Il­mai­nen lo­ma­ke edun­val­von­ta­val­tuu­tus

Taivas ja pellavapelto
tatu.png
Tatu Mäenpää, lakimies (OTM)
27.5.2022 ● 6 minuuttia
Edunvalvontavaltuutuksen tekemiseen voi käyttää ilmaista lomaketta tai edunvalvontavaltuutuksen mallia. Juridisesti pätevän edunvalvontavaltakirjan tekeminen onnistuu helposti myös Aatoksen palvelussa.

Edunvalvontavaltuutus tarkoittaa sitä, että henkilö valtuuttaa valitsemansa henkilön huolehtimaan omista asioistaan siltä varalta, että ei voi niitä myöhemmin itse hoitaa.

Edunvalvontavaltuutus on korostetun henkilökohtainen asiakirja. Se sisältää usein tekijänsä toiveita hoidosta, vapaa-ajanvietosta, talouden hoidosta ja elämänlaadusta sen varalta, että henkilö ei itse pysty päättämään asioistaan.

Edunvalvontavaltuutus tehdään usein juuri sairauden tai tapaturman varalta.

Edunvalvontavaltuutus auttaa ennakoimaan tulevaa

Edunvalvontavaltuutus on tapa järjestää ja turvata omien asioiden hoito tulevaisuudessa. Edunvalvontavaltuutuksesta käytetään myös nimeä edunvalvontavaltakirja.

Edunvalvontavaltuutuksen avulla henkilö voi itse järjestää ja esittää toiveita omaisuutensa sekä henkilökohtaisten asioidensa osalta.

Edunvalvontavaltuutuksen voi tehdä itse täyttämällä lomake ja hankkimalla todistajat allekirjoittamaan sen.

Juridisesti pätevän edunvalvontavaltakirjan laatiminen edellyttää, että valtakirja on laadittu tiettyyn lain vaatimaan muotoon, henkilö ymmärtää asiakirjan sisällön ja sen vaikutukset, sekä esteettömät todistajat ovat allekirjoittaneet valtuutuksen.

Suosittu tapa on tehdä edunvalvontavaltuutus Aatoksen nettipalvelussa.

Älä lykkää edunvalvontavaltakirjan tekemistä liikaa

Valtuutuksen tekemistä ei kannata lykätä liian myöhäiseen vaiheeseen. Esimerkiksi edennyt muistisairaus voi estää valtuutuksen tekemisen kokonaan.

Valtuutus tulee voimaan silloin, jos valtuutuksen tekijä on kykenemätön hoitamaan asioitaan esimerkiksi muistisairauden tai muuten heikentyneen terveydentilan vuoksi.

Voimaantulo edellyttää, että holhousviranomainen eli Digi- ja väestötietovirasto vahvistaa valtuutuksen. Edunvalvontavaltakirja kannattaa antaa valtuutetun säilytettäväksi.

Yksinkertaisen edunvalvontavaltakirjan tekeminen

Edunvalvontavaltakirjaa ja sen sisältöä on helpompi hahmottaa esimerkin avulla. Seuraava esimerkkivaltuutus on hyvin yksinkertainen eikä ota huomioon tekijänsä yksilöllistä tilannetta.

Edunvalvontavaltuutus malli

Valtuuttaja: Matti Esimerkki

Valtuutettu: Liisa Esimerkki

VALTUUTUS

Määrään, että Liisa Esimerkki on kelpoinen edustamaan minua tämän valtakirjan mukaisesti, mikäli tulen sairauden tai heikentyneen terveydentilan, henkisen toiminnan häiriintymisen tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi itse huolehtimaan asioistani.

Liisa Esimerkillä on oikeus edustaa minua taloudellisissa asioissani ja niissä henkilöäni koskevissa asioissa, joiden merkitystä en kykene ymmärtämään sillä hetkellä, jolloin valtuutusta käytetään.

VOIMAANTULO

Määrään valtuutuksen tulemaan voimaan siinä tapauksessa, että tulen sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan asioistani.

PAIKKA JA AIKA

Helsinki 1.1.2020

ALLEKIRJOITUS

Matti Esimerkki

TODISTAJIEN TIEDOT JA ALLEKIRJOITUKSET

Samanaikaisesti läsnä olleina esteettöminä todistajina vakuutamme, että Matti Esimerkki, jonka henkilökohtaisesti tunnemme, on omakätisesti läsnä ollessamme allekirjoittanut tämän edunvalvontavaltakirjan. Toteamme, että Matti Esimerkki on tehnyt tämän valtakirjan vapaasta tahdostaan ja että hän on täysin ymmärtänyt sen merkityksen.

Tiia Todistaja

Teija Todistaja

Kattava ja yksilöllinen edunvalvontavaltuutus

Yksinkertainen edunvalvontavaltuutus sisältää yleisen määräyksen tekijän taloudellisten ja henkilökohtaisten asioiden hoidosta.

Yksinkertainen malli (yllä) ei kuitenkaan mahdollista esimerkiksi tekijänsä omistaman asunnon tai kiinteistön myyntiä.

Myynti tulee usein ajankohtaiseksi, jos valtuutuksen tekijän on aika muuttaa palvelutaloon tai muuhun tuetun asumisen piiriin. Lain mukaan myyntiä varten tarvitaan nimenomainen maininta valtuutuksessa.

Kattava ja yksilöllinen edunvalvontavaltuutus sisältää määräyksiä myös esimerkiksi seuraavista asioista:

 1. Kiinteistöjen myynti
 2. Pankkiasioiden hoito
 3. Sijoitusten hoitaminen
 4. Usean valtuutetun määrääminen
 5. Sijaisuusjärjestelyt, jos valtuutettu on estynyt
 6. Hoitotahdon huomioon ottaminen
 7. Valtuutettujen yhteistyö
 8. Digitaalinen jäämistö
 9. Syntymäpäivälahjat läheisille
 10. Perintöveron ennakointi ennakkoperintöjä antamalla
 11. Oikeus saada tietoa salassa pidettävistä tiedoista
 12. Valtuutetun palkkio
 13. Päätöstilin laatiminen

Voit tehdä kattavan ja yksilöllisen edunvalvontavaltuutuksen Aatoksen verkkopalvelussa hintaan 89 euroa.

Aatoksessa tehty edunvalvontavaltakirja vastaa laadultaan juristin tai asianajajan tekemää edunvalvontavaltuutusta.

Kustannuksiltaan valtakirjan on kuitenkin huomattavasti edullisempi Aatoksella kuin perinteisen asianajajan tai juristin tekemänä.

Valtuutuksen voi tehdä myös rauhallisessa paikassa kotona eikä päätöksiä tarvitse tehdä nopeasti.

Kuka hoitaa henkilöä koskevat taloudelliset asiat?

Valtuutettu voidaan oikeuttaa edunvalvontavaltuutuksessa edustamaan valtuuttajaa tämän taloudellisissa asioissa. Taloudellisilla asioilla tarkoitetaan erilaisiin sopimuksiin ja velvoitteisiin sitoutumista sekä puhevallan käyttämistä viranomaisissa tai tuomioistuimissa.

Taloudellisissa asioissa edustaminen koskee myös esimerkiksi pankkitilin käyttämistä ja taloyhtiön yhtiökokouksessa toimimista.

Henkilön kyky huolehtia omista asioista voi palautua väliaikaisesti esimerkiksi sairauden lievempinä jaksoina. Näinä jaksoina edunvalvontavaltuutettu ei voi edustaa tai päättää valtuuttajan asioista.

Olennaista on se, että kykeneekö valtuutettu ymmärtämään häntä koskevaa asiaa sillä hetkellä, kun asiasta tulee tehdä päätös.

Aina ei ole selvää onko kyseessä taloudellinen vai henkilöön liittyvä asia. Tämän vuoksi on suositeltavaa antaa edunvalvontavaltuutuksessa valtuudet koskien molempia.

Onko itse tehty edunvalvontavaltuutus juridisesti pätevä?

Monet yrittävät tehdä edunvalvontavaltuutuksen itse. Edunvalvontavaltuutus on kuitenkin juridinen asiakirja ja se pitää kirjoittaa juridiikan kielellä.

Itse kirjoitetun valtuutuksen vaarana on, että se ei tosiasiallisesti saa aikaan niitä vaikutuksia, joita sen tekijä tavoitteli.

Edunvalvontavaltuutusta koskevan lain (648/2007) avulla pyritään vahvistamaan jokaisen itsemääräämisoikeutta myös tilanteissa, joissa ihmisen toimintakyky on heikentynyt tai se puuttuu kokonaan. Kun asioista on määrätty etukäteen, myös mahdolliset taloudelliset ja muut väärinkäytökset vähentyvät.

Lisäksi Digi- ja väestötietoviraston holhousviranomaisen on helpompi tulkita valtuutuksen laatijan tahtoa, kun se on selkeästi ilmaistu lain kielellä.

Valtuutuksen todistajat ovat myös tärkeässä asemassa. Todistajat eivät nimittäin voi olla esteellisiä eli henkilön lähiomaisia, kuten puoliso, lapsi, sisarus tai sisarusten puoliso. Tämä on myös edellytys valtuutuksen juridiselle pätevyydelle.

Edunvalvontavaltuutus vain 89 euroa

Aatoksessa voit tehdä hyvin laajan ja yksilöllisen edunvalvontavaltuutuksen – voit räätälöidä toiveesi tarkasti. Verkkopalvelumme mahdollistaa laadukkaan edunvalvontavaltuutuksen edulliseen hintaan – vain 89 euroa.

Aatoksen edunvalvontavaltuutus on lakimiehen suunnittelema ja se noudattaa lain tekstiä ja määritteitä.

Edunvalvontavaltuutus helposti jo tänään

 1. Mieti, minkälaisia asioita haluat sisällyttää edunvalvontavaltuutukseen ja ketkä haluat nimetä asioidesi hoitajaksi.
 2. Mene Aatoksen verkkopalveluun ja vastaa edunvalvontavaltuutusta koskeviin kysymyksiin.
 3. Hyväksy valtakirja ja maksa 89 euroa. Voit myös ostaa muita dokumentteja tarjoushintaan, esimerkiksi testamentin tai hoitotahdon.
 4. Allekirjoita edunvalvontavaltuutus käsin tai sähköisesti todistajien läsnäollessa.

Edunvalvontavaltuutuksen hinta vaihtelee paljon

Kuluttajaliiton vertailun perusteella edunvalvontavaltuutuksen hinta on yleisesti alkaen 350–600 euroa. Hintaan sisältyy asianajajan palkkiot sekä asiakirjan hinta.

Aatoksen palvelussa edunvalvontavaltuutuksen hinta on vain 89 euroa. Verkkopalvelu opastaa sinut kysymällä tarkentavia kysymyksiä, jonka pohjalta räätälöimme asiakirjan sinulle. Hinta on kiinteä eikä sisällä muita piilokuluja.

Täysi-ikäinen voi tehdä edunvalvontavaltuutuksen

Edunvalvontavaltuutuksen voi tehdä täysi-ikäinen ja täysivaltainen henkilö. Täysivaltaisuudella tarkoitetaan sitä, että edunvalvontavaltuutuksen tekijä ymmärtää valtuutuksen sisällön ja merkityksen.

Usein valtuutus tehdään myöhemmällä iällä.

Edunvalvontavaltuutuksesta voi kuitenkin olla hyötyä myös onnettomuuden tai äkillisen sairauden kohdalla. Näissä tapauksissa valtuutettu henkilö voi hoitaa esimerkiksi vuokran maksun, laskut tai yksityisen elinkeinonharjoittajan yritystoimintaa silloin, kun henkilö itse on hetkellisesti kykenemätön hoitamaan niitä.

Edunvalvontavaltakirjan rekisteröinti ja voimaantulo

Kun edunvaltuutusvaltakirja on tehty ja allekirjoitettu, ei asiakirja ole vielä voimassa.

Edunvalvontavaltuutus astuu voimaan vasta silloin, kun sen tekijä ei pysty enää huolehtimaan omista asioistaan. Silloin valtakirjassa valtuutettu henkilö rekisteröi edunvalvontavaltuutuksen Digi- ja väestötietovirastoon (DVV).

Mitä tapahtuu ilman edunvalvontavaltuutusta?

Ilman edunvalvontavaltuutusta asioidesi huolehtimista valvoo valtion viranomainen eli Digi- ja väestötietovirasto. Tällaisessa tapauksessa sinulle määrätään edunvalvoja holhousviranomaisen puolesta.

Vaarana on siis joutua viranomaisholhouksen piiriin, mikä lisää huomattavasti omaisten taakka. Tällöin oman tahdon varmistaminen voi olla puutteellista. Viranomaisholhous on myös kalliimpaa kuin edunvalvontavaltuutus.

Perinteinen, ilman valtuutusta tapahtuva, edunvalvonta on myös kuormittanut julkisen puolen resursseja. Edunvalvontavaltuutuksen tekeminen vähentää Digi- ja väestötietoviraston työtaakkaa.

Jos sinulla ei ole edunvalvontavaltuutusta, voit päätyä yleisen edunvalvonnan piiriin, missä yhdellä edunvalvojalla voi olla jopa satoja päämiehiä.

Viranomaisvalvonta vai edunvalvontavaltuutus?

YLEn A-studiossa 3.2.2020 siviilioikeuden emeritusprofessori Urpo Kangas kritisoi julkisen edunvalvonnan puutteellisia resursseja.

Kankaan mukaan edunvalvojien määrän mitoitus on liian pieni. Yhtenä ratkaisuna Kangas piti laajempaa edunvalvontavaltuutusten hyödyntämistä.

Kankaan mukaan käytännössä julkinen edunvalvoja ei ehdi pitää yhteyttä edunvalvottuun. Kangas totesi, että edunvalvontavaltuutus on vaihtoehto, jonka kautta ihmisillä on mahdollisuus saada yksilöllistä edunvalvontaa.

“Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse vaikuttaa siihen kenet hän haluaa hoitamaan omia asioitaan, kenet hän määrää varavaltuutetuksi ja millä tavalla hän varautuu eturistiriitatilanteisiin”, Kangas argumentoi.

Kangas on ilahtunut siitä, että edunvalvontavaltuutusten lukumäärä koko edunvalvottajien joukosta on lyhyessä ajassa noussut yli 13 prosenttiin.

Edunvalvontavaltuutuksen voimaantulo

Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan vasta, kun sen tehnyt henkilö on tullut kykenemättömäksi huolehtimaan omista asioistaan.

Tyypillinen tilanne on esimerkiksi valtuuttajan pitkälle edennyt dementia, minkä vuoksi valtuuttaja ei pysty enää huolehtimaan omista asioistaan.

Valtuutusta ei ole mahdollista saada voimaan esimerkiksi ulkomaille muuttamisen tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Valtuutetun tulee hakea Digi- ja väestötietovirastolta edunvalvontavaltuutuksen vahvistamista. Holhousviranomaiselle tulee esittää alkuperäinen valtuutusasiakirja sekä selvitys esimerkiksi sairauden aiheuttamasta toimintakyvyn menetyksestä. Vahvistamisen yhteydessä valtuutus rekisteröidään.

Digi- ja väestötietovirasto myös valvoo valtuutetun toimintaa. Digi- ja väestötietoviraston suorittamaan valvontaan voi vaikuttaa edunvalvontavaltuutukseen otettavilla ehdoilla.

Edunvalvontavaltuutus ja testamentti

Edunvalvontavaltuutuksen muotomääräykset muistuttavat testamentin muotomääräyksiä, joten on järkevää laatia molemmat asiakirjat samaan aikaan.

Lisäksi henkilö usein miettii tarkemmin, sitä millä tavalla hän haluaa järjestää tulevaisuuttaan. Valtakirjalla voit valtuuttaa esimerkiksi läheisesi tai jonkun, jolle jätät omaisuutta testamentilla.

Lain mukaan valtuutettu ei saa lahjoittaa valtuuttajan omaisuutta, ellei lahjan antamisen perusteita ole yksilöity valtakirjassa. Huolellisesti tehdyllä valtakirjalla voidaan ottaa valtuuttajan testamentissaan tekemät toiveet perintönsä suhteen, jolloin omaisuuden antamista lahjaksi ilman veroseuraamuksia voidaan jatkaa, vaikka perittävän toimintakyky olisi menetetty.

Omaisuuden antamista voidaan myös jaksottaa pidemmälle aikavälille, jolloin vältytään veroseuraamuksilta. Valtuutuksella voidaan antaa myös lupa esimerkiksi alihintaisten kauppojen tekemiseen.

Testamentin tekeminen onnistuu samalla kertaa Aatoksen verkkopalvelussa, kun teet edunvalvontavaltarkirjan. Säästät myös rahaa valitsemalla pakettihinnan yksittäisen lakiasiakirjan sijaan.

Älä jätä mitään sattuman varaan. Hoida nyt kaikki itseäsi koskevat asiakirjat kuntoon.