­moi­tat lä­hei­sen kuo­le­masta - esi­mer­kit jo­kai­seen ti­lan­tee­seen.
Kesämökki pilkistää puskan takaa
Pe­rin­tö­ve­ron mak­sa­mi­nenMil­loin pe­rin­tö­vero tulee maksaa ja kuinka paljon se on?
Hautausmaa
Mikä on hau­taus­lupa?Ilman hau­taus­lu­paa vai­na­jaa ei voida hau­data.
Puisto ja penkki
Mitä kuo­lin­to­dis­tus si­säl­tää?Käymme läpi, mikä kuo­lin­to­dis­tus on, mitä se si­säl­tää ja mistä sen saa.
Leskellä oikeus asua yhteisessä kodissa.
Lesken asu­mi­soi­keus se­li­tet­tynäLesken asu­mi­soi­keus puo­li­soi­den yh­tei­seen kotiin on tur­vattu lailla
Hauta-arkku
Kuinka jär­jes­tää hau­ta­jai­set?Muis­ti­lista hau­ta­jais­ten jär­jes­tä­mi­seen.
Ihminen istuu lumisella ikkunalaudalla.
Kuo­lin­pe­sän ositusKatso, miten kuo­lin­pe­sän ositus ta­pah­tuu.
Raha-automaatti
Vai­na­jan laskut kuo­le­man jäl­keenMiten vai­na­jan laskut kuo­le­man jäl­keen kan­nat­taa hoitaa?
vanhempi henkilö istumassa puistonpenkillä.
Les­ke­ne­läke ve­ro­tuk­sessaMiten les­ke­ne­lä­kettä ve­ro­te­taan?
Punainen kesämökki
Hal­lin­ta­oi­keus – kuka maksaa kulut?Asun­non tai kiin­teis­tön hal­ti­jan ja omis­ta­jan vä­li­nen vas­tuun­jako.
Kansiokaappi auki
Hel­pota lä­heis­ten elämää ja laadi “kuo­le­ma­kan­sio”Hel­pota lä­heis­tesi elämää, mieti etu­kä­teen kuo­le­maan liit­ty­viä asioita.
Kuolinilmoitus sanomalehdessä
Kuo­li­nil­moi­tus – suun­nit­telu ja to­teu­tusOh­jeita kuo­li­nil­moi­tuk­sen laa­ti­mi­seen ja jul­kai­suun.