Omai­suu­den eril­li­syys avio­lii­tos­sa - kuka omis­taa ja mitä?

Olohuone on yhteistä omaisuutta
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
30.5.2022 ● 3 minuuttia
Avioliiton omaisuuden omistussuhteet voivat vaikuttaa monimutkaisilta. Avioehto yksinkertaistaa myös sitä, mitä puolisot omistavat avioliiton päätyttyä.

Avioliittolain (234/1929) eräs tärkeä periaate on omaisuuden erillisyys. Omaisuuden erillisyyden periaate tarkoittaa, että omaisuus, jonka puoliso omistaa itsenäisesti, säilyy hänen omaisuutenaan avioliiton aikana.

Omaisuuden erillisyys ei kuitenkin tarkoita, että puoliso saa päättää itsenäisesti omaisuudestaan kaikissa tapauksissa. Esimerkiksi, jos avio-oikeutta ei ole rajoitettu, se astuu voimaan avioliiton päättyessä.

Avioehto auttaa rajaamaan omaisuutta avioliiton aikana ja sen päätyttyä. Avioehdon voi tehdä ennen häitä tai jälkikäteen. Myös ennen avioeroa tehty avioehto onnistuu.

Mitä kuuluu omaisuuden erillisyyden periaatteeseen?

Omaisuuden erillisyyden periaatteeseen kuuluu lähtökohtaisesti kaikki omaisuus, mitä puolisoilla oli ennen avioliittoa. Periaatteeseen kuuluu myös kaikki, mitä he ovat saaneet avioliiton aikana.

Omaisuuden ostaminen ja omistaminen avioliitossa

Kun puolisot ovat ostaneet omaisuutta avioliiton aikana, on joskus vaikea tietää kenelle omaisuus kuuluu.

On erityisen vaikeaa, jos omaisuutta on hankittu molempien puolisoiden varoilla, mutta vain toisen nimi on kauppakirjassa. Puolisot voivat myös omistaa omaisuutta yhteisesti.

Nimiperiaate yleisin tapa

Pääsääntöisesti seurataan nimiperiaatetta pohdittaessa kenelle omaisuus kuuluu.

Nimiperiaatteen mukaan omaisuus kuuluu henkilölle, jonka nimiin omaisuus on hankittu. Jos molemmat puolisot on kirjattu omistajiksi ja omaisuus on ostettu yhteisesti, molemmat omistavat puolet omaisuudesta.

Jos irtain omaisuus on kirjattu vain toisen puolison nimiin, mutta se on maksettu yhteisillä rahoilla ja hankittu molempien lukuun, on mahdollista poiketa nimiperiaatteesta.

Omaisuuden hankintahetken tarkoitus

On myös mahdollista poiketa nimiperiaatteesta, jos puolisoiden tarkoitus hankintahetkellä oli erilainen kuin mitä kauppakirjaan on kirjattu.

Esimerkki 1

Puoliso A voi saada yhteisomistajan aseman, vaikka vain puoliso B:n nimi on kauppakirjassa, jos hän voi esittää näyttöä siitä, että puolisoiden tarkoitus oli hankkia esine yhteiseksi.

Yhteisomistus – molemmat omistavat saman verran

Jos puolisot omistavat omaisuusobjektin yhteisesti, heillä on yhteisomistus. Olettama yhteisomistuslaissa on, että molempien puolisoiden osa omaisuusobjektista on yhtä suuri.

Jos on tarkoitettu, että puolisot omistavat omaisuutta sijoituspanostusten suhteessa, tämä on hyvä mainita kauppakirjassa. Jos puoliso tekee panostuksen kyseiseen omaisuuteen, tämä ei vaikuta omistussuhteeseen, jollei muuta mainita.

Esimerkki 2

Puolisot A ja B ostavat kesämökin. Kauppakirjaan ei ole kirjattu mitään omistussuhteista, joten he omistavat molemmat 50 prosenttia talosta. Vaikka puoliso A sitten remontoi kesämökin omilla varoilla, omistussuhde ei muutu.

Irtaimen omistajaolettama

Irtain omaisuus pitää katsoa yhteiseksi omaisuudeksi, jos on epäselvää kummalle puolisolle se kuuluu. Esineet, jotka on hankittu toisen puolison henkilökohtaiseen käyttöön, on katsottava hänen omaisuudeksi, riippumatta niiden rahoituksesta.

Milloin puolisot eivät saa päättää itsenäisesti omaisuudestaan?

Omaisuuden erillisyyden periaatteesta huolimatta puolisot eivät saa tehdä mitä tahansa heidän omalla omaisuudellaan.

Puolisoilla on velvollisuus hoitaa omaisuutta. Lisäksi heillä on oikeus luovuttaa kiinteää ja tiettyä muuta omaisuutta on rajoitetusti.

Velvollisuus hoitaa omaisuutta

Puolisoilla on velvollisuus hoitaa avio-oikeuden alaista omaisuutta. Heidät on kielletty huolimattomuudellaan aiheuttamasta omaisuuden vähenemistä toisen puolison vahingoksi.

Esimerkki 3

Jos puoliso esimerkiksi antamalla lahjoitusta vähentää omaisuuttaan olennaisesti, hän voi joutua velvolliseksi korvaamaan omaisuuden vähenemistä.

Kielto luovuttaa kiinteää omaisuutta

On kiellettyä luovuttaa kiinteää omaisuutta tai rakennusta, joka on toisen henkilön maalla ja sen käyttöoikeutta, ilman toisen puolison suostumusta, jos on tarkoituksena, että kyseinen omaisuus toimii puolisoiden yhteisenä kotina.

Puoliso ei myöskään saa antaa vuokralle kiinteää omaisuutta tai muita käyttöoikeuksia.

Kielto luovuttaa tai siirtää toiselle tietynlaista omaisuutta

Puolison pitää saada toisen puolison suostumus saadakseen luovuttaa tai siirtää tietynlaista omaisuutta.

Kielto koskee osakeyhtiön osakkeita, vuokraoikeutta tai muita oikeuksia, jotka antavat hallintaoikeuden asuntoon, jos asunto on tarkoitettu puolisoiden yhteiseksi kodiksi.

Sama säännös koskee myös irtainta omaisuutta, joka on tarkoitettu puolisoiden yhteiseksi asuntoirtaimistoksi tai toisen puolison tai lasten henkilökohtaista käyttöä varten.

Työvälineitä, jotka kuuluvat toiselle puolisolle, ei myöskään saa luovuttaa ilman toisen puolison suostumusta.

Poikkeuksellisesti saa kuitenkin luovuttaa kyseistä irtainta omaisuutta ja työvälineitä ilman suostumusta, jos suostumuksen hankkiminen esimerkiksi puolison poissaolon takia aiheuttaisi kohtuutonta viivytystä ja haittaa.

Miten omaisuus jaetaan avioliiton päättyessä?

Jos puolisoiden avio-oikeutta ei ole rajoitettu testamentilla, lahjakirjalla tai avioehdolla, puolisoilla on oikeus toisen omaisuuteen avioliiton päättyessä.

Puolison oikeus toisen omaisuuteen tarkoittaa sitä, että puolisoiden avio-oikeuden alaista omaisuutta lasketaan yhteen, kun avioliitto on päättynyt. Tehdään niin sanottu ositus.

Osituksessa yhteenlasketusta osuudesta vähemmän omistava puoliso saa enemmän omistavalta puolisolta tasinkoa. Omaisuuden erillisyyden periaate ei vaikuta ositukseen. Lue vinkit osituksen tekemiseen.

Esimerkki 4

Puolisoilla A ja B on avio-oikeus toisen omaisuuteen. Puoliso A:lla on talo vain omissa nimissään. Talon arvo lasketaan kuitenkin osituksessa mukaan avioliiton päätyessä.

Jos puolisot haluavat, että omaisuuden erillisyyden periaate säilyy avioliiton jälkeen, pitää heidän tehdä avioehtosopimus.

Aatos – Helpoin tapa hoitaa avioeron paperiasiat

Avioero on kuluttava prosessi henkisesti muutenkin, joten paperiasioiden parissa ei kannata hikoilla yksin.

Aatoksen verkkopalvelussa hoidat nykyään myös avioeron alusta loppuun helposti. Voit hakea avioeroa kauttamme ja täyttää avioerohakemuksen. Me lähetämme hakemuksen käräjäoikeuteen. Voit hakea avioeroa yksin tai yhdessä puolisosi kanssa.

Lisäksi voit hoitaa avioeroon kuuluvan osituksen Aatoksessa. Saat avioeron hoidettua kokonaan etänä, silloin kuin sinulle sopii.