Mil­loin kan­nat­taa an­taa edun­val­von­ta­val­tuu­tus puo­li­sol­le?

Puolisot halailevat viinitilalla
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
27.5.2022 ● 3 minuuttia
Sairaus tai onnettomuus voivat muuttaa elämän pysyvästi. Edunvalvontavaltuutus helpottaa sinua ja puolisoasi silloin, kun tärkeiden asioiden, kuten talouden hoito, ei enää onnistu itsenäisesti.

Elämä voi toisinaan tuoda eteemme odottamattomia tilanteita, jotka saattavat keikauttaa arjen tyystin erilaiseksi.

Edunvalvontavaltuutus pitää huolen elämäsi tärkeistä palasista, mikäli niiden hoitaminen tuottaa vaikeuksia esimerkiksi muistisairauden tai muun syyn vuoksi.

Edunvalvontavaltuutettu voi olla esimerkiksi täysi-ikäinen lapsesi tai ystäväsi. Usein tehtävään valikoituu kuitenkin oma puoliso.

Mitä edunvalvontavaltuutus tarkoittaa?

Edunvalvontavaltuutus on juridinen asiakirja, jonka avulla voit valtuuttaa esimerkiksi puolisosi huolehtimaan sinulle merkityksellisistä asioista.

Edunvalvontavaltakirjalla voit määritellä, mitä asioita puolisosi saa hoitaa puolestasi. Valtuudet voivat liittyä esimerkiksi talous- ja omaisuusasioihin sekä sairaudenhoitoon ja kotiisi.

Edunvalvontavaltuutus perustuu ennen kaikkea omaan tahtoosi: sinä päätät itse, kuka hoitaa asioitasi, mitä asioita hän saa hoitaa ja miten niitä hoidetaan.

Edunvalvontavaltuutus ei ole kuitenkaan kiveen hakattu asiakirja. Se voi myös lakata olemasta, jos edunvalvontavaltuutettu luopuu tehtävästä tai haluat itse peruuttaa valtuutuksen esimerkiksi parannuttuasi sairaudesta.

Edunvalvontavaltuutus puolisolle auttaa hoitaamaan virallisia asioita

Jos edunvalvontavaltuutusta ei ole, oma tahtosi saattaa jäädä kokonaan kuulematta, jolloin esimerkiksi sinua koskevat terveysasiat eivät hoidukaan niin kuin olisit itse toivonut.

Valtuutus helpottaa myös käytännön asioiden sujuvaa hoitamista ilman turhaa byrokratiaa esimerkiksi pankissa, Verohallinnossa, Kelassa tai vakuutusyhtiöissä. Lisäksi puoliso saa myydä yhteisen asuntonne, mikäli valtakirjassa on niin sovittu.

Edunvalvontavaltuutuksen sisältö riippuu omista toiveista

Edunvalvontavaltakirjan laatimiseen ei ole vain yhtä oikeaa tapaa, sillä jokaisen tilanne on yksilöllinen. Saatatkin löytää lukuisia erilaisia edunvalvontavaltakirjan ilmaisia malleja, mutta edunvalvontavaltuutuksen mallia tärkeämmäksi muodostuu valtakirjan sisältö.

Edunvalvontavaltakirjassa täytyy olla ainakin nämä asiat

 • Valtuuttaja eli valtakirjan laatija
 • Valtuutettu eli se henkilö, jota olet pyytänyt huolehtimaan henkilökohtaisista asioistasi, jos tarve niin vaatii
 • Merkintä siitä, että asiakirja on edunvalvontavaltakirja
 • Kaikki yksityiskohtaisetkin asiat mainittuna, mitä valtuutettu saa hoitaa puolestasi. Niitä voivat olla esimerkiksi pankki- ja eläkeasiat, sijoitukset, oikeus myydä kiinteistöjä, terveydenhoito, asuminen ja vaikka sosiaalisen median tilit.
 • Valtuutuksen voimaantulo. Yleensä edunvalvontavaltuutus astuu voimaan, kun sairaus, vamma tai muu vastaava syy estää sinua hoitamasta asioitasi.

Valtakirjaan kannattaa kirjata myös seuraavat asiat

 • Toissijainen valtuutettu, joka hoitaa asioitasi, jos ensisijainen valtuutettu ei kykene pysyvästä syystä johtuen toimimaan valtuutettuna tai kieltäytyy ottamasta tehtävää vastaan. Voit nimetä monta toissijaista valtuutettua.
 • Varavaltuutettu, joka huolehtii asioistasi tilanteissa, joissa ensisijainen valtuutettu ei pysty väliaikaisesta syystä johtuen hoitamaan valtuutetun tehtävää. Varavaltuutetuksi kannattaa valita suvun ulkopuolinen henkilö, kuten perhetuttava.
 • Kirjaa myös, saako puolisosi luvan kertoa esimerkiksi terveyttäsi koskevia tietoja muulle lähipiirille.
 • Jos menehdyt, valtuutettu voi hoitaa myös päätöstilin ja siihen liittyvät seikat. Kirjaa, haluatko puolisosi hoitavan asian, vai vapautatko hänet päätöstilin tekemisestä.

Näin laadit edunvalvontavaltakirjan puolison kanssa

Voit laatia edunvalvontavaltuutuksen milloin tahansa, kunhan olet täysi-ikäinen ja kykenevä ymmärtämään, mitä valtuutus tarkoittaa omalla kohdallasi.

 1. Laatikaa selkeyden vuoksi molemmille oma valtakirja.
 2. Hyödynnä asiantuntijapalveluita, kuten oikeusaputoimistoa tai lakiasioihin erikoistunutta toimijaa, kuten Aatosta.
 3. Laadi valtakirjasta vähintään 2 alkuperäistä kappaletta, toinen sinulle ja toinen puolisollesi.
 4. Kun on aika allekirjoittaa valtakirja, paikalla täytyy olla 2 todistajaa samanaikaisesti. Todistajat todentavat valtakirjan omilla allekirjoituksillaan. Heidän ei tarvitse tietää edunvalvontavaltuutuksen sisältöä, vaan riittää, että he tietävät, mikä asiakirja on kyseessä.
 5. Säilö alkuperäinen valtakirja ja kerro myös valtuutetulle, missä säilytät sitä. Näin hän saa valtakirjan käyttöönsä, mikäli tulee aika vahvistaa se.
 6. Puolisosi pyytää valtuutuksen vahvistamista Digi- ja väestötietovirastosta vasta sitten, kun et voi enää itse hoitaa asioitasi.

Miten hankkia edunvalvontavaltuutus puolisolle?

On suositeltavaa tehdä edunvalvontavaltuutus jo siinä vaiheessa, kun olette puolisosi kanssa kykeneviä laatimaan oman valtuutuksen. Tällöin moni asia helpottuu tulevaa ajatellen.

Jos valtuutus jää tekemättä, eikä puolisosi esimerkiksi vammautumisen vuoksi pysty sitä enää tekemään, varsinaista edunvalvontavaltuutusta ei ole enää mahdollista laatia.

Kannattaako puoliso valita edunvalvontavaltuutetuksi?

Edunvalvontavaltuutettu kannattaa valita ajatuksella. Puoliso on usein ensimmäinen vaihtoehto, onhan hän elänyt kanssasi pisimpään ja tietää paljon yhteisistä asioistanne. Mutta mitä haittaa puolison valtuuttamiseen voi liittyä?

Suurin riski puolison valitsemisessa edunvalvontavaltuutetuksi liittyy ikään. Jos olette kovin samanikäisiä, puoliso voi esimerkiksi dementoitua ennen sinua. Tästä syystä valtakirjassa kannattaa nimetä varavaltuutettu. Mikäli mahdollista, valtuutettujen on suositeltavaa olla sinua nuorempia.

Lisäksi puoliso voi joissakin tapauksissa olla esteellinen hoitamaan asioitasi. Esteellisyystilanne saattaa kehittyä esimerkiksi osituksen ja perinnönjaon yhteydessä. Esteellisyys voi tulla eteen myös silloin, kun puoliso myy valtuuttajan omaisuutta.

Lue lisää, kuka voi toimia edunvalvojana?

Edunvalvontavaltuutus kannattaa tehdä ajoissa – Aatos auttaa

Tulevaisuutta on hankala ennustaa, ja toimintakyky voi heikentyä äkillisesti milloin tahansa. Puolisoiden kannattaakin sopia edunvalvontavaltuutuksesta siinä vaiheessa, kun molemmat ovat vielä terveitä ja hyvinvoivia.

Edunvalvontavaltuutus ei koske vain ikäihmisiä, vaan sen voi tehdä minkä ikäisenä tahansa, edellyttäen, että valtuuttaja ja valtuutettava ovat täysi-ikäisiä.

Valtuutuksen laatiminen hyvissä ajoin takaa, että pääset itse vaikuttamaan valtakirjan sisältöön parhaalla mahdollisella tavalla. Näin saat mahdollisuuden esittää tärkeitä toiveita sinulle merkityksellisten asioiden hoitamisen suhteen.

Edunvalvontavaltuutus turvaa sinun ja puolisosi tulevaisuutta – tehkää edunvalvontavaltuutus jo tänään Aatoksen verkkopalvelussa.